733 citiri

Sesiunea de comunicări științifice a studenților și masteranzilor (ed. 9) / 18-20 aprilie 2018, București

Facultatea de Drept, Universitatea din București organizează

Sesiunea de comunicări științifice a studenților și masteranzilor (ed. 9)

București, Facultatea de Drept

18-20 aprilie 2018

Înscrierea lucrărilor pentru ediția a IX-a din anul universitar 2017-2018 a Sesiunii de Comunicări Științifice (SCS) adresată studenților și masteranzilor Facultății de Drept, Universitatea din București, va avea loc în perioada 1 februarie – 2 martie 2018, prin trimiterea materialului, împreună cu acordul asupra variantei finale dat de cadrul didactic coordonator, la adresa de email sesiunedecomunicari@drept.unibuc.ro.

Instrucțiunile detaliate privind participarea la SCS și formatul lucrării se regăsesc pe pagina web a SCS.

În cadrul sesiunii, pot avea calitatea de coordonatori de lucrări doar cadrele didactice ale Facultății de Drept, Universitatea din București, astfel cum acestea sunt menționate pe site-ul Facultății.

Evenimente conexe