1,353 citiri

Ziua Profesiilor Liberale din România (ed. 10) / 2 noiembrie 2017, București

Uniunea Profesiilor Liberale din România organizează conferința

Ziua Profesiilor Liberale din România (ed. 10)

– Profesiile liberale. Oportunități și riscuri –

București, Hotelul Marshal Garden, Sala Panoramic, Calea Dorobanților nr. 50B

2 noiembrie 2017, 9:30-13:30

Tema evenimentului se referă la “Profesiile liberale. Oportunități și riscuri” și își propune să evidențieze rolul și importanța deosebită a profesiilor liberale pentru societate, precum și preocuparea permanentă a membrilor lor de a furniza servicii de înaltă calitate și expertiză clienților, pacienților și consumatorilor contribuind astfel la protejarea lor și la realizarea binelui public.

Scopul evenimentului este acela de a stimula în continuare unificarea și dezvoltarea sectorului socio-economic al profesiilor liberale, precum și de creștere a solidarității și vizibilității lor la nivelul societății românești.

La conferință vor participa reprezentanți ai asociațiilor de profesii liberale, precum și ai unor autorități publice, instituții și organizații relevante pe plan național și internațional.

Program
9:00-9:30 Înregistrarea participanţilor şi cafea
9:30-10:15 Deschiderea lucrărilor Conferinţei

Alocuţiuni
1. Emilian RADU, Preşedinte, Uniunea Profesiilor Liberale din România;
2. Prof. univ. dr. Tudorel TOADER, Ministrul Justiției;
3. Av. Cătălin-Daniel FENECHIU, Vicepreședinte, Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări, Senatul României;
4. Viorel ȘTEFAN, Președinte, Comisia pentru buget, finanțe, bănci, Camera Deputaților;
5. Florin JIANU, Președinte, Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România;
6. Prof. univ. dr. George ANGLIȚOIU, Șef Serviciu Relaţii Instituţionale și Comunicare, Consiliul Concurenţei;
7. Liviu ROGOJINARU, membru al Biroului Executiv, Consiliul Economic și Social.

Mesaje din străinătate din partea unor instituții europene și ale unor organizații de profesii liberale la nivel european și mondial
1. Eric THIRY, Președinte, Uniunea Mondială a Profesiilor Liberale-UMPL;
2. Rudofl KOLBE, Președinte, Consiliul European al Profesiilor Liberale -CEPLIS;
3. Arno METZLER, Vicepreședinte, Comitetul Economic și Social European-CESE;

Dezbaterea temei conferinței
10:15-11:45 PARTEA I
Moderator: Emilian RADU – Preşedinte, Uniunea Profesiilor Liberale din România
1. “Preocupările actuale ale Parlamentului European privind profesiile liberale” – Maria GRAPINI, membru al Comisiei pentru Piață Internă și Protecția Consumatorului, Parlamentul European
2. “Profesia de evaluator autorizat între oportunități și riscuri” – Adrian VASCU, Prim-Vicepreședinte, Uniunea Profesiilor Liberale din România
3. “Aspecte actuale privind reglementarea profesiilor la nivelul Uniunii Europene (Testul de proportionalitate, RegProf, Portalul Digital Unic)“ – Geanina CHIRAZI, Director, Centrul Național pentru Recunoașterea și Echivalarea Diplomelor, Ministerul Educației Naționale
4. “Provocări în consultanța fiscală“ – Dan MANOLESCU, Președinte, Camera Consultanților Fiscali
5. “Prioritati guvernamentale referitoare la mediul de afaceri si sectorul IMM” – Florin-Ioan ROȘU, Șef Serviciu, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat

11:45-12:15 Pauză de cafea

12:1513:30 PARTEA A II – A
Moderator: Adrian VASCU – Prim-Vicepreședinte, Uniunea Profesiilor Liberale din România
1. “Profesia de consilier în proprietate industrială între provocări și oportunități” – Raluca VASILESCU, Vicepreședinte, Camera Națională a Consilierilor în Proprietate Industrială din România
2. ”Oportunități și provocări pentru studenții de la Academia de Studii Economice București care doresc să acceadă în profesii liberale” – Prof. univ. dr. Dorel Mihai PARASCHIV, Prorector, Academia de Studii Economice București
3. “Oportunități și riscuri în exercitarea profesiei de medic veterinar“ – Conf. univ. dr. Viorel ANDRONIE, Președinte, Colegiul Medicilor Veterinari din România
4. “Tehnologii disruptive. Oportunități și riscuri pentru profesiile liberale” – Rodica LUPU, Director General, Loop Operations
5. “Profesiile libere între prezent și viitor, oportunități-riscuri“ – Av. dr. în științe juridice Iosif FRIEDMANN-NICOLESCU, Consilier, Consiliul Baroul București, cercetător științific

13:30-13:45 Discuţii generale şi concluzii
13:45 Încheierea lucrărilor Conferinţei
Dejun – Restaurant Danieli, et. 6

Evenimente conexe