1,410 citiri

Conferinţa Naţională de Drept Procesual Civil / 16 martie 2018, Craiova

Facultatea de Drept din Cadrul Universităţii din Craiova organizează

Conferinţa Naţională de Drept Procesual Civil

Craiova, Facultatea de Drept, Aula Magna

16 martie 2018

Conferinţa se bucură de participarea domnului profesor universitar doctor Ioan Leș, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, alături de alţi reputaţi specialişti din domeniul dreptului procesual civil, cadre didactice la Facultăţile de Drept din marile centre univeristare din România.

Vor fi abordate teme de actualitate din domeniul Dreptului procesual civil privind competenţa instanţelor judecătoreşti, căile de atac, procedurile speciale în sistemul jurisdicţional, exercitarea dreptului la apărare în faţa instanţelor de fond şi în căile de atac, executarea silită, urmărind să clarifice probleme de drept controversate apărute în jurisprudenţă în cei 5 ani de aplicare a Codului de procedură civilă.

Program
10:00-10:30 Deschiderea conferinţei
10:30-12:00 Ceremonia de decernare a titlului de Doctor Honoris Causa domnului Profesor universitar doctor IOAN LEŞ de la Facultatea de Drept a Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu
12:00-14:00 Pauză
14:00-16:00 Lucrările conferinţei
Moderator: prof. univ. dr. Ioan Leş
16:00-16:30 Pauză de cafea
16:30-18:30 Lucrările conferinţei
Moderator: prof. univ. dr. Daniel Ghiţă

Speakeri și tematică
Prof. univ. dr. Ioan Leş – Facultatea de Drept, Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu
Câteva repere semnificative asupra modificărilor aduse Legii nr. 304/2004

Prof. univ. dr. Traian Briciu – Facultatea de Drept, Universitatea din București
Aspecte practice privind revizuirea in procesul civil

Executor judecătoresc Bogdan Dumitrache
Aspecte specifice privind executarea silită a obligațiilor de a face care pot fi aduse la îndeplinire de către creditor

Prof. univ. dr. Gheorghe Durac – Facultatea de Drept, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Aspecte teoretice și practice privind disponibilitatea procesuală şi limitele manifestării ei

Prof. univ. dr. Radu-Gheorghe Geamănu – Facultatea de Drept, Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu
Reglementarea arbitrajului în Codul de procedură civilă

Prof. univ. dr. Daniel Ghiţă – Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova
Aspecte actuale privind competenţa funcţională

Conf. univ. dr. Eugen Hurubă – Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative, Universitatea “Petru Maior” din Târgu-Mureș
Contribuții la studiul titlurilor executorii în materie civilă

Prof. univ. dr. Claudia Roşu – Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timișoara
Consideraţii pe marginea Deciziei nr. 369/2017 a Curţii Constituţionale

Lect. univ. dr. Nicolae Horia Ţiţ – Facultatea de Drept, Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Ipoteze practice privind soluțiile pe care le poate pronunța instanța de apel

Conf. univ. dr. Sebastian Spinei – Facultatea de Drept, Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu
Consideraţii privind incidentele procedurale

Avocat Dragoş Nicu – Baroul Dolj
Efectele în timp ale Deciziei Curții Constituționale nr. 225/2017

Conf. univ. dr. Elena Belei; Prof. univ. dr. Sergiu Băieș – Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova
Simplificarea procedurii civile în Republica Moldova

Asist. univ. dr. Ioana Varga – Facultatea de Drept, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca
Particularități ale cererilor de intervenție în cadrul procesului civil

Parteneri
Baroul Dolj
Centrul Teritorial Craiova al Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor
Camera Notarilor Publici Craiova
Camera Executorilor Judecătoreşti de pe lângă Curtea de Apel Craiova
Centrul de Studii şi Cercetări de Drept Privat din cadrul Facultăţii de Drept a Universităţii din Craiova

Conferinţa se adresează profesioniştilor în domeniul dreptului – magistraţi, avocaţi, notari publici, executori judecătoreşti, consilieri juridici – precum şi tuturor celor interesaţi de problemele controversate apărute în cei 5 ani de aplicare a Codului de procedură civilă.

Conferința este inclusă în programul de pregătire profesională continuă a avocaților.

Înscrierile se pot face până la data de 15 martie 2018, ora 14:00, la adresa de e-mail conferinte.dreptcraiova@yahoo.com, menţionând: date de identificare, afiliere profesională, dovada plăţii taxei de participare, date de contact.

Taxa de participare: 50 lei.
Se poate achita în contul RO36TREZ29120F330500XXXX, beneficiar Universitatea din Craiova, cod fiscal 4553380, cu mențiunea plata pentru CONFERINŢA NAŢIONALĂ DE DREPT PROCESUAL CIVIL, precum şi la sediul Facultăţii de Drept, secretariat parter, inclusiv în ziua conferinţei.

Conferința are un format deschis, participanţii având posibilitatea să formuleze întrebări la adresa de e-mail conferinte.dreptcraiova@yahoo.com, până la data de 9 martie 2018, precum şi în cadrul sesiunilor de întrebări din timpul conferinţei.

Evenimente conexe