631 citiri

Implementing the principle of promoting the best interests of the child / 8-9 martie 2018, Lisabona

Rețeaua Europeană de Formare Judiciară (EJTN) şi Centre for Judicial Studies din Portugalia organizează

Implementing the principle of promoting the best interests of the child

Lisabona (Portugalia)

8-9 martie 2018

DESCRIERE
În cadrul seminarului vor fi discutate teme referitoare la aplicarea principiului interesului superior al copilului din punct de vedere sociologic şi psihologic.

Detalii privind seminarul pot fi obținute pe pagina web a EJTN, la adresa: http://www.ejtn.eu/Catalogue/EJTN-funded-activities-2018/IMPLEMENTING-THE-PRINCIPLE-OF-PROMOTING-THE-BEST-INTERESTS-OF-THE-CHILD—CP201803/

FINANŢARE
EJTN rambursează participanţilor costul transportului (în limita a 400 € /seminar) şi acordă diurnă pentru cazare şi mese, de până la 160 € (ulterior desfăşurării seminarului).

Conform regulilor financiare ale EJTN, diurnele vor fi acordate pentru fiecare din zilele seminarului şi pentru noaptea de dinaintea seminarului (dacă se justifică). Pentru ultima zi a seminarului se acordă 50% din cuantumul diurnei, aceeași regulă aplicându-se şi seminariilor cu durata de 1 zi. O diurnă completă poate fi plătită pentru ultima zi a seminarului/seminar de 1 zi dacă participantul demonstrează că nu există un mijloc de transport disponibil pentru retur în acea zi.

De asemenea, în situația în care organizatorii acoperă costurile aferente meselor sau orice alte cheltuieli sunt plătite sau oferite de organizatori, diurna se reduce proporţional.

Costul total eligibil pentru un drum dus-întors (în care sosirea are loc în după-amiaza/seara anterioară primei zile a seminarului, iar plecarea în ultima zi a seminarului, după finalizarea lucrărilor) este de maxim 400 €. Orice depăşire a acestei sume va fi suportată de participant.

Prin depunerea documentelor de candidatură, candidații acceptă că, în ipoteza selectării în vederea participării, acesta se va face exclusiv în condițiile financiare stabilite de organizatori.

CUI SE ADRESEAZĂ
Judecătorilor şi procurorilor

NUMĂR DE LOCURI
1 loc
INM va alcătui şi o listă de rezervă (maxim 3 persoane), la care se va apela în situaţia renunţării magistraţilor selectaţi, precum şi în situaţia în care România va primi mai multe locuri ca urmare a renunţărilor/realocării locurilor atribuite inițial altor state.

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE
– CV actualizat cuprinzând date de contact (telefon, fax, e-mail) – limba română;
– scrisoare de intenţie – limba română;
– certificat de competenţă lingvistică pentru limba engleză (în măsura în care candidatul posedă un astfel de certificat);
– avizul colegiului de conducere al instanţei sau parchetului la care magistratul îşi desfăşoară activitatea, iar în caz de urgenţă, avizul preşedintelui secţiei/procurorului şef secţie în care judecătorul sau procurorul îşi desfăşoară activitatea sau, dacă nu există secţii, avizul conducătorului instanţei sau parchetului (potrivit art. 6 din Regulamentul privind drepturile şi obligaţiile persoanelor trimise în misiune temporară în străinătate de către Consiliului Superior al Magistraturii, Inspecţia Judiciară, Institutul Naţional al Magistraturii şi Şcoala Naţională de Grefieri, precum şi pentru stabilirea procedurii de aprobare a acestor misiuni, aprobat prin hotărârea Plenului CSM nr. 335/13.03.2014).

Documentele solicitate vor fi transmise exclusiv în format electronic la adresa de e-mail nadia.roman@inm-lex.ro, în atenția Nadiei ROMAN.

TERMEN ÎNSCRIERE
19 ianuarie 2018

CRITERII DE SELECŢIE
INM va efectua selecţia participanților în funcţie de următoarele criterii:
– relevanţa programului pentru activitatea profesională a magistratului candidat/specializarea cerută pentru curs;
– neparticiparea recentă la forme de pregătire internaţională;
– posibilitatea şi disponibilitatea magistratului de a disemina informaţiile la care va avea acces prin participarea la programul de pregătire.

Fiecare criteriu de selecţie va fi analizat corelativ cu condiţia cunoaşterii temeinice a limbii străine în care se defăşoară programul de pregătire, atestată, în principal, prin documente oficiale depuse de candidat.
În măsura în care criteriile sus-menționate nu vor fi suficiente pentru departajarea candidaților, la stabilirea listei finale urmează a fi acordată prioritate candidaților care își desfășoară activitatea la instanțe/unități de parchet mai înalte în grad și /sau cu vechime mai mare în profesie.

PERSOANA DE CONTACT
Persoana de contact pentru acest program este Nadia ROMAN, personal de specialitate juridică asimilat magistraților, tel. 021/40 76 228, nadia.roman@inm-lex.ro.

IMPORTANT!
Magistraţii selectaţi vor iniția demersurile necesare în vederea organizării deplasării (achiziționarea biletelor de transport, rezervarea hotelului etc.) numai după primirea invitației oficiale din partea EJTN, cu respectarea condițiilor administrative și financiare specificate în documentele anexate corespondenței EJTN.

În termen de 15 zile de la finalizarea programului de pregătire, participanții pot transmite INM un raport privind activităţile desfăşurate în cadrul programului de formare, problemele de drept dezbătute şi soluţiile relevate, precum şi orice alte informaţii de natură să permită o evaluare a calităţii şi eficacităţii programului.

Evenimente conexe