450 citiri

Language Training on the Vocabulary of Judicial Cooperation in Civil Matters / 5-9 martie 2018, București

Rețeaua Europeană de Formare Judiciară (EJTN) organizează

Language Training on the Vocabulary of Judicial Cooperation in Civil Matters

București, INM

5-9 martie 2018

DESCRIERE
Cursul își propune dezvoltarea cunoștințelor juridice și lingvistice ale participanților, prin combinarea, într-o manieră practică și dinamică, a informației juridice cu exercițiile de dezvoltare a abilităților lingvistice. În acest scop, participanții vor fi împărțiți în 4 grupe – 3 de limba engleză și unul de franceză.

Fiecare grupă va lucra cu o echipă de formatori compusă dintr-un expert lingvist și unul judiciar. Cursul va combina sesiunile teoretice cu cele practice, în vederea dezvoltării celor 4 competențe de bază – citire, scriere, vorbire și ascultare, cu integrarea terminologiei juridice.

Anterior seminarului, participanții vor avea ocazia de a-și testa nivelul de cunoștințe și de a se pregăti pentru seminar prin intermediului unor exerciții juridice și lingvistice puse la dispoziție de experții proiectului, exerciții care vor fi disponibile pe platforma EJTN.

Detalii și agenda seminarului pot fi obținute pe pagina dedicată a website-ului EJTN: http://www.ejtn.eu/Catalogue/EJTN-funded-activities-2018/Language-Training-on-the-Vocabulary-of-Judicial-Cooperation-in-Civil-Matters—LI201801/

FINANŢARE
Pentru participanții români care nu își desfășoară activitatea în București pot fi rambursate de către EJTN costuri aferente cazării, meselor de prânz, cinelor și transport local (într-un cuantum total care nu poate depăși diurna acordată participanților străini).

Decontul tuturor cheltuielilor menționate se face numai pe baza și în limita documentelor justificative prezentate de participanți.

Prin depunerea documentelor de candidatură, candidații acceptă că, în ipoteza selectării în vederea participării, acesta se va face exclusiv în condițiile financiare aprobate la nivelul EJTN.

CUI SE ADRESEAZĂ
Judecătorilor și procurorilor din statele membre ale UE cu competențe în domeniul cooperării judiciare în materie civilă și cu un nivel de cunoaștere a limbii străine minim B2 (conform Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi)

NUMĂR DE LOCURI
8 locuri (alocare estimativă: 6 locuri/grupele de limbă engleză; 2 locuri/grupa de limba franceză)

INM va alcătui şi o listă de rezervă (maxim 2 persoane/grupă), la care se va apela în situaţia renunţării magistratului selectat, precum şi în situaţia în care România va primi mai multe locuri ca urmare a renunţărilor din partea altor membri EJTN.

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE
– CV actualizat-cuprinzând date de contact (telefon, fax, e-mail) – limba română;
– scrisoare de intenţie – limba română, cu precizarea grupei pentru care se realizează înscrierea (engleză sau franceză);
– certificat de competenţă lingvistică – limba engleză sau franceză (în măsura în care candidatul posedă un astfel de certificat) nivel minim B2.

Documentele solicitate vor fi transmise exclusiv în format electronic la adresa de e-mail programe-ejtn@inm-lex.ro, în atenția Nadiei Simona ȚĂRAN.

TERMEN ÎNSCRIERE
16 ianuarie 2018, ora 16:00

CRITERII DE SELECŢIE
INM va efectua selecţia participanților în funcţie de următoarele criterii:
– relevanţa programului pentru activitatea profesională a magistratului candidat/specializarea cerută pentru curs;
– neparticiparea la seminare cu aceeaşi temă organizate în cadrul programului Lingvistic sau la alte forme de pregătire internaţională;
– posibilitatea şi disponibilitatea magistratului de a disemina informaţiile la care va avea acces prin participarea la programul de pregătire.
Fiecare criteriu de selecţie va fi analizat corelativ cu condiţia cunoaşterii temeinice a uneia din limbile străine în care se desfăşoară programul de pregătire, atestată, în principal, prin documente oficiale depuse de candidat.

PERSOANA DE CONTACT
Persoana de contact pentru acest program este Nadia-Simona ȚĂRAN, personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor, Departamentul de formare profesională continuă, tel. 021/40.76.264, nadia.taran@inm-lex.ro.

IMPORTANT!
Magistraţii selectaţi vor iniția demersurile necesare în vederea organizării deplasării (organizarea transportului, rezervarea hotelului etc.) numai după primirea invitației oficiale din partea EJTN, cu respectarea condițiilor administrative și financiare specificate în documentele anexate corespondenței EJTN.

În termen de 15 zile de la finalizarea programului persoanele selectate pot transmite INM un raport privind activităţile desfăşurate în cadrul programului de formare, problemele de drept dezbătute, soluţiile relevate precum şi orice alte informaţii de natură să permită o evaluare a calităţii şi eficacităţii programului.

Evenimente conexe