396 citiri

Management judiciar / 7-8 decembrie 2017, București

Institutul Național al Magistraturii, în cadrul Proiectului “Asistenţă pentru consolidarea capacităţii instituţionale în domeniul formării judecătorilor şi procurorilor pentru aplicarea noilor coduri”, organizează

Management judiciar

București, Hotel Internațional

7-8 decembrie 2017

Experți
Mihaela Cristina GRĂDINARIU, judecător, Președinte Judecătoria Constanța
Narcis MOISESCU, expert IT, Tribunalul Argeș

Agenda
Joi, 7 decembrie 2017
9:00-9:30 Înregistrarea participanţilor
9:30-10:30 • Managementul relațiilor
• Sesiune de întrebări şi răspunsuri
10:30-11:00 Pauză de cafea
11:00-12:30 • Stresul și situațiile conflictuale
• Sesiune de întrebări şi răspunsuri
12:30-13:30 Prânz
13:30-15:00 • Managementul resurselor umane
• Sesiune de întrebări şi răspunsuri
15:00-15:30 Pauză de cafea
15:30-16:30 • Indicatorii evaluării performanței judiciare
• Sesiune de întrebări şi răspunsuri

Vineri, 8 decembrie 2017
9:00-10:30 • Optimizarea utilizării STATIS și ECRIS
• Sesiune de întrebări şi răspunsuri
10:30-11:00 Pauză de cafea
11:00-12:30 • Managementul schimbării
• Sesiune de întrebări și răspunsuri
12:30-13:30 Prânz
13:30-15:00 • Managementul timpului
• Sesiune de întrebări și răspunsuri
15:00-15:30 Pauză de cafea
15:30-16:00 • Managementul financiar
• Completarea fișelor de evaluare, înmânarea certificatelor de participare

Evenimente conexe