506 citiri

Saisies et confiscations / 26-27 martie 2018, Bruxelles

Rețeaua Europeană de Formare Judiciară (EJTN) şi Institut de Formation Judiciaire (IFJ) din Belgia organizează

Saisies et confiscations

Bruxelles (Belgia)

26-27 martie 2018

DESCRIERE
Scopul seminarului este acela de a oferi magistraților participanţi informații utile cu privire la instrumentele legale puse la dispoziție în procedura indisponibilizării și confiscării beneficiilor patrimoniale rezultate din activitatea infracțională.

Prima zi a seminarului va fi dedicată însușirii noțiunilor de bază relative la indisponibilizarea și confiscarea penală a bunurilor patrimoniale rezultat al unei infracțiuni.
În cursul celei de a doua zile vor fi aprofundate aspecte punctuale în materia confiscării și indisponibilizării.

Detalii privind seminarul pot fi obținute pe pagina web a EJTN, la adresa: HTTP://WWW.EJTN.EU/CATALOGUE/EJTN-FUNDED-ACTIVITIES-2018/SAISIES-ET-CONFISCATIONS—CP201804/

FINANŢARE
EJTN rambursează participanţilor transportul (în limita a 400 de Euro/seminar) şi acordă per diem pentru cazare şi mese (180 euro/zi de seminar).

Prin depunerea documentelor de candidatură, candidații acceptă că, în ipoteza selectării în vederea participării, acesta se va face exclusiv în condițiile financiare stabilite de organizatori.

CUI SE ADRESEAZĂ
Judecătorilor specializaţi în materie penală şi procurorilor

NUMĂR DE LOCURI
1 loc
INM va alcătui şi o listă de rezervă (maxim 3 persoane), la care se va apela în situaţia renunţării magistraţilor selectaţi, precum şi în situaţia în care România va primi mai multe locuri ca urmare a renunţărilor/realocării locurilor atribuite inițial altor state.

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE
– CV actualizat cuprinzând date de contact (telefon, fax, e-mail) – limba română;
– scrisoare de intenţie – limba română;
– certificat de competenţă lingvistică – limba engleză sau franceză (în măsura în care candidatul posedă un astfel de certificat);
– avizul colegiului de conducere al instanţei sau parchetului la care magistratul îşi desfăşoară activitatea, iar în caz de urgenţă, avizul preşedintelui secţiei/procurorului şef secţie în care judecătorul sau procurorul îşi desfăşoară activitatea sau, dacă nu există secţii, avizul conducătorului instanţei sau parchetului (potrivit art. 6 din Regulamentul privind drepturile şi obligaţiile persoanelor trimise în misiune temporară în străinătate de către Consiliului Superior al Magistraturii, Inspecţia Judiciară, Institutul Naţional al Magistraturii şi Şcoala Naţională de Grefieri, precum şi pentru stabilirea procedurii de aprobare a acestor misiuni, aprobat prin hotărârea Plenului CSM nr. 335/13.03.2014).

Documentele solicitate vor fi transmise exclusiv în format electronic la adresa de e-mail nadia.roman@inm-lex.ro, în atenția Nadiei ROMAN.

TERMEN ÎNSCRIERE
19 ianuarie 2018

CRITERII DE SELECŢIE
INM va efectua selecţia participanților în funcţie de următoarele criterii:
– relevanţa programului pentru activitatea profesională a magistratului candidat/specializarea cerută pentru curs;
– neparticiparea recentă la forme de pregătire internaţională;
– posibilitatea şi disponibilitatea magistratului de a disemina informaţiile la care va avea acces prin participarea la programul de pregătire.
Fiecare criteriu de selecţie va fi analizat corelativ cu condiţia cunoaşterii temeinice a limbii străine în care se defăşoară programul de pregătire, atestată, în principal, prin documente oficiale depuse de candidat.

PERSOANA DE CONTACT
Persoana de contact pentru acest program este Nadia ROMAN, personal de specialitate juridică asimilat magistraților, tel. 021/40 76 228, nadia.roman@inm-lex.ro.

IMPORTANT!
În termen de 15 zile de la finalizarea programului de pregătire, participanții pot transmite INM un raport privind activităţile desfăşurate în cadrul programului de formare, problemele de drept dezbătute şi soluţiile relevate, precum şi orice alte informaţii de natură să permită o evaluare a calităţii şi eficacităţii programului.

Evenimente conexe