1,118 citiri

Aspecte privind prezumția de nevinovăție și dreptul de a fi prezent la proces în cadrul procedurilor penale prin raportare la transpunerea Directivei (UE) nr. 2016/343 a Parlamentului European și a Consiliului UE din 09.03.2016, dezbătute în cadrul comisiei speciale comune a camerei deputaților și senatului pentru sistematizarea, unificarea și asigurarea stabilității legislative în domeniul justitiei / 12 februarie 2018, București

Baroul București, în derularea programului de pregătire profesională continuă pe care îl pune la dispoziție gratuit avocaților, organizează cursul

Aspecte privind prezumția de nevinovăție și dreptul de a fi prezent la proces în cadrul procedurilor penale prin raportare la transpunerea Directivei (UE) nr. 2016/343 a Parlamentului European și a Consiliului UE din 09.03.2016, dezbătute în cadrul comisiei speciale comune a camerei deputaților și senatului pentru sistematizarea, unificarea și asigurarea stabilității legislative în domeniul justitiei

București, Baroul București, Sala de Festivități “Avocat Flavius Teodosiu”, etaj VI

12 februarie 2018, 15:00-17:00

Acreditare INPPA: 5 ore de formare profesională

Lector
consilier avocat ION ILIE-IORDĂCHESCU

Înscrierea la curs se realizează prin intermediul aplicației on line de pe site-ul Baroului București, în limita locurilor disponibile.

Evenimente conexe