1,783 citiri

Conferința Internațională a Doctoranzilor și Studenților în Drept (ed. 10) / 8 iunie 2018, Timișoara

Școala Doctorală a Facultății de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara, împreună cu Centrul European de Studii și Cercetări Juridice Timișoara organizează

Conferința Internațională a Doctoranzilor și Studenților în Drept (ed. 10)

Timișoara

8 iunie 2018

Scopul organizării acestui eveniment, unic în România prin specificul său și prin amploarea numărului participanților, este acela de a stimula valorificarea cercetării științifice a doctoranzilor și studenților în drept, facilitând publicarea rezultatelor activității de cercetare, dar și stabilirea de relații de colaborare între facultățile și școlile doctorale de la care provin participanții.

La conferință sunt invitați să participe doctoranzii facultăților de drept din România, precum și cei ai unor facultăți de drept prestigioase din Europa.

Volumul conferinței, cuprinzând lucrările doctoranzilor, urmează să fie publicat la Editura Universul Juridic, care îi va garanta înalta ținută științifică și grafică, și să fie oferit participanților cu ocazia manifestării. Totodată, volumul va fi transmis de către organizatori tuturor bibliotecilor facultăților de la care provin autorii.
Lucrările pot fi redactate în limba română sau în limba engleză. Lucrările prezentate spre publicare de doctoranzi trebuie să fie avizate din punct de vedere științific de către conducătorii de doctorat ai acestora.

Calendar
15 aprilie 2018: Înregistrarea participanților (rezumatul, textul integral al lucrării și dovada plății taxei de participare)
* Termenul de înscriere a fost prelungit până la data de 30 aprilie 2018
30 aprilie 2018: Confirmarea de către organizatori a înregistrării și publicării lucrării
31 mai 2018: Publicarea programului conferinței
8 iunie 2018: Conferința și lansarea volumului conferinței

Persoane de contact
Asist. univ. dr. Sorina Doroga: sorina.doroga@e-uvt.ro
Asist. univ. dr. Alexandra Mercescu: alexandra.mercescu@e-uvt.ro
Asist. univ. dr. Dan Cărămidariu: dan.caramidariu@e-uvt.ro

:: Call for papers
:: Detalii

Evenimente conexe