1,216 citiri

Conferinţa internaţională de Drept, Studii Europene și Relaţii Internaţionale / 17-18 mai 2018, București

Facultatea de Drept, Universitatea Titu Maiorescu organizează

Conferinţa internaţională de Drept, Studii Europene și Relaţii Internaţionale

– Dreptul românesc, tradiție și vocație europeană –

București, Calea Văcăreşti, nr. 187, sector 4

17-18 mai 2018

Partener media: JURIDICE.ro

Cu o experienţă de un deceniu în organizarea conferinţei internaţionale “Educaţie şi creativitate pentru o societate bazată pe cunoaştere“, Universitatea Titu Maiorescu din Bucureşti a lansat, în anul 2013, o nouă provocare ştiinţifică prin organizarea Conferinţei Internaţionale de Drept, Studii Europene şi Relaţii Internaţionale. La primele ediții au fost prezentate peste 350 de lucrări științifice ale unor reputați profesori, cercetători și doctoranzi din România și din străinătate. Desfășurate trilingv, în română, engleză și franceză, cele cinci ediții s-au bucurat de prezența a peste 30 profesori de la universități din Spania, Italia, Franța, Israel.

Volumele editate în cadrul celor cinci ediții ale conferinței, realizate la Editura Hamangiu, au fost distribuite fiecărui participant la începerea lucrărilor și, ulterior, au fost distribuite la cei mai reputați profesori din România, precum și în bibliotecile universitare. Volumele au ISBN 978-606-678-642-3, ISBN 978-606-27-0020-1, ISBN 978-606-27-0222-9, ISBN 978-606-27-0607-4, ISBN 978-606-27-0879-5 și sunt indexate în ISI – Proceeding şi Hein Online.

Conferinţa Internaţională de Drept, Studii Europene şi Relaţii Internaţionale, îşi propune să reunească laolaltă oameni de ştiinţă din structura academică, cercetători, cadre didactice universitare, doctoranzi, studenţi şi nu în ultimul rând, practicieni ai dreptului, pentru a face schimb şi a împărtăşi experienţele şi rezultatele lor de cercetare cu privire la cele mai diverse aspecte legate de reformarea legislaţiei în spiritul noilor curente naţionale, europene şi internaţionale, precum şi pentru a discuta despre provocările practice întâlnite şi soluţiile adoptate.

Avem convingerea că această importantă manifestare ştiinţifică va fi una dintre cele mai prestigioase evenimente din calendarul juridic naţional, cu ecou internaţional, oferind o oportunitate pentru discutarea problemelor de actualitate, care afectează comunitatea juridică, urmărind să evidenţieze noi soluţii şi interpretări.

Într-o lume în care sistemele juridice interferează tot mai mult, tradiţia juridică necesită o upgradare perpetuă pentru a răspunde diversităţii. Conferinţa pleacă de la ideea că LEGEA nu se dezvoltă abstract, ci este modelată de societate, de realitatea economic-socială, de medii intelectuale, culturale şi lingvistice, dar mai ales de necesităţi imediate şi de imprimarea unor soluţii adecvate.

Vă invităm să fiţi parte la dezbaterea celor mai interesante teme juridice naționale și internaționale.

Prezentarea lucrărilor conferinței se va desfășura pe următoarele secţiuni
Secțiunea A: Drept european – Uniunea Europeană mai aproape de cetățeni sau de state?
Secțiunea B: Dezvoltarea francofonă a dreptului românesc
Secțiunea C: Dreptul penal, tradiții și sisteme moderne
Secțiunea D: Dreptul civil românesc, trecut și viitor
Secțiunea E: Dezvoltare sustenabilă și drept

TERMENE
– Expedierea studiului: termen limită 22 aprilie 2018 (expedierea studiului se va face în limba română, după primirea acordului asupra conținutului și formei articolului de la Comitetul Științific, autorii vor trimite și forma în limba engleză), iar pentru Secțiunea B: Dezvoltarea francofonă a dreptului românesc, expedierea studiului se va face în limba franceza (după primirea acordului asupra conținutului și formei articolului de la Comitetul Științific, autorii vor trimite și forma în limba engleză);
– Notificarea acceptării studiului propus: 7 mai 2018;
– Publicarea programului conferinţei: 14 mai 2018;
– Desfăşurarea Conferinţei: 17-18 mai 2018.

INFORMAŢII PRIVIND AUTORII
Studiile vor fi trimise la adresa: conferinta.drept.2018@univ.utm.ro, persoane de contact Felicia Maxim: 0766527675, Petruța Ispas: 0747.64.79.62,

Condițiile de redactare se descarcă de aici.

Fiecare autor poate participa la Conferinţa Internaţională de Drept, Studii Europene şi Relaţii Internaţionale cu cel mult două articole de unic autor sau în coautorat ( nu se admit articole cu mai mult de 3 coautori). Taxa se achită pe articol.

Taxa de participare: 350 lei pentru publicarea în volumul Conferinței și indexarea în ISI–Proceeding şi Hein Online.

Taxa de participare se achită pe articol în momentul trimiterii articolului.
Taxa se va plăti în contul Universităţii Titu Maiorescu din Bucureşti, în următorul cont deschis la B.C.R., Agenția Timpuri Noi-RO49RNCB0546029228350001, Cod fiscal:RO4337662 sau la Casieria Universitatii Titu Maiorescu-str. Dambovnicului, nr. 22, sector 4, Bucuresti.
Pe documentul de plata trebuie să existe menţiunea “Conferinţa Internaţională de Drept, Studii Europene şi Relaţii Internaţionale 2018“.
Ordinul de plată trebuie comunicat pe adresa: conferinta.drept.2018@univ.utm.ro
Taxa de participare nu se restituie în cazul în care recenzorii apreciază că articolul nu poate fi indexat neîndeplinind condițiile de fond și de formă solicitate de rigorile cercetării științifice.

:: Anunț limba engleză
:: Anunț limba franceză
:: Condiții de publicare

Evenimente conexe