600 citiri

Expert Accesare Fonduri Structurale și de Coeziune Europene. Practici privind eligibilitatea proiectului; reguli de monitorizare și control aplicabile / 1-4 martie 2018, Brașov

Expert Aktiv Group organizează

Expert Accesare Fonduri Structurale și de Coeziune Europene. Practici privind eligibilitatea proiectului; reguli de monitorizare și control aplicabile

Brașov, Hotel Apollonia

1-4 martie 2018

OBIECTIVE
Cursul se adresează persoanelor care doresc perfecţionarea cunoştinţelor în domeniul instrumentelor structurale şi optimizarea timpului necesar îndeplinirii atribuţiilor ce decurg din punerea în aplicare a prevederilor regulamentelor comunitare şi a legislaţiei naţionale, reprezentanţilor instituţiilor publice locale şi centrale, IMM-urilor, coordonatorilor şi asistenţilor de proiecte, precum şi tuturor celor care doresc să dezvolte proiecte prin accesarea de fonduri structurale. Cursul vă oferă nu numai dobândirea cunoştinţelor necesare accesării fondurilor, ci şi competenţele necesare dobândirii unui job într-un proiect cu finanţare europeană.

CONSULTANT și TRAINER
Conf. univ. dr. Laura Elena MARINAŞ – Academia de Studii Economice Bucureşti, specialist practician în accesarea fondurilor europene cu o vastă experiență în scrierea și implementarea de proiecte finanțate integral sau parțial cu fonduri europene și naționale.

AVANTAJE!!!
La participarea a 4 PERSOANE din cadrul aceleiaşi organizaţii vă oferim a 5-a taxă de instruire, GRATUIT!
Cazarea şi micul dejun pentru însoţitor sunt oferite de organizator.

CERTIFICARE
La sfârşitul sesiunii, în urma evaluării, se acordă CERTIFICAT DE SPECIALIZARE A.N.C. pentru ocupaţia de ”EXPERT ACCESARE FONDURI STRUCTURALE ŞI DE COEZIUNE EUROPENE”, Cod COR 242213, însoţit de supliment descriptiv, eliberate în conformitate cu prevederile O.G. 129/2000 republicată. Pentru obţinerea certificatului, participanţii trebuie să facă dovada absolvirii de studii superioare. La cerere, prin completarea formularului de înscriere, se eliberează şi certificatul europass, în conformitate cu Ordinul comun MMFPS/MECTS, nr.4469/12 iunie 2012 şi a Deciziei PE şi CE nr.2241/2004/CE din 2004, în care vor fi înscrise şi competenţele dobândite în legătură cu parcurgerea lucrărilor practice.

TEMATICA abordată în baza celor mai noi modificări legislative
Prezentarea cadrului general: Instituții implicate, mecanism de accesare, documente de programare.
Prezentare și analiza Programelor Operaționale și Complementare
Analiza strategiei proiectului; formularea scopului și a obiectivelor proiectului.
Elementele esenţiale specifice privind Ghidul Solicitantului; elementele specifice cererii de finanțare; aplicaţii practice.
Identificarea ideii de proiect: Analiza necesităților; Diagrama arborele problemelor; Analiza S.W.O.T.; Indentificarea stakehoderilor
Pregătirea proiectului: Ghidul solicitantului; Planul de afaceri; Cererea de finanțare; Documentele suport ale proiectului; Identificarea criteriilor de eligibilitate; Stabilirea obiectivelor proiectului; Întocmirea bugetului; Sursele de finanțare ale proiectului; Sustenabilitatea proiectului; Echipa şi partenerii proiectului;
Tehnici şi metode de elaborare a graficului Gantt – aplicaţii practice.
Etapa de evaluare a proiectului: Verificarea conformității; Verificarea eligibilității; Verificarea tehnico-economică; Clarificarea eventualelor solicitări suplimentare; Formularea unei contestații; Semnarea contractului de finanțare.
Implementarea proiectului: Durata perioadei de implementare; Procedura de prelungire a perioadei de implementare; Reguli privind desfășurarea achizițiilor în cadrul proiectului; Realizarea comunicării și publicității proiectului; Manualul de identitate vizuală; Monitorizarea implementării proiectului; Întocmirea rapoartelor de progres; Realizarea auditului proiectului; Corecții financiare aplicate de către finanțator;
Monitorizarea proiectului: Durata perioadei de monitorizare; Drepturile și obligațiile beneficiarului de fonduri nerambusabile; Controlul implementării proiectului; Durabilitatea și sustenabilitatea proiectului; Finalizarea proiectului; Rezilierea contractului de finanțare; Reguli de monitorizare și control;
Analiza practică a elementelor specifice proiectului privind:
• Contractul de finanţare, actul adițional, notificarea; derularea procedurilor de achiziţii publice.
• Analiza de eligibilitate în raport cu sistemul de finanţare (cadrul legislativ şi reglementări specifice).
• Managementul riscurilor – elaborarea matricei riscurilor, monitorizarea şi evaluarea proiectului.
• Comunicarea rezultatelor.
• Implementarea proiectului: planificarea implementării, actualizarea planului de acţiune, desemnarea echipei şi repartizarea sarcinilor şi responsabilităţilor, stabilirea procedurilor interne de comunicare şi de lucru, proceduri de achiziţie publică, parteneriate etc.
• Tipuri de raportări în cadrul proiectului (intermediare, de progres, finale, raportul tehnico – financiar).
• Monitorizarea şi evaluarea proiectelor: rezultatele anticipate, estimarea indicatorilor de proiect.
• Promovarea şi publicitatea (conform cerinţelor legislative) în cadrul proiectelor finanţate cu fonduri europene.
Reguli de bună practică în sarcina expertului.
Aplicaţii practice privind: analiza/arborele problemelor; completarea secţiunii de achiziţii publice; întocmirea bugetului, matricea riscurilor; redactarea sustenabilităţii proiectelor; redactarea rezultatelor anticipate şi estimarea indicatorilor de proiect; redactarea raportului tehnico-financiar.

Pe parcursul evenimentului, experienţa lectorului va fi pusă la dispoziţia participanţilor pentru dezvoltarea abilităţilor de scriere a unei cereri de finanţare, stabilirea parteneriatelor, implementare şi management a proiectelor, lucrând pe baza Ghidului Solicitantului şi a elementelor de bună practică.

TARIF DE INSTRUIRE* – 780 LEI/PARTICIPANT
Include mapă de lucru şi suport de curs în format electronic pe stick USB .
* La tariful de instruire nu se aplică TVA conform LEGII 227/2015 art. 292 alin. 2 lit. f. Costul cursului se deduce din impozitul pe profit/venit conform OG 129/2000, republicată, art. 34.

TARIF SERVICII HOTELIERE** – 990 LEI/PARTICIPANT
Include cazarea şi pensiunea completă pe toată durata evenimentului.
(TVA 9% inclus în conf. cu LEGEA 227/2015 art. 291 alin.2 lit. d)
** Serviciile hoteliere sunt opţionale

ÎNSCRIERI
Participarea are loc în baza fişei de înscriere solicitată la coordonatorul de curs: Olivia LIHU – 0753.025.983, 021.311.71.01, 0234.313.320, e-mail: office@expertaktiv.ro, expert_audit_group@hotmail.com, eag.bucuresti@gmail.com.

TERMEN DE ÎNSCRIERE
22 februarie 2018, în limita locurilor disponibile.

:: Formularul de înscriere

Evenimente conexe