623 citiri

Funcționar administrativ. Protecția datelor cu caracter personal și a informațiilor gestionate / 25-28 ianuarie 2018, Brașov

Expert Aktiv Group organizează cursul

Funcționar administrativ. Protecția datelor cu caracter personal și a informațiilor gestionate

Brașov, Hotel Apollonia

25-28 ianuarie 2018

OBIECTIVE
Cursul se adresează persoanelor din instituţii publice/organizaţii care îndeplinesc acţiuni de suport logistic, asigurând resursele pentru desfăşurarea activităţii în cele mai bune condiţii, persoanelor care au în atribuţiuni supervizarea diverselor departamente/sectoare ale administraţiei publice, inclusiv pregătirea şi elaborarea materialelor de sprijin corespunzătoare, pornind de la faptul că un funcţionar administrativ desfăşoară activităţi de informare, sprijin şi secretariat.

TRAINER
Prof. univ. dr. Neculae NĂBÂRJOIU, specialist în administraţie publică aplicată şi în managementul comunicării.

AVANTAJE !!!
La participarea a 4 PERSOANE din cadrul aceleiaşi organizaţii vă oferim a 5-a taxă de instruire, GRATUIT!
Cazarea şi micul dejun pentru însoţitor sunt oferite de organizator.

CERTIFICARE
La sfârşitul sesiunii în urma evaluării, se acordă CERTIFICAT DE PERFECŢIONARE A.N.C. pentru ocupaţia “FUNCŢIONAR ADMINISTRATIV”, COD COR 411001 însoţit de supliment descriptiv în care sunt înscrise competenţele dobândite. Certificatele sunt eliberate în conformitate cu prevederile O.G. 129/2000 republicată.

TEMATICA ABORDATĂ
• Administrarea resurselor; managementul documentelor şi cariera funcţionarului administrativ; Legea nr.544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public; principii stabilite prin Codul European al bunei conduite administrative; obligaţia administraţiei de a-și motiva deciziile.
• Asigurarea și furnizarea suportului administrativ pentru serviciile operaţionale: organizare lucrări, inclusiv cele de aprovizionare, urmărirea derulării contractelor, asistenţă administrativă a angajaţilor; elaborarea/revizuirea materialelor; prelucrarea documentelor pe suport de hârtie, prelucrarea datelor în format electronic, evidenţa documentelor, raportări; software şi formularistica specifică.
• Forme procedurale premergătoare/ concomitente/ ulterioare actului administrativ; elemente de drept administrativ necesare; contenciosul administrativ;
• Agenda de lucru: aspecte privind deciziile administrative sau alte documente (analiza modului de îndeplinire, respectarea termenelor).
• Regimul arhivarii; sortarea şi arhivarea documentelor în formă scrisă şi în format electronic;
• Protecţia datelor cu caracter personal şi regimul informaţiilor clasificate; reglementări privind fluxul documentelor şi înregistrării; Regulamentul General privind Protecţia Datelor Personale (RGPD), obligatoriu din 25 mai 2018: sarcinile și obligaţiile funcţionarului în legătură cu protecţia datelor; răspundere juridică şi sancţiuni pentru nerespectarea prevederilor RGPD.
• Administrarea bunurilor din gestiune: evidenţa stocurilor, stabilirea necesarului, lansare comenzi, asigurarea întreţinerii obiectelor de inventar şi a mijloacelor fixe repartizate.
• Gestionarea cu eficacitate a bunurilor administrative: protejarea patrimoniului, oferirea de produse și servicii către public, promovarea produselor/serviciilor instituției.
• Delegare (înlocuitori, sarcini delegate).
• Răspunderea juridică a funcţionarului administrativ; controlul activităţii funcţionarului administrativ;
• Integritatea funcționarului administrativ: etica, transparenţa, corectitudinea, obiectivitatea, imparțialitatea şi independența;
• Motivele legitime de derogare de la practicile administrative uzuale; cunoașterea și analiza politicilor proprii organizației;
• Managemntul comunicării: intrainstitutional, curierat, relaţia cu furnizorii şi alte instituţii, organizarea acţiunilor de protocol, dialog, comportament, receptivitate.
• Managementul timpului şi metode de depăşire a conflictelor; aspecte practice, analizate la propunerea participanţilor.
• Reguli de protecție a muncii și P.S.I. din obiectivul unde se desfășoară activitatea; cooperarea cu responsabilul SSM
• Păstrarea secretului profesional privind activitățile desfășurate.

TARIF DE INSTRUIRE* – 780 LEI/PARTICIPANT
Include mapă de lucru şi suport de curs în format electronic pe stick USB.
La tariful de instruire nu se aplică TVA conform LEGII 227/2015 art. 292 alin.2 lit. f. Costul cursului se deduce din impozitul pe profit/venit conform OG 129/2000, republicată, art. 34.

TARIF SERVICII HOTELIERE** – 990 LEI/PARTICIPANT
Include cazarea şi pensiunea completă pe toată durata evenimentului.
(TVA 9% inclus în conf. cu LEGEA 227/2015 art. 291 alin.2 lit. d)
**serviciile hoteliere sunt opţionale

ÎNSCRIERI
Participarea are loc în baza fişei de înscriere solicitată la coordonatorul de curs: Andreea DAVID – 0753.025.984
021.311.71.01, 0234.313.320, e-mail: office@expertaktiv.ro, eag.bucuresti@gmail.com, expert_audit_group@hotmail.com.

TERMEN DE ÎNSCRIERE
18 ianuarie 2018, în limita locurilor disponibile

:: Formular de înscriere

Evenimente conexe