2,527 citiri

Noua platformă a achizițiilor publice SICAP / SEAP. Schimbări majore aduse de strategia de contractare pe etape / 1-4 februarie 2018, Sinaia

Expert Aktiv Group organizează cursul

Noua platformă a achizițiilor publice SICAP / SEAP. Schimbări majore aduse de strategia de contractare pe etape

Sinaia, Hotel Rina

1-4 februarie 2018

OBIECTIVE
Cursul se adresează participanților în sistemul de achiziții publice, indiferent de nivelul cunoștințelor în domeniu, adresându-se atât începătorilor, cât şi celor care au deja experiență în domeniu. Deosebita expertiză a lectorilor este pusă la dispoziție atât pentru informare legislativă, cât şi pentru interpretare şi aplicabilitate practică a unor problematici de interes şi actualitate, atât pentru operatorii economici, cât şi pentru autoritățile contractante.

TRAINERI
Marius GOGESCU, consultant S.E.A.P., expert/specialist în achiziţii publice, formator cu experienţă atât în derularea achiziţiilor publice, cât şi ca trainer de profil, Preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice în perioada 2007-2009;
Gelu CAZAN, consultant în achiziţii publice.

CERTIFICARE
La sfârşitul sesiunii în urma evaluării, se acordă CERTIFICAT DE PERFECŢIONARE pentru ocupaţia EXPERT ACHIZIŢII PUBLICE, Cod COR 214946 însoţit de supliment descriptiv în care sunt înscrise competenţele dobândite. Certificatele sunt eliberate în conformitate cu prevederile O.G. 129/2000 republicată. Pentru obţinerea certificatului, participanţii trebuie să facă dovada absolvirii de studii superioare. La cerere, prin completarea formularului de înscriere, se eliberează suplimentul europass, în conformitate cu Ordinul comun MMFPS/ MECTS, nr. 4469/12 iunie 2012 şi a Deciziei PE şi CE nr. 2241/2004/CE din 2004, în care vor fi înscrise şi competenţele dobândite în legătură cu parcurgerea lucrărilor practice.

DEZBATERI TEMATICE
Particularități privind Noul sistem al achiziţiilor publice în România:
OUG nr. 98/2017 privind funcția de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii;
Legea nr. 174/2017 privind aprobarea OUG nr. 58/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra achizitiilor publice; Clarificări ANAP prin instructiuni de lucru.
Prezentare Sistem – informaţii și analiză practică:
• procedura de înregistrare în Sistem; Procedura de recuperare/reînnoire certificat digital;
• prezentare interfață după autentificare; încarcarea online; documente, răspuns criterii de calificare, definire utilizatori, profil utilizator;
• prezentare studiu de piață;
• DUAE – instrucțiuni de utilizare;
• catalog de produse/lucrări/servicii pentru a vinde atunci când autorităţile contractante iniţiază procedura de cumpărare directă;
• căutare proceduri de atribuire, după criteriul de atribuire, online şi offline, pe loturi şi fără loturi.
Schimbări aduse de strategia de contractare, pe etape:
• pregătirea procesului de achiziţie şi derularea procedurii; serviciile auxiliare achiziţiei şi recurgerea la expertiza externă;
• detalierea regulilor de calcul a valorii estimate a achiziţiei; detalierea modalităţilor de consultare a pieţei; fişa de date şi documentele suport (DEAU); obligaţii privind încărcarea documentaţiei de atribuire;
• explicitarea criteriilor de atribuire „calitate-preţ” şi „costul cel mai scăzut”; obligativitate şi tehnici uzuale de calcul;
• procedurile desfăşurate integral prin mijloace electronice (on-line) ca regulă pentru toate tipurile de proceduri; procedura simplificată iniţiată prin publicarea unui anunţ de participare simplificat;
• evaluarea ofertelor; defalcarea procesului pe faze finalizate cu rezultate intermediare ce sunt comunicate ofertanţilor; documentarea deciziilor comisiei de evaluare pentru asigurarea trasabilităţii;
• eliminarea rigidităţii “preţului neobişnuit de scăzut”; identificarea de către comisia de evaluare a elementelor de preţ ce diferă de preţurile pieţei.
Detalierea regulilor de calcul a valorii estimate a achiziţiei; Procedurile desfăşurate integral prin mijloace electronice (on-line) devin regulă pentru toate tipurile de proceduri;
Noua structură comparativă a platformelor electronice: tipuri de anunțuri; Proceduri de achiziție asociate anunţurilor; Realizarea/postarea documentației de atribuire; particularități;
• introducerea de informații suplimentare în mod structurat şi a informațiilor actualizate depre autorități contractante/operatori economici, prin redefinirea profilului acestora (pentru a avea o evidență a tipurilor de autorități contractante/operatori economici);
• publicarea tuturor modificărilor contractului de achiziție publică/acordului-cadru (prețul final al contractului);
• introducerea de mesaje de atenționare care să vină în sprijinul autorităților contractante și operatorilor economici.
Tehnici și metode de generare a unor serii de rapoarte pentru o viziune de ansamblu atât asupra achizițiilor proprii (autorități contractante și operatori economici), cât și a tuturor achizițiilor desfășurate într-un anumit interval de timp.
Interconectarea sistemului informatic al C.N.S.C. cu SICAP, pentru punerea la dispoziția ANAP a datelor ce îi voi fi utile în desfășurarea activității de monitorizare și de acces în forma agregată a deciziilor emise de către C.N.S.C. la nivelul procedurii de achiziție publică.
Armonizarea în cadrul SICAP a formularelor standard (anunțurile) care se transmit prin mijloace electronice către J.O.U.E. (SEAP/SICAP este punctul unic de trimitere automată la J.O.U.E. a anunțurilor).
Consultarea preliminară a pieței – derularea consultării prin intermediul SICAP și publicarea de către autoritatea contractantă a documentului rezultat în urma procesului de consultare al pieței.
Dosarul achiziției – trasabilitatea acțiunilor asigurată implicit de SICAP, precum arhivarea electronică a dosarului achiziției publice în cazul procedurilor efectuate prin mijloace electronice.
Evaluarea ex-ante a documentaţiilor de atribuire transmise prin intermediul mijloacelor electronice, realizată în conformitate cu H.G. nr.394/2016, H.G. nr. 395/2016 şi ale Ordinului nr. 264/2016 publicat în M.Of. nr. 432/9 iunie 2016; regularitatea şi calitatea procesului de achiziţii – impactul în contextul simplificării controlului ex-ante şi ex-post, a îmbunătăţirii şi extinderii sistemelor de prevenţie a conflictelor de interese.
Aspecte practice la propunerea participanţilor:
• Înscriere proceduri online (criteriul de atribuire preţul cel mai scăzut şi cel mai bun raport calitate-preţ);
• Depunere ofertă de preţ şi răspuns online la criteriile de calificare pentru procedurile online, licitatii deschise online etc;
• Participare la licitaţiile electronice ca şi fază finală la o procedură offline.

TARIF DE INSTRUIRE * – 780 LEI/PARTICIPANT
Include mapă de lucru şi suport de curs în format electronic pe stick USB .
* La tariful de instruire nu se aplică TVA conform Legii 571 / 2003, actualizată, art.141. lit f. Costul cursului se deduce din impozitul pe profit/venit conform OG 129/2000, republicată, art. 34.

TARIF SERVICII HOTELIERE** – 1.080 LEI/PARTICIPANT
Include cazarea şi pensiunea completă pe toată durata evenimentului.
(TVA 9% inclus în conf. cu HG nr. 20/2015)
**serviciile hoteliere sunt opţionale

AVANTAJE!!!
Cazarea şi micul dejun pentru însoţitor sunt oferite de organizator.

ÎNSCRIERI
Participarea are loc în baza fişei de înscriere solicitată la coordonatorul de curs: Andreea LUNGU 0753 025991
021.311.71.01, 0234.313.320, e-mail: office@expertaktiv.ro, expert_audit_group@hotmail.com, eag.bucuresti@gmail.com.

TERMEN DE ÎNSCRIERE
25 ianuarie 2018, în limita locurilor disponibile

:: Formular de înscriere

Evenimente conexe