1,540 citiri

Probleme juridice de interes pentru instituții publice și societăți comerciale / 8-11 februarie 2018, Sinaia

Expert Aktiv Group organizează cursul

Probleme juridice de interes pentru instituții publice și societăți comerciale

Sinaia, Hotel Rina

8-11 februarie 2018

OBIECTIVE
Cursul se adresează juriştilor, practicieni în drept, angajaţilor aparţinând diverselor organizaţii şi companii, societăţilor comerciale şi instituţiilor publice locale şi centrale, responsabililor cu încheierea contractelor şi urmărirea derulării acestora, inclusiv a contractelor de achiziţii publice; de asemenea, prin participarea la acest curs, se urmăreşte însuşirea situaţiilor de răspundere contractuală, aşa cum este văzută de legiuitor într-o manieră intermediară, parţial tradiţională, parţial adaptată concepţiei europene. De asemenea, cu această ocazie, lectorul stă la dispoziţia participanţilor cu o gamă largă de soluţii practice integrate, cu accent pe problematicile înscrise în tematica enunțată, pornind de la diversitatea modificărilor legislative și a vitezei cu care acestea se completează sau se abrogă. Experiența lectorului este pusă la dispoziția participanților și pentru clarificarea unor aspecte ce țin de executarea unor hotărâri judecătorești sau de pronunțarea unor decizii ale Curții Constituționale și aplicabilitatea acestora.

TRAINER
Bogdan DUMITRACHE – Formator la Institutul Naţional al Magistraturii, membru al Comisiei de redactare a Noului Cod Civil şi al Comisiei de redactare a Legii de punere în aplicare a Noului Cod Civil, executor judecătoresc.

AVANTAJE!!!
La participarea a 4 PERSOANE din cadrul aceleiaşi organizaţii vă oferim a 5-a taxă de instruire, GRATUIT!
Cazarea şi micul dejun pentru însoţitor sunt oferite de organizator

CERTIFICARE

Cursul se adresează, în principal, persoanelor cu pregătire juridică. Pentru aceștia, în urma evaluării, se acordă CERTIFICAT de PERFECŢIONARE A.N.C. pentru ocupaţia “CONSILIER JURIDIC”, COD COR 261103, însoţit de supliment descriptiv în care sunt înscrise competenţele dobândite. Certificatele sunt eliberate în conformitate cu prevederile O.G. 129/2000 republicată, iar pentru eliberarea acestora, participanții trebuie să facă dovada absolvirii de studii superioare în domeniul juridic. Prin caracterul său aplicativ, prin diversitatea problematicilor dezbătute, temele pot interesa și persoane cu alt tip de pregătire, iar pentru aceștia, se eliberează CERTIFICAT de PARTICIPARE.

ASPECTE PRACTICE, TEME ŞI DEZBATERI, privind
1. Contracte cu executare succesivă. Modificarea contractului. Termen (înțelesul noțiunii de contracte în curs de derulare).
2. Compensația. Noțiune. Căi procedurale de valorificare. Impedimente.
3. Prescripția extinctivă. Convenții privind prescripția. Reguli particulare privind începutul prescripției în materie contractuală. Întreruperea și suspendarea prescripției extinctive.
4. Aspecte specifice privind executarea hotărârilor judecătorești pronunțate în contenciosul administrativ.
5. Consecințe produse, asupra angajatorului, de hotărâri judecătorești pronunțate în litigii de muncă.
6. Efectele popririi. Obligațiile terțului poprit și mijloacele de apărare pe care le poate invoca în procedura validării popririi.
7. Jurisprudență cu efect normativ. Adnotări pe marginea unor decizii recente pronunțate de Curtea Constituțională și Înalta Curte de Casație și Justiție (dezlegarea unor chestiuni de drept, recursuri în interesul legii).

TARIF DE INSTRUIRE * – 820 LEI/PARTICIPANT
Include mapă de lucru şi suport de curs în format electronic pe stick USB.
* La tariful de instruire nu se aplică TVA conform LEGII 227/2015 art. 292 alin.2 lit. f. Costul cursului se deduce din impozitul pe profit/venit conform OG 129/2000, republicată, art. 34.

TARIF SERVICII HOTELIERE** – 1.080 LEI/PARTICIPANT
Include cazarea şi pensiunea completă pe toată durata evenimentului.
( TVA 9% inclus în conf. cu LEGEA 227/2015 art. 291 alin.2 lit. d )
**serviciile hoteliere sunt opţionale

ÎNSCRIERI
Participarea are loc în baza fişei de înscriere solicitată la coordonatorul de curs: Andreea DAVID – 0753 025 984,
021.311.71.01, 0234.313.320, e-mail: office@expertaktiv.ro, expert_audit_group@hotmail.com, eag.bucuresti@gmail.com.

TERMEN DE ÎNSCRIERE
1 februarie 2018, în limita locurilor disponibile

:: Formular de înscriere

Evenimente conexe