1,140 citiri

Sesiunea anuală de comunicări științifice: Dreptul românesc la 100 de ani de la Marea Unire. Dimensiuni și tendințe / 20 aprilie 2018, București

Institutul de Cercetări Juridice „Acad.Andrei Rădulescu” al Academiei Române organizează

Sesiunea anuală de comunicări științifice: Dreptul românesc la 100 de ani de la Marea Unire. Dimensiuni și tendințe

București

20 aprilie 2018

Marea Unire și desăvârșirea procesului de constituire a statului național unitar român au reprezentat un moment hotărâtor în modernizarea, occidentalizarea și dezvoltarea dreptului românesc, în spiritul tradițiilor sale. În cei 100 de ani de atunci el a cunoscut mari transformări în consonanță cu evoluțiile istorice, prezentându-se astăzi ca un sistem juridic complex care se confruntă cu provocările integrării europene și afirmării mondializării.
Se impune astfel o radiografie multidimensională a stării dreptului românesc, prin identificarea marilor principii fondatoare, trăsăturilor și evoluțiilor definitorii, stabilirea conexiunilor și interdependențelor cu dreptul Uniunii Europene, influențelor dreptului comparat și metamorfozelor datorate impactului globalizării.

Pentru înscriere vă invităm să transmiteţi formularul de participare până la termenul stabilit (30 ianuarie 2018), la adresa de e-mail: icj_conferinte@yahoo.com.

Repere orare eveniment
9-9:30 Înregistrarea participanţilor, distribuirea mapelor și a programului sesiunii științifice (hol lifturi – parter);
9:30-10:30 Deschiderea sesiunii și prezentarea lucrărilor în plen, Sala de marmură (parter – S1);
10:30-11:00 Welcome Coffee (etaj 4 – Institutul de Cercetări Juridice);
11:00-13:00 Susținerea lucrărilor în secţiuni paralele;
13:00-14:00 Coffee break (etaj 4 – Institutul de Cercetări Juridice);
14:00-16:00 Continuarea susținerii lucrărilor în secţiuni paralele.

Secțiuni
Secţiunea: Drept Privat I – Institutul de Cercetări Juridice ”Acad. Andrei Rădulescu”, et.4, Sala 4254
Secţiunea: Drept Privat II – Institutul de Economie Mondială, et. 5 – Sala ”Costin Murgescu” (5252)
Secţiunea: Drept Public (Teoria Generală a Dreptului, Filosofia și Sociologia dreptului, Drept Constituțional, Drept administrativ) – Sala „Costin C. Kirițescu – Pierre Werner”, parter (228)
Institutul Naţional de Cercetări Economice
Secţiunea: Drept Internațional Public și Drept European – Sala de Consiliu a Institutului de Istorie şi Teorie Literară „George Călinescu”, parter (267)
Secţiunea: Ştiinţe Penale, Criminologie – Centrul ”Pierre Werner” – parter (Sala 202)

Lucrările in extenso se vor transmite până, cel mai târziu, la data de 28 februarie 2018, la aceeași adresă de e-mail.

Lucrările se redactează în limba română, în limita a 6-8 pagini, în considerarea formatului cerut (Instrucțiuni Tehnoredactare – pdf), având incluse abstractul și cuvintele cheie, redactate atât în limba română, cât si în limba engleză.

Lucrările acceptate de Comitetul ştiinţific al Sesiunii, vor fi notificate ca atare autorilor până la data de 30 martie 2018.

Comitetul ştiinţific îşi rezervă dreptul de a refuza acceptarea lucrărilor care nu se încadrează în aria tematică a Sesiunii, care nu se supun exigenţelor de evaluare ştiinţifică, ori pe cele care nu se reconsideră şi nu se refac în termen rezonabil, potrivit observaţiilor şi sugestiilor Comitetului ştiinţific.

Taxa de participare este de 200 lei, se achită pe autor. Un autor va putea participa cu o singură lucrare ca unic autor. Taxa de participare se achită până la data de 6 aprilie 2018.

Taxa de participare include: accesul la lucrările conferinţei, mapa evenimentului (volumul electronic e-book, Certificatul de Participare) şi alte cheltuieli ocazionate de organizarea acestui eveniment.

Taxa de participare se achită în contul Institutului de Cercetări Juridice, RO49 TREZ 7052 0E36 5000 XXXX, deschis la Trezoreria Sector 5 Bucureşti, cod fiscal 4433910, cu menţiunea „taxă sesiune științifică_2018”, urmat de numele autorului. Plata se poate efectua şi prin oficiile poştale (mandat poştal). Plata taxei de participare, înainte de notificarea acceptării lucrării, nu garantează acceptarea şi publicarea acesteia şi nici nu va fi returnată în caz de neacceptare a articolului.

Înregistrarea în conferinţă va fi confirmată numai după transmiterea, prin e-mail (icj_conferinte@yahoo.com) a dovezii de plată a taxei, scanată și salvata ca fișier pdf (de exemplu: Ionescu.C._taxa), cu menţiunea ” Taxă sesiune ICJ” .

Pentru informaţii suplimentare sub aspect organizatoric (înscriere, tehnoredactare, modalitatea de plată, plata efectivă a taxei de participare, program) vă puteţi adresa persoanei de contact, Iolanda Vasile, la adresa de e-mail: icj_conferinte@yahoo.com sau la telefon 021.318.81.06 interior 2.400.

* în Casa Academiei s-a întrerupt furnizarea agentului termic, astfel încât, spațiile au devenit destul de răcoroase. Vă rugăm să țineți cont de această informație!

:: Programul detaliat
:: Formularul de înscriere
:: Instrucțiuni tehnoredactare

Evenimente conexe