Soluții eficiente de luptă împotriva corupției și a fraudei (ed. 2) / 1 februarie 2018, București

Legal Magazin organizează conferința

Soluții eficiente de luptă împotriva corupției și a fraudei (ed. 2)

București, Palatul Camerei de Comerț și Industrie București, str. Ion Ghica, nr. 4

1 februarie 2018

Prezentare
La nivelul percepției publice, corupția continuă să fie identificată ca o piedică în prestarea serviciilor publice de calitate la nivel central și local, ca un fenomen ce subminează administrarea eficientă a fondurilor publice și obstrucționează înfăptuirea justiției, afectând totodată mediul de afaceri.

Comisia Europeana, prin Mecanismul de Cooperare și Verificare (MCV) recomandă țării noastre să se asigure că legislația în domeniul corupției se aplică în mod egal tuturor. Totodată, instituțiile de profil trebuie să intensifice eforturile de urmărire penală a cazurilor de corupție la scară mică și să dezvolte Strategia Națională Anticorupție prin introducerea unor criterii de referiță și a unor obligații mai coerente pentru administrația publică și prin punerea rezultatelor la dispoziția publicului.

Evenimentul își propune să contribuie la creșterea gradului de cunoaștere și vizibilitate a măsurilor de prevenire a corupției și consolidare a integrității în sectorul public și privat, facilitând un schimb interactiv de idei, bune practici şi experiențe în scopul identificării celor mai bune soluții la problemele apărute în respectarea normelor anticorupție.

În condițiile în care incidența problemelor de natură penală în raporturile comerciale este în creștere, este esențială abordarea multidisciplinară care să acopere nu numai dimensiunea juridică a riscurilor de natură eminamente penală, ci și ariile de drept substanțial în contextul în care aceste riscuri se manifestă, fie că vorbim de aspecte fiscale, contabile, piață de capital, dreptul societăților comerciale sau reglementările din materia concurenței.

Vorbitori
Sorin Dimitriu, Președintele Camerei de Comerț și Industrie București (confirmat)
Silviu Ioan Popa, Secretar General, Agenția Națională de Integritate (confirmat)
Rodica Aida Popa, Judecător, Înalta Curte de Casație și Justiție (confirmat)
Maria Maxim, Avocat Partener, Wolf Theiss (confirmat)
Cristian Ducu, Senior Ethics & Compliance Consultant, Centre for Advanced Research in Management and Applied Ethics (confirmat)
Sorin Tănase, Director Adjunct, Direcția de Prevenire a Criminalității, Ministerul Justiției (confirmat)
Mihai Acsinte, Director Executiv Juridic, Group Renault România (confirmat)
Mihai Popa, Country Head of Law, Patents and Compliance, Bayer Romania / Bulgaria / Moldova (confirmat)
Ramona Rusu, Șef Serviciu Antifraudă, Direcția Antifraudă și Control, CEC Bank (confirmat)
Adrian Dragomir, CEO, Termene.ro (confirmat)

Parteneri
CEC Bank, Wolf Theiss, Centre for Advanced Research in Management and Applied Ethics

Audiență
Directori juridici și de Compliance ai companiilor și instituțiilor de stat (ministere, agenții de stat, primării, Consilii Județene, etc.)
Reprezentanți ai mediului de afaceri (companii românești și multinaționale)
Asociații patronale și profesionale
Reprezentanți ai băncilor și ai societăților de asigurări
Judecători, procurori, oficiali din Ministerul Justiției și MAI
Avocați, evaluatori, consultanți fiscali, auditori publici interni
Specialiști în control intern, ONG-uri de profil, Mass-media

Teme de discuție
Cooperarea între instituțiile naționale implicate în lupta împotriva corupției și a fraudei
Strategia Națională Anticorupție (SNA) 2016-2020
Îmbunătățirea sistemului de control intern prin implementarea de mecanisme de prevenție și detecție a fraudelor
Instituționalizarea eticii în magistratură
Etica profesională în domeniul bancar
Integritatea și infracțiunile de serviciu
Sisteme de avertizare etică

Agendă
8:45-9:30 Înregistrarea participanților și welcome coffee
9:30-11:30 Sesiunea I
11:30-12:00 Business networking coffee break și autografe carte – Integritatea în spațiul public și privat; Prevenție și necesitate în asigurarea încrederii în raporturile sociale
12:00-14:00 Sesiunea a II-a
14:00-15:00: Business lunch & networking

Contact
Mircea Fica, Senior Editor, Legal Magazin: 0732.903.216, mircea.fica@legalmagazin.ro
Roxana Biga, Sales Manager, Legal Magazin; 0736.366.192, office@legalmagazin.ro

Pentru înscrieri, vă rugăm să completați formularul atașat.

Evenimente conexe