596 citiri

Aspecte practice referitoare la infracțiunile contra înfăptuirii justiției / 19 februarie 2018, București

Baroul București, în derularea programului de pregătire profesională continuă pe care îl pune la dispoziție gratuit avocaților, organizează cursul

Aspecte practice referitoare la infracțiunile contra înfăptuirii justiției

București, Baroul București, Sala de Festivități “Avocat Flavius Teodosiu”, etaj VI

19 februarie 2018, 15:00-17:00

Acreditare INPPA: 5 ore de formare profesională

Lectori
avocat conf. univ. dr. MIRELA GORUNESCU.

Înscrierea la curs se realizează prin intermediul aplicației on line de pe site-ul Baroului București, în limita locurilor disponibile.

Evenimente conexe