1,519 citiri

Elemente esențiale ale Regulamentului General privind Protecția Datelor Personale (RGDP / GDPR) / 6 martie 2018, Predeal

Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu Mureș, prin Centrul de Cercetări Aplicative în Drept și Afaceri, Centrul pentru Protecția Datelor și Societatea Română de Cercetare pentru Afaceri Publice și Private organizează seminarul

Elemente esențiale ale Regulamentului General privind Protecția Datelor Personale (RGDP / GDPR)

Predeal, Hotelul Orizont, sala de conferințe Europa

6 martie 2018

Prin intermediul acestui eveniment organizatorii își propun să supună dezbaterii opiniei publice și să analizeze, împreună cu specialiști în domeniul de referință, impactul implementării cerințelor Regulamentului General privind Protecția Datelor asupra modului în care o organizație își desfășoară activitatea curentă.

Astfel, orice organizație prelucrează datele cu caracter personal pentru diverse scopuri. Spre exemplu, aceste date pot fi prelucate în scopul executării contractelor încheiate cu clienții sau cu furnizorii, în vederea îndeplinirii obligațiilor legale de plată a taxelor și a impozitelor ori în scop de publicitate și marketing. Indiferent de motivul invocat pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, organizația are obligația de a prelucra doar datele strict necesare în desfășurarea propriei activități.

De asemenea, organizatorii seminarului își propun ca dezbaterile din cadrul acestui eveniment să conducă la identificarea de posibile provocări și / sau oportunități pentru compania dumneavoastră în ceea ce privește punerea în aplicare a prevederilor Regulamentului General pentru Protecția Datelor.

Evenimentul va avea un caracter interactiv, iar echipa de lectori va dezbate împreună cu participanții problemele și situațiile propuse de aceștia. Unde este posibil, vă rugăm să ne transmiteți în avans întrebările dumneavoastră la adresa de e-mail indicată.

Agenda
9:45-10:00 Înregistrarea participanților
10:00-11:45 Panelul I
11:45-12:00 Pauză de cafea
12:00-13:45 Panelul II
13:45-14:00 Concluzii.

Lectori
– dr. Irina ALEXE, cercetător ştiinţific asociat, Institutul de Cercetări Juridice „Academician Andrei Rădulescu” al Academiei Române, București; membru fondator, Centrul pentru Protecția Datelor al Universității „Petru Maior”, Tîrgu Mureș; membru în Colegiul Științific al Revistei Române de Protecția Datelor.
– dr. Daniel-Mihail ȘANDRU, profesor universitar; coordonator al Centrului de Studii de Drept European al Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române; membru fondator, Centrul pentru Protecția Datelor al Universității „Petru Maior”, Tîrgu Mureș; membru în Colegiul Științific al Revistei Române de Protecția Datelor.
– dr. Nicolae-Dragoș PLOEȘTEANU, conferențiar universitar, director al Departamentului Drept și Administrație Publică din cadrul Facultății de Științe Economice, Juridice și Administrative a Universității „Petru Maior”, Tîrgu Mureș; director al Centrului pentru Protecția Datelor al Universității „Petru Maior”.
– dr. Raul-Felix HODOȘ, lector universitar, coordonator al Centrului de Cercetări Aplicative în Drept și Afaceri din cadrul Universității „Petru Maior”, Tîrgu Mureș; avocat coordonator, Hodoș Miheț și Asociații, București; practician în insolvență coordonator, Hodoș Business Recovery, Tîrgu Mureș; conciliator SAL-Fin în domeniile „asigurări – reasigurări” și „capital”; arbitru al Curții de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerț și Industrie Mureș; membru în Colegiul Științific al Revistei Române de Protecția Datelor.

Detalii plată
Participarea la acest eveniment este condiționată de înregistrarea și plata, în prealabil, a taxei de participare de 300 de lei.
Taxa se achită în contul Societății Române de Cercetare Pentru Afaceri Publice și Private, cu mențiunea „taxă de participare la Seminarul GDPR Predeal 2018”.
Beneficiar: Societatea Română de Cercetare Pentru Afaceri Publice și Private (Tîrgu Mureș), având cod de identificare fiscală: 28522578.
Cont: IBAN RO17 BREL 0002 0010 6313 0100, deschis la Libra Internet Bank.

În vederea păstrării caracterului interactiv, seminarul va avea un număr limitat de 30 de participanți.

Vom transmite confirmările către dvs. în limita locurilor disponibile.


* pentru informații suplimentare și înscrieri la seminar, vă rugăm să ne contactați prin e-mail, la adresa: gdpr@jus.ro

Evenimente conexe