644 citiri

Independenţa profesională a Consilierului Juridic / 15-18 martie 2018, Predeal

Expert Aktiv Group organizează

Independenţa profesională a Consilierului Juridic

Predeal, Hotel Carmen

15-18 martie 2018

OBIECTIVE
Potrivit statutului profesiei, în exercitarea profesiei, consilierul juridic este independent profesional şi nu poate fi supus unor îngrădiri sau presiuni, el fiind protejat de lege împotriva acestora. In exercitarea profesiei, consilerul juridic trebuie să mențină relațiile corecte din punct de vedere juridic cu terții, clienții sau furnizorii, trebuie să participe în cunoștință de cauză la cercetările disciplinare, recuperare debite, trebuie să întocmeasca întampinări și cereri reconvenționale, contestații și, nu în ultimul rând, să participe la activitatea de achiziții publice. În acest sens, deosebita expertiză a lectorului este pusă la dispoziția participanților pentru a-și cunoaște în detaliu obligațiile, dar și drepturile, printr-o diversitate de probleme practice și teme de interes.

Potrivit Legii nr. 514/2003 actualizată și completată la zi, privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic, aceștia au dreptul să constituie asociații profesionale, au drepturi și obligații prevăzute de lege potrivit statutului profesional și reglementărilor legale privind persoana juridică în serviciul căreia se află sau cu care au raporturi de muncă.

TRAINER
Lect. univ. dr. Petrică-Mihail MARCOCI, formator de specialitate în pregătirea juristilor, a experţilor privind prevenirea şi combaterea corupţiei, specializarea şi perfecţionarea avocaţilor în problematica dreptului penal special şi dreptul procesual penal, arbitru comercial, expert în investigarea fraudelor economice/informatice şi managementul investigării macrocriminalităţii.

AVANTAJE!!!
La participarea a 4 PERSOANE din cadrul aceleiaşi organizaţii vă oferim a 5-a taxă de instruire, GRATUIT!
Cazarea şi micul dejun pentru însoţitor sunt oferite de organizator

CERTIFICARE
Cursul se adresează persoanelor cu pregătire juridică, pentru care, în urma evaluării, se acordă CERTIFICAT de PERFECŢIONARE A.N.C. cu ocupaţia “CONSILIER JURIDIC”, COD COR 261103, însoţit de supliment descriptiv în care sunt înscrise competenţele dobândite. Certificatele sunt eliberate în conformitate cu prevederile O.G. 129/2000 republicată, iar pentru eliberarea acestora, participanții trebuie să facă dovada absolvirii de studii superioare în domeniul juridic.

ASPECTE PRACTICE, TEME ŞI DEZBATERI privind
Asigurarea de asistenţă, consultanţă şi reprezentare juridică a persoanelor juridice şi a altor entităţi interesate, în toate domeniile dreptului.
Redactarea de opinii juridice cu privire la aspecte legale ce privesc activitatea consilierului juridic; tehnici şi metode de redactare a proiectelor de contracte, precum şi negocierea clauzelor legale contractuale.
Redactarea de acte juridice, atestarea identităţii părţilor, a consimţământului, a conţinutului şi a datei actelor încheiate, care privesc persoana juridică în favoarea căreia consilierul juridic exercită profesia.
Avizarea şi contrasemnarea actelor cu caracter juridic.
Verificarea legalităţii actelor cu caracter juridic şi administrativ primite spre avizare; obligaţiile de raportare judiciară.
Asertivitate şi influenţă.
Semnarea la solicitarea conducerii, în cadrul reprezentării, a documentelor cu caracter juridic emanate de la persoana juridică sau de la instituţia publică reprezentată.
Gestionarea interacţiunilor interpersonale şi organizaţionale ale consilierului juridic.
Funcţia publică şi obligaţiile profesionale ale consilierului juridic; obligații legale privind achizițiile publice.
Compatibilitatea cu:
• activitatea didactică universitară şi de cercetare etc.
• funcţia de arbitru, mediator sau expert, în condiţiile legii şi cu respectarea prevederilor legale privind conflictul de interese;
• participarea la comisii de studii și/sau de întocmire a proiectelor.
Activitățile care lezează demnitatea și independența profesiei de consilier juridic sau bunele moravuri.
Funcția și activitatea de administrator sau lichidator în cadrul procedurilor de reorganizare și lichidare judiciară.
Condiții de suspendare privind exercitarea profesiei: incompatibilități, interdicţii, neplata taxelor şi a contribuţiilor profesionale, îndeplinirea altor funcţii juridice sau profesii salarizate.
Încetarea exercitării profesiei de consilier juridic; răspunderea juridică.
Managementul comunicării și bune practici; etică şi integritate în profesia de consilier juridic.

TARIF DE INSTRUIRE * – 820 LEI/PARTICIPANT
Include mapă de lucru şi suport de curs în format electronic pe stick USB.
* La tariful de instruire nu se aplică TVA conform LEGII 227/2015 art. 292 alin.2 lit. f. Costul cursului se deduce din impozitul pe profit/venit conform OG 129/2000, republicată, art. 34.

TARIF SERVICII HOTELIERE** – 1.180 LEI/PARTICIPANT
Include cazarea şi pensiunea completă pe toată durata evenimentului.
(TVA 9% inclus în conf. cu LEGEA 227/2015 art. 291 alin.2 lit. d)
**serviciile hoteliere sunt opţionale

ÎNSCRIERI
Participarea are loc în baza fişei de înscriere solicitată la coordonatorul de curs: Olivia LIHU – 0753.025.983,
021.311.71.01, 0234.313.320, e-mail: office@expertaktiv.ro, expert_audit_group@hotmail.com, eag.bucuresti@gmail.com.

TERMEN DE ÎNSCRIERE
8 martie 2018, în limita locurilor disponibile

:: Formularul de înscriere

Evenimente conexe