1,758 citiri

Managementul Achizițiilor / 23 martie – 23 iulie 2018, București

Facultatea de Administrație Publică din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA) organizează programul postuniversitar

Managementul Achizițiilor

București, Bd. Expoziției

23 martie – 23 iulie 2018

Facultatea de Administrație Publică din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA) a început înscrierile pentru cea de-a patra serie a programului postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă Managementul achizițiilor.

Perioada de înscriere: 19 februarie – 9 martie 2018.

Avantajele programului postuniversitar:
Cursuri predate de experți în achiziții publice din mediul universitar și din administrația publică centrală. Lista completă a profesorilor celei de-a patra serie a programului este disponibilă aici.

Prin curriculumul său, programul ”Managementul achiziţiilor” abordează interdisciplinar:
– noile modificări legislative privind achiziţiile publice aplicabile autorităţilor contractante: Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;
– noile reglementări aplicabile beneficiarilor privaţi implicaţi în procesul de absorbţie al fondurilor europene: Ordinul 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanţilor/beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanţate din fonduri europene).

Disciplinele studiate:
– Managementul timpului;
– Management de proiect şi surse de finanţare;
– Proceduri de achiziţii publice şi private. Reglementări și Elemente de E – procurement;
– Strategii de ofertare. Practici anticoncurențiale;
– Contractele de achiziţii: operaţionalizare şi monitorizare;
– Contencios administrativ în achiziţii publice şi mecanisme antifraudă;
– Auditarea proceselor de achiziție;
– Investiţii publice, concesiuni şi parteneriat public-privat.

Durata cursurilor: 188 de ore (4 luni: 3 luni cursuri și 1 lună pregătirea proiectului)

Cursurile se desfășoară, de regulă, în ultima parte a săptămânii, după cum urmează:
Vinerea, în intervalul orar 16:00-20:00;
Sâmbăta și Duminica, în intervalul orar: 9:00-16:00.

La sfârșitul programului, se obține certificarea postuniversitară în domeniul Managementului Achizițiilor (recunoscută de Ministerul Educației Naționale).

Ocupaţiile profesionale vizate de program: Expert achiziţii publice, Expert elaborare-evaluare documentaţii achiziţii investiţionale, Specialist în achiziţii, Manager marketing, Manager achiziții, Consultant achiziții, Consilier în achiziții.

Taxa de participare la curs este de 2000 lei.

Dosarele de înscriere se depun la sediul SNSPA din București, Bd. Expoziției nr. 30 A, etaj 6 (secretariat).


* mai multe detalii la nr. de telefon: 0372.249.786 (Ani Suciu, secretar șef)

Evenimente conexe