Managementul calității în sănătate și impactul asupra drepturilor pacienților / 24 februarie 2018, Târgu Mureș

Asociația Evaluatorilor de Servicii Medicale din România, Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu Mureș, prin Centrul de Cercetări Aplicative în Drept și Afaceri și Societatea Română de Cercetare pentru Afaceri Publice și Private în parteneriat cu Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, Spitalul Clinic Județean Mureș, Colegiul Județean al Medicilor din Mureș, Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor, și Asistenților Medicali din RomâniaFiliala Mureș și Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate organizează workshop-ul creativ

Managementul calității în sănătate și impactul asupra drepturilor pacienților

Târgu Mureș, Spitalul Clinic Județean de Urgență, Amfiteatrul 1

24 februarie 2018

Prin intermediul acestui eveniment organizatorii își propun să supună dezbaterii opiniei publice și să analizeze, împreună cu specialiști în domeniile de referință, impactul implementării cerințelor privind asigurarea calității în sistemul de sănătate atât asupra unităților sanitare, cât și în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal ale pacienților, în înțelesul Regulamentului (UE) 679/2016, precum și perfecționarea profesională a personalului medical și managerial și creșterea calității serviciilor medicale.

Astfel, orice unitate spitalicească prelucrează datele cu caracter personal ale pacienților ce beneficiază de tratament în cadrul acesteia. Spre exemplu, aceste date pot fi prelucrate în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale ale acestora, respectiv în scopuri de medicină preventivă, de stabilire a diagnosticelor medicale, de administrare a unor îngrijiri sau tratamente medicale pentru persoana vizată ori de gestionare a serviciilor de sănătate care acţionează în interesul persoanei.

De asemenea, organizatorii workshop-ului își propun ca dezbaterile din cadrul acestui eveniment să conducă la identificarea de posibile provocări și / sau oportunități pentru unitățile sanitare în ceea ce privește calitatea serviciilor medicale și siguranța pacientului prin punerea în aplicare a prevederilor Regulamentului General pentru Protecția Datelor.

Evenimentul va avea un caracter interactiv, vorbitorii propunând să dezbată împreună cu participanții problemele și situațiile propuse de aceștia. Unde este posibil, vă rugăm să ne transmiteți în avans întrebările dumneavoastră la adresa de e-mail indicată.

Agenda
8:45-9:00 Înregistrarea participanților
9:00-9:30 Deschidere Workshop
Reprezentanți ai Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate împreună cu dr. Ion Claudiu PUIAC, Manager, Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș vor susține un cuvânt de bun venit.
9:30-11:30 Protecția datelor personale ale pacienților
– conferențiar dr. Nicolae-Dragoș PLOEȘTEANU, Universitatea „Petru Maior”, Director, Departamentul Drept și Administrație Publică din cadrul Facultății de Științe Economice, Juridice și Administrative a Universității „Petru Maior”; Tîrgu Mureș
– conferențiar dr. Paul POPOVICI, Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”, București, Facultatea de Drept, Cluj – Napoca;
– lector dr. Sergiu GOLUB, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Prodecan, Facultatea de Drept din cadrul Universității „Babeș – Bolyai”, Cluj – Napoca;
– lector dr. Raul-Felix HODOȘ, Universitatea „Petru Maior”, Tîrgu Mureș; Coordonator, Centrul de Cercetări Aplicative în Drept și Afaceri, Tîrgu Mureș;
– lector dr. Mihaela Daciana NATEA, Universitatea „Petru Maior”, Director, Departamentul Istorie și Științe Politice din cadrul Facultății de Științe și Litere a Universității „Petru Maior”, Tîrgu Mureș;
11:30-12:00 Pauză de cafea
12:00-14:00 Managementul riscurilor în domeniul sanitar
– dr. Ovidiu GÂRBOVAN, Director Medical, Spitalul Clinic Județean Mureș, Șef Lucrări, Universitatea de Medicină și Farmacie, Tîrgu Mureș;
– conferențiar dr. Daniel ȘTEFAN, Universitatea „Petru Maior”, Membru, Consiliul Departamentului de Finanţe – Contabilitate din cadrul Universitatea „Petru Maior”, Tîrgu Mureș;
14:00-15:00 Pauză de prânz
15:00-16:00 Ambulatoriu de specialitate: probleme și soluții
– dr. Dan Ștefan SÎMPĂLEAN, Manager, Spitalul Clinic Județean Mureș;
– dr. Daniel PORAV-HODADE, Șef Lucrări, Universitatea de Medicină și Farmacie, Tîrgu Mureș;
16:00-17:00 Managementul și evaluarea rezultatelor în sănătate
– conferențiar dr. Septimiu Toader VOIDĂZAN, Șef Lucrări, Universitatea de Medicină și Farmacie, Tîrgu Mureș;
Ana Voichița PANTEA, Șef, Serviciul de Management al Calității Serviciilor Medicale, Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, Evaluator, Autoritatea Națională de Management a Calității în Sănătate din România;
Radu Dorel HORIA, Evaluator, Autoritatea Națională de Management a Calității în Sănătate din România;
17:00-17:30 Concluzii

Detalii plată
Participarea la acest eveniment este condiționată de înregistrarea și plata, în prealabil, a taxei de participare de 350 de lei.
Se acordă reducere membrilor AESM și angajaților spitalelor partenere.
Taxa se achită până în 23 februarie 2018, în contul Societății Române de Cercetare Pentru Afaceri Publice și Private, cu mențiunea „Taxă de participare la Workshop Creativ 2018”.
Beneficiar: Societatea Română de Cercetare Pentru Afaceri Publice și Private (Tîrgu Mureș), având cod de identificare fiscală: 28522578.
Cont: IBAN RO17 BREL 0002 0010 6313 0100, deschis la Libra Internet Bank.

Vom transmite confirmările de participare către dvs. în limita locurilor disponibile.

Pentru informații suplimentare și înscrieri la workshop, vă rugăm să ne contactați prin e-mail, la adresa: gdpr@jus.ro.

Evenimente conexe