395 citiri

Noi perspective în dezvoltarea școlii românești (ed. 2) / 19 aprilie 2018, București

Colegiul Național Ion Neculce organizează conferința

Noi perspective în dezvoltarea școlii românești (ed. 2)

București

19 aprilie 2018, 10:00

Întrucât conferința se va desfășura cu volumul pe masă, vă rugam să trimiteți lucrările dumneavoastră până la data de 15 martie 2018, ora 24:00, la adresa de e-mail: conference.neculce@gmail.com.


INSTRUCȚIUNI PENTRU AUTORI
Lucrările se vor transmite in extenso până în data de 15 martie 2018, ora 24, întrucât conferința se va desfășura cu volumul pe masă, deci tipărit, cu respectarea de către autori a următoarelor instrucțiuni.
– Lucrările se vor redacta în limbile română sau engleză și vor avea maximum 8 pagini, cu următoarele setări:
Top: 2.2 cm, Bottom: 2.2 cm, Left: 1.8 cm; Right: 1.8 cm; Header: 0, Footer: 1.5; Textul sa fie alineat la 0.8 (din paragraf Identation – By)
– Textul va fi scris cu fontul Georgia, size 12, la un rând, folosind diacritice pentru limba română, poziţionat: Justify;
– Titlul lucrării va fi scris cu Georgia, size 14, Bold, centrat;
– La două rânduri faţă de titlu se va scrie Prenumele şi Numele autorului (rilor), Georgia, size 12, bold, centrat;
– Ca notă de subsol se va scrie gradul didactic/de cercetare, instituţia, font Georgia, size 10, Justify;
– După grad şi instituţie se va scrie, tot la nota respectivă de subsol, adresa de e-mail sau adresa instituţiei, font Georgia, size 10, justify;
– La două rânduri faţă de nume se va scrie Abstract/Resume, font Georgia, size 12, bold, poziţionat: Justify. Abstractul se va redacta în limba engleză si va avea maximum 10 rânduri.
– Sub Abstract, se vor scrie cel mult 5 cuvinte cheie, font Georgia, in limba engleză, size 10, justify;
– Titlurile paragrafelor se vor scrie cu font Georgia, size 12, bold, Justify,
– Intre titlul paragrafului şi text nu se va lăsa spaţiu; între text şi titlul unui nou paragraf se va lăsa un spaţiu de 1 rând;
– Subtitlurile dintr-un paragraf se vor scrie cu font Georgia, size 12, Justify;
– Citările lucrărilor utilizate ca bibliografie se vor face ca note de subsol. Notele de subsol se scriu cu font Georgia de 10, justify;
– Bibliografia finală va fi scrisă cu font Georgia, size 12, Justify, fiecare lucrare fiind numerotată. Bibliografia va fi ordonată alfabetic, după numele de familie al autorului.


* mai multe detalii la adresa de e-mail: conference.neculce@gmail.com

Evenimente conexe