Ofițeri pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal (DPO) / 16 februarie 2018, București

Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” (CIO-SUERD), proiect fondat de Fundaţia EUROLINK-Casa Europei în parteneriat cu Centrul de Biodiversitate al Academiei Române și Departamentul de Formare și Consiliere al Asociației CLDR Romania, membră a Consiliului Orașelor și Regiunilor Dunării (CoDCR, Viena) organizează lansarea publică a programului de formare cu privire la transpunerea acquis-ului comunitar referitor la GDPR

Ofițeri pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal (DPO)

București, Biblioteca Academiei Române

16 februarie 2018, 11:00-12:00

Regulamentul 679/2016 al UE (GDPR) – impune tuturor instituțiilor și organizațiilor să desemneze un Responsabil cu Protecția Datelor cu Caracter Personal (DPO – Data Protection Officer – Ofițer Protecția Datelor) dacă sunt întrunite anumite condiții. Baza legală a GDPR – Art. 37 alin. (5) – prevede că DPO „este desemnat pe baza calităților profesionale și, în special, a cunoștințelor de specialitate în dreptul și practicile în domeniul protecției datelor, precum și pe baza capacității de a îndeplini sarcinile unui DPO”. Nivelul necesar al cunoștințelor de specialitate va fi stabilit strict în funcție de operațiunile de prelucrare a datelor efectuate și de nivelul de protecție impus pentru datele cu caracter personal prelucrate (Preambul 97).

Menționăm că în formatul conceput de organizatori este inclus un instrument de sprijin special pentru comunitățile locale / județene care aderă la propunerea noastră pe termen mediu și lung.

Printre invitații la eveniment se numără:
Ion VACIU – Președintele Consiliului Consultativ IT&C
– dr. Cornel LEPĂDATU – Directorul Bibliotecii Academiei Române
Carmen DOBRE – Biroul de Presă al Academiei Române
Sandu ZAMFIRESCU – KM Specialist – Asociația CLDR
– prof. Sever AVRAM – Coordonator General CIO-SUERD


* informații suplimentare: http://www.houseofeurope.ro/SUERD/GDRP.html