1,077 citiri

Aplicarea Regulamentului 679/2016 cu privire la protecția datelor cu caracter personal (GDPR) / 6 martie 2018, Bucureşti

Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale din cadrul Universității Creștine Dimitrie Cantemir organizează masa rotundă

Aplicarea Regulamentului 679/2016 cu privire la protecția datelor cu caracter personal (GDPR)

Bucureşti, Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Splaiul Unirii nr. 176, sector 4, intrarea D1, etaj 2, sala 130

6 martie 2018, 18:00

În cadrul acesteia sunt invitați specialiști cu o bogată experiență teoretică și practică în domeniile economic, juridic și administrație publică, din cadrul Asociației de Acreditare din România (RENAR) și al Asociației Române de Drept și Afaceri Europene (ARDAE), care vor prezenta impactul aplicării Regulamentului 679/2016 cu privire la protecția datelor cu caracter personal (GDPR) in Romania.

Invitați
Prof. univ. dr. ing. Dr. h.c. Fănel IACOBESCU – Președinte Asociația de Acreditare din România (RENAR), Director General – Biroul Român de Metrologie Legală;
Prof. univ. dr. Daniel-Mihail ȘANDRU – Universitatea Creștină ”Dimitrie Cantemir”, Președinte Asociația Română de Drept și Afaceri Europene (ARDAE);
Dr. Irina ALEXE, cercetător ştiinţific asociat, Institutul de Cercetări Juridice „Academician Andrei Rădulescu” al Academiei Române.

Agenda evenimentului
17:45-18:00 Înregistrarea participanţilor
18:00-18:15 Deschiderea lucrărilor şi prezentarea invitaţilor
18:15-18:30 Prezentarea RENAR, prof. univ. dr. ing. Dr. h.c. Fănel IACOBESCU
18:30-18:45 Prezentarea lucrării științifice Protecția Datelor cu Caracter Personal, coordonatori dr. Irina ALEXE, conf. univ. dr. Nicolae-Dragoș PLOEȘTEANU, prof. univ. dr. Daniel-Mihail ȘANDRU
18:45-19:45 Prezentarea de către invitaţi a punctelor de vedere cu privire la Aplicarea Regulamentului 679/2016 cu privire la protecția datelor cu caracter personal (GDPR)
19:45-20:00 Dezbateri libere și concluzii

Dezbaterile Mesei Rotunde sunt moderate de către:
– prof. univ. dr. Dragoș Marian RĂDULESCU;
– lector univ. dr. Ștefan POP.

Nu se percepe taxă de participare.
Nu este necesară confirmarea participării pentru persoanele interesate.

Evenimente conexe