554 citiri

Dreptul la imagine. România 100 / 26 martie 2018, Cluj-Napoca

Facultatea de Drept, Universitatea „Babeș-Bolyai” organizează conferința

Dreptul la imagine. România 100

Cluj-Napoca, Facultatea de Drept, Sala de Consiliu

26 martie 2018

Comitetul științific și de organizare: Sergiu Golub, Dorel Găină, Paul Siladi, Paul Popovici

Program
16:00-17:15 Partea I
Moderator: Paul Popovici

Lect. univ. dr. Sergiu Golub: Cuvânt de salut
Prodecan al Facultății de Drept din cadrul Universității „Babeș-Bolyai”

Conf. univ. dr. Dan Andrei Popescu: Cuvânt de salut
Directorul Departamentului de Drept privat al Facultății de Drept din cadrul Universității „Babeș-Bolyai”

Denisa Băldean: Un secol de unitate statală. Incursiune în istoria dreptului procesual civil
Președintele Curții de Apel Cluj

Prof. univ. dr. Mircea Bob: Tradiția romanistă în jurisprudența Curții de Apel Chișinău a României Mari
Universitatea „Babeș-Bolyai”, Facultatea de Drept

Conf. univ. dr. Marius Harosa: Problema Concordatului dintre Statul Român și Vatican în literatura juridică a perioadei interbelice
Universitatea „Babeș-Bolyai”, Facultatea de Drept

Lect. univ. dr. Sergiu Golub: „Justiția Basarabiei” – zbor frânt?
Universitatea „Babeș-Bolyai”, Facultatea de Drept

17:15- 17:30 Pauză de cafea

17:30-19:00 Partea a II-a
Moderator: Sergiu Golub

Prof. univ. dr. Dorel Găină: România 100+. Mărturie vs mărturisire
Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca. Directorul Departamentului Foto-video

Lect. univ. dr. Felix Hodoș: Banca Națională a României și consecințele monetare ale Marii Uniri
Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mureș, Facultatea de Științe Economice, Juridice și Administrative

Mirel Ionescu: Evoluția avocaturii după Marea Unire
Avocat, Baroul Cluj

Dr. Mircea-Gheorghe Abrudan: Unificarea jurisdicțional-canonică și juridică a Bisericii Ortodoxe Române după Marea Unire: negocieri și legislație/ legiferare
Institutul de Istorie „George Barițiu” al Academiei Române (Filiala Cluj-Napoca)

Conf. univ. dr. Paul Popovici, Sorina Arion: Transformările dreptului de autor după Marea Unire
Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”, Facultatea de Drept din Cluj-Napoca;
Avocat, Baroul Cluj

Evenimente conexe