406 citiri

Managementul comunicării, relațiile publice şi gestionarea situațiilor de criză / 19-22 aprilie 2018, Brașov

Expert Aktiv Group organizează cursul

Managementul comunicării, relațiile publice şi gestionarea situațiilor de criză

Brașov

19-22 aprilie 2018

OBIECTIVE
Cursul se adresează managerilor, departamentelor/compartimentelor de comunicare din cadrul organizațiilor, firme private, companii, autorități publice/locale, departamentelor de resurse umane, managerilor de proiecte, celor care doresc să dezvolte o activitate în PR sau să se perfecţioneze în domeniu, și abordează temele specifice ale domeniului relațiilor publice și comunicării, care definesc și conferă valoare modului în care organizația își definește identitatea. Sunt vizate aspectele practice ce caracterizeaza comunicarea interpersonală, de grup, în organizații, de masă, precum și legătura directă dintre comunicare și persuasiune, comunicare și manipulare.

TRAINERI
Monica PĂDURARU, profesor ASE Bucureşti, specialist practician în managementul comunicării şi conflictelor, expert în tehnici şi metode evoluate de evaluare profesională;
Claudiu SĂFTOIU, trainer de presă, expert în tehnici de comunicare și negociere, consultant politic și de imagine, coordonator de campanii electorale, fost lector la CJI, FPP, Pro Democrația, consilier politic la Administrația Prezidențiala (2005-2007) și PDG al TVR (2012-2013).

AVANTAJE!!!
La participarea a 4 PERSOANE din cadrul aceleiaşi organizaţii vă oferim a 5-a taxă de instruire, GRATUIT!
Cazarea și micul dejun pentru însoțitor sunt oferite de organizator.

CERTIFICARE
În urma evaluării, se acordă CERTIFICAT DE PERFECŢIONARE A.N.C. pentru ocupaţia „ASISTENT RELAȚII PUBLICE ȘI COMUNICARE” Cod COR 333906, însoţit de supliment descriptiv în care sunt înscrise competenţele dobândite. Certificatele sunt eliberate în conformitate cu prevederile O.G. 129/2000 republicată.

TEMATICA ABORDATĂ
Fluxuri de comunicare: top management, angajați, public, colaboratori, parteneri, terți, organe de control.
Analiza practică a principiului “de la comunicare la rezultat”.
Comunicare organizațională și campanii integrate: social media & online strategy; conferințe de presă și speech; menținerea relațiilor; analiza concurenței; organizarea de evenimente; pregătirea întâlnirilor de lucru; tehnici de negociere ca formă de comunicare managerială.
Construirea și motivarea echipei.
Comunicarea şi identitatea organizaţiei: procesul de construire; managementul imaginii; comunicarea internă: forme ale comunicării şi utilizarea lor eficientă.
Comunicarea, instrument de dezvoltare personală şi organizaţională – schema comunicării şi elementele componente.
Comunicarea interpersonală: bariere, strategii; persuasiune şi argumentare în comunicarea interpersonală.
Tipuri de comunicare şi analiza lor: comunicarea scrisă/comunicarea verbală (ton, timbru, intonaţie); comunicarea nonverbală, comportament, folosirea timpului, utilizarea artefactelor.
Activitățile de PR și comunicare: rolul practic al specialislui în PR; profilul specialistului și reguli de bune practici.
Modalităţi practice de comunicare în instituţii/organizaţii:
• reţele de comunicare: feedback, comunicarea faţă în faţă, comunicarea prin şedinţe; modele, rapoarte;
• documente manageriale: agenda (document de şedinţă), procesul-verbal (minută), scrisoarea (comunicare internă sau externă);
• memorandum, nota internă; raportul managerial;
• relația cu mass-media; monitorizarea presei. Practica campaniilor de imagine:
• campanii de imagine pentru instituții publice; campanii de imagine pentru lideri de opinie; campanii de imagine pentru ONG; campanii de relații publice pentru evenimente.
Rolul relaţiilor publice în dezvoltarea organizaţiei: componente şi activităţi ale relaţiilor publice; construirea strategiilor şi canalele de comunicare.
Tactici şi tehnici care fac eficiente strategiile de relaţii publice; tipuri de instrumente ale relaţiilor publice; evaluarea eficienței tehnicilor.
Comunicarea de criză şi rolul managerului: gestionarea crizelor; evoluţia procesului de comunicare pe timpul crizei.
Managementul situaţiilor de risc în sistemul comunicării şi al relaţiilor publice: aplicaţii practice privind detensionarea unei situaţii de criză, consecinţele comunicării deficitare sau ale absenţei comunicării.
Factorii care generează conflictele în instituții/organizaţii.
Gestionarea situațiilor de criză și etape în evoluţia conflictelor: formularea problemei; identificarea părţilor implicate (direct sau indirect); cunoaşterea nevoilor reale/de bază/din spatele celor declarate, afişate; întocmirea “hărţii conflictului”; găsirea punctelor de întâlnire a nevoilor,cooperarea, brainstorming-ul, analiza SWOT;
Efectele conflictelor în organizaţii asupra grupurilor competitive, relaţiilor dintre grupuri aflate în conflict.
Locuri de muncă dificile şi prezenţa conflictului: surse de conflict, nivele de existenţă ale conflictului, tipuri de conflict.
Managementul timpului și al stresului: oameni diferiţi, conflicte diferite: influenţa factorului nativ, influenţa educaţiei, influenţa mediului, modalităţi diferite de a reacţiona în stări conflictuale.
Liberul acces la informaţiile de interes public – Legea nr. 544/2001.

Curs deschis, cu caracter practic prin prezentarea unor metode proprii experienţiale, aplicaţii interactive la
propunerea formatorului şi a participanţilor, în sistem workshop.

TARIF DE INSTRUIRE – 780 LEI/PARTICIPANT
Include mapă de lucru şi suport de curs în format electronic pe stick USB.
La tariful de instruire nu se aplică TVA conform LEGII 227/2015 art. 292 alin.2 lit. f. Costul cursului se deduce din impozitul pe profit/venit conform OG 129/2000, republicată, art. 34.

TARIF SERVICII HOTELIERE – Hotel AMBIENT 1.360 lei/participant sau Hotel APOLLONIA 1.300 lei/participant
Include cazarea şi pensiunea completă pe toată durata evenimentului.
(TVA 9% inclus în conf. cu LEGEA 227/2015 art. 291 alin.2 lit. d)
serviciile hoteliere sunt opţionale

ÎNSCRIERI
Participarea are loc în baza fişei de înscriere solicitată la coordonatorul de curs: Andreea DAVID – 0753.025.984
021.311.71.01, 0234.313.320, e-mail: office@expertaktiv.ro, eag.bucuresti@gmail.com, expert_audit_group@hotmail.com.

TERMEN DE ÎNSCRIERE
12 aprilie 2018, în limita locurilor disponibile

:: Formularul de înscriere

Evenimente conexe