Protecția datelor cu caracter personal în domeniul medical / 22 martie 2018, Târgu Mureș

Universitatea de Medicină și Farmacie și Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu Mureș, în parteneriat cu Asociația Evaluatorilor de Servicii Medicale, Asociația Română de Drept și Afaceri Europene, Centrul pentru Protecția Datelor al Universității „Petru Maior”, Societatea Română de Cercetare pentru Afaceri Publice și Private, Spitalul Clinic Județean de Urgență Tîrgu Mureș, Spitalul Clinic Județean Mureș, Colegiul Județean al Medicilor Mureș, Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România – filiala Mureș, organizează conferința internațională

Protecția datelor cu caracter personal în domeniul medical

Târgu Mureș, Amfiteatrul Facultății de Farmacie

22 martie 2018, 10:00-18:00

Profesioniștii în domeniile de referință își propun să supună dezbaterii opiniei publice și să analizeze, impactul implementării cerințelor privind protecția datelor cu caracter personal în cadrul unităților spitalicești, în înțelesul Regulamentului (UE) 679/2016, precum și perfecționarea profesională a personalului medical și managerial și creșterea calității serviciilor medicale și farmaceutice.

Orice instituție publică sanitară prelucrează datele cu caracter personal ale pacienților ce beneficiază de tratament în cadrul acesteia. Spre exemplu, aceste date pot fi prelucrate în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale ale acestora, respectiv în scopuri de medicină preventivă, de stabilire a diagnosticelor medicale, de administrare a unor îngrijiri sau tratamente medicale pentru persoana vizată ori de gestionare a serviciilor de sănătate care acţionează în interesul persoanei.

Organizatorii conferinței își propun ca dezbaterile din cadrul acestui eveniment să conducă la identificarea de posibile provocări și / sau oportunități pentru unitățile sanitare în ceea ce privește implementarea prevederilor Regulamentului General pentru Protecția Datelor în privința siguranței datelor personale ale pacientului.
Evenimentul va avea un caracter interactiv, vorbitorii încurajând dezbaterea împreună cu participanții cu privire la problemele și situațiile propuse de aceștia.

ORGANIZATORI
Universitatea de Medicină și Farmacie din Tîrgu Mureș;
Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu Mureș.

PARTENERI
Centrul pentru Protecția Datelor al Universității „Petru Maior”;
Societatea Română de Cercetare pentru Afaceri Publice și Private;
Spitalul Clinic Județean de Urgență Tîrgu Mureș;
Spitalul Clinic Județean Mureș;
Colegiul Județean al Medicilor Mureș;
Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România – filiala Mureș.

PARTENER INSTITUȚIONAL
Autoritatea Națională de Management a Calității în Sănătate din România.

AGENDA
10:00-10:45 Cuvânt de deschidere
Prof. univ. dr. Călin Enăchescu – Rector al Universităţii „Petru Maior” din Tîrgu Mureş;
Prof. dr. Leonard Azamfirei – Rector al Universității de Medicină și Farmacie din Tîrgu Mureș;
Prof. univ. dr. Daniel-Mihail Șandru, Centrul de Studii de Drept European, Institutul de Cercetări Juridice, Academia Română; Dr. Irina Alexe, Cercetător Ştiinţific asociat la Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române: „Punerea în aplicare a Regulamentului General privind Protecția Datelor 2016/679. Experiențe din România
10:45-11:00 Lansare de carte
Legislatia Uniunii Europene privind protectia datelor personale”, editori: Daniel-Mihail Șandru, Irina Alexe, Editura Universitară, 2018.
Participă: Dr. Irina Alexe, Conf. univ. dr. Nicolae Ploeșteanu, prof. univ. dr. Daniel-Mihail Șandru, Andra Bucur
11:00-11:10 Prezentare de carte
Free Movement of Patients in the EU” (Libera Circulație a Pacienților în Spațiul European), Autor: Gabriella Berki, Intersentia, 2018.
Prezentare: Prof. univ. dr. Daniel-Mihail Șandru.
11:10-12:10 Reforme GDPR pentru sistemul de sănătate publică
Moderator: Dr. Irina Alexe
Andra Bucur, Consilier Comisia pentru Tehnologia Informației și Comunicațiilor, Parlamentul României: „Obligația legala de procesare a datelor despre pacient în interesul public. Propuneri de legiferare și studiu de caz asupra mecanismului de feedback al pacientului”
Ana Dulău, Consilier juridic, Colegiul Medicilor Alba: „DES (dosarul electronic de sănătate) – între teorie, practică și alinierea la GDPR”
Lect. univ. dr. Manole Ciprian Popa, Facultatea de Drept, Universitatea din București: „Considerații privind grupurile de întreprinderi în materia datelor cu caracter personal”
12:10-12:30 Pauză de cafea
12:30-14:00 Stadiul actual al implementării GDPR în domeniul medical
Moderator: Prof. univ. dr. Daniel-Mihail Șandru
Asist. univ. drd. Silviu-Dorin Șchiopu, Facultatea de Drept, Universitatea „Transilvania” din Brașov, Membru al Centrului pentru Protecția Datelor Personale, Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu Mureș: „Corelaţia dintre evidențele activităților de prelucrare şi obligaţia de informare a persoanei vizate”
Lector univ. dr. Raul-Felix Hodoș, Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu Mureș: „Operatorii de date cu caracter personal din domeniul medical. Conformarea procedurilor interne cu GDPR”
Dr. Cornelia Bucin, Cadru didactic universitar asociat – Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu Mureş, Membru al Centrului pentru Protecția Datelor Personale, Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu Mureș: „Cartografierea prelucrărilor de date cu caracter personal realizate în cabinetul individual de medicină de familie”
Dr. Natea Mihaela Daciana, Lector Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu Mureş: „Protecția drepturilor pacienților în activitatea purtătorului de cuvânt și a Biroului de relații cu publicul”
Asist. dr. Bianca Luntraru, Lector Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu Mureş: „Implementarea GDPR în sistemul medical”
14:00-15:00 Pauză de masă
15:00-16:20 GDPR în activitatea zilnică a cadrelor medicale
Moderator: Conf. univ. dr. Nicolae Ploeșteanu
Ing. dr. Emil Cighir, Mărgărit Ban, Centrul pentru Protecția Datelor Personale, Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu Mureș: „Protecția datelor și respectarea dreptului la viață privată în activitatea medicală”
Dumitru Cazac, Hilda Șumălan, Centrul pentru Protecția Datelor Personale, Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu Mureș: „Neregularități asupra protecției vieții private în relația cu casa de asigurări”
Darius Fărcaș, Laurențiu Rîcu, Centrul pentru Protecția Datelor Personale, Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu Mureș: „Maparea fluxului de date cu caracter personal în domeniul medical”
Conf. univ. dr. Lacrima Rodica Boilă, Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu Mureş, avocat, Baroul Mureş: „Încălcarea securității datelor cu caracter personal și obligația de confidențialitate a personalului medical”
16:20-16:40 Pauză de cafea
16:40-18:00 Reforme pentru industria farmaceutică
Moderator: Lector univ. dr. Raul-Felix Hodoș
Radu Giurgiu, dr. Nicolae Ploeșteanu, Centrul pentru Protecția Datelor Personale din cadrul Universității „Petru Maior” din Tîrgu Mureș „Plan de reacție la încălcările de securitate”
Laurențiu Bucur, dr. Nicolae Ploeșteanu, Centrul pentru Protecția Datelor Personale din cadrul Universității „Petru Maior” din Tîrgu Mureș: „Practici contrare GDPR în activitatea industriei farmaceutice”
Cătălin Giulescu, Director D.G.E.P.M.B.: „Chestiunea transferurilor de date în activitatea medicală”
Dr. Alina Mioara Cobuz, Partener Fondator Cobuz și Asociații: „Implementarea GDPR. Impactul asupra industriei serviciilor medicale”

COMITETUL DE ORGANIZARE
Co-Președinți:
Dr. Leonard AZAMFIREI, profesor universitar, rector, Universitatea de Medicină și Farmacie, Tîrgu Mureș;
Dr. Călin ENĂCHESC, profesor universitar, rector, Universitatea „Petru Maior”, Tîrgu Mureș;
Membri:
Dr. Irina ALEXE, cercetător științific asociat, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române, București;
Dr. Daniel-Mihail ȘANDRU, profesor universitar; coordonator, Centrul de Studii de Drept European din cadrul Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române, București;
Dr. Silviu Horia MORARIU, profesor universitar, Universitatea de Medicină și Farmacie, Tîrgu Mureș;
Ovidiu CHELĂRESCU, consilier rector, Universitatea de Medicină și Farmacie, Tîrgu Mureș;
Cătălin DOGAR, responsabil PR, Universitatea de Medicină și Farmacie, Tîrgu Mureș;
Teodora MÎNDRU, responsabil PR, Universitatea de Medicină și Farmacie, Tîrgu Mureș;
Lucian MORARIU, responsabil grafică și design, Universitatea de Medicină și Farmacie, Tîrgu Mureș;
Dr. Nicolae-Dragoș PLOEȘTEANU, conferențiar, Universitatea „Petru Maior”, director, Centrul pentru Protecția Datelor al Universității „Petru Maior”, Tîrgu Mureș;
Dr. Raul-Felix HODOȘ, lector, Universitatea „Petru Maior”, președinte, Societatea Română de Cercetare pentru Afaceri Publice și Private, Tîrgu Mureș;
Diana PAOLINI, masterand, Universitatea „Petru Maior”, Tîrgu Mureș,
Asineta CĂTINEAN, student, Universitatea „Petru Maior”, Tîrgu Mureș.

SCIENTIFIC COMMITTEE
Dr. Irina Alexe – Associate Researcher, Romanian Academy;
Dr. Axel Bormann – Referent, Institut für Ostrecht München;
Dr. Andrea Borroni – University of Campania „Luigi Vanviltellly”;
Dr. Giovanna Carugno – Foro Italico University;
Dumitru Cazac – Senior Consultant at the Ministry of Justice, Republic of Moldova;
Dr. Andra Cotiga Raccah – Lille Catholic University;
Dr. Liviu Damşa – Birmingham City University;
Comisar-șef Cătălin Giulescu – Romanian Ministry of Internal Affairs;
Dr. Luis Gutiérrez Sanjuán – University of Las Palmas de Gran Canaria;
Dr. Janja Hojnik – University of Maribor;
Alfred Kellermann – Senior Policy Adviser, T.M.C. Asser Institut;
Dr. Giuseppe Martinico – Sant’Anna School of Advanced Studies;
Luís Neto Galvão – Partner- SRS Advogados SRS;
Dr. Joanna Osiejewicz – University of Zielona Góra;
Dr. Nicolae-Dragoș Ploeșteanu – Data Protection Centre;
Dr. Rainer Arnold – University of Regensburg;
Dr. Neliana Rodean – University of Verona;
Dr. Przemyslaw Saganek – Institute of Law Studies, Polish Academy of Sciences;
Dr. Daniel-Mihail Șandru – Senior researcher, Romanian Academy;
Dr. Oana Stefan – King’s College London.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați prin e-mail, la adresa: gdpr@jus.ro.