Provocări contemporane în dreptul administrativ și în administrația publică / 27 aprilie 2018, București

Departamentul de Drept al Academiei de Studii Economice din Bucuresti și Societatea de Stiinte Juridice și Administrative organizează conferința

Provocări contemporane în dreptul administrativ și în administrația publică

București, ASE

27 aprilie 2018

Tematica Conferintei
Conferinţa este o platformă de dezbateri care examinează dezvoltările recente şi perspectivele de evoluţie ale dreptului administrativ și ale administrației publice la nivel național, european și internațional.

În cadrul Conferinţei pot fi susţinute lucrări din toate domeniile ştiinţelor administrative, care vor fi înscrise, în funcţie de conţinutul lor, într-una dintre cele două secţiuni:
1. Drept administrativ. Dezvoltări recente și perspective de evoluție ale dreptului administrativ la nivel național și internațional.
2. Administrație publică. Provocări ale abordării interdisciplinare în administrația publică în secolul XXI.

La conferinta se pot inscrie atat persoane care doresc sa sustina o lucrare stiintifica, cat si persoane care doresc doar sa audieze dezbaterile.

Participantii au oportunitatea de a inscrie o a doua lucrare stiintifica platind o taxa suplimentara.

Locul de desfasurare
Conferinta va avea loc in Academia de Studii Economice din Bucuresti.

Publicatii
Toate lucrarile sustinute in cadrul Conferintei se vor regasi intr-una din urmatoarele publicatii:
– în revista Juridical Tribune – Tribuna Juridică, singura revistă de științe juridice din România indexată in Web of Science Thomson Reuters (Clarivate Analytics).
– într-un volum în limba engleză publicat la ADJURIS – International Academic Publisher. Volumul va fi indexat în Web of Science Thomson Reuters (Clarivate Analytics), Ebsco, HeinOnline, CEEOL, ProQuest, WorldCat, RePEc – baze de date internaționale recunoscute pentru domeniul științelor juridice și administrative conform Anexelor nr. 24 și 25 din Ordinul ministrului educatiei naționale și cercetării științifice nr. 6129/2016.
– în reviste partenere ale Conferinței indexate in baze de date internationale recunoscute pentru domeniul stiintelor juridice si administrative (Scopus, Ebsco, HeinOnline, CEEOL, ProQuest, ERIH Plus, WorldCat, Doaj, IndexCopernicus, RePEc): Perspectives of Law and Public Administration, European Review of Public Law, Central and Eastern European Legal Studies, Revista de Drept Public.

Lansare de carte
În cadrul conferinței va fi lansată cartea scrisă de prof. univ. dr. h. c., dr. Ioan Alexandru, De la dreptul administrativ național la dreptul administrativ global, Editura Academiei Române, 2017. Autorul este Profesor Emerit și Decan de Onoare al Facultății de Administrație Publică, S.N.S.P.A.

Reduceri de la taxele de participare
Profesorii Academiei de Studii Economice din Bucuresti si membrii Societatii de Științe Juridice și Administrative beneficiaza de o reducere intre 20 si 25% din taxa de inscriere. Pentru detalii clic aici.
! Daca doriti sa dobanditi calitatea de membru in Societatea de Științe Juridice și Administrative clic aici.

Termene limită
15 aprilie 2018: trimiterea formularului de participare completat. Formularul de participare poate fi completat fie cu titlul și rezumatul lucrării care va fi susținută la Conferință, fie cu opțiunea de a asista la dezbateri, fără înregistrarea unei lucrări științifice. Completează aici formularul de participare la Conferință.
20 aprilie 2018: trimiterea textului integral al lucrării științifice in limbile română și engleză. Autorii pot beneficia de serviciul de traducere în limba engleză a lucrării înscrise la conferință.
22 aprilie 2018: confirmarea lucrărilor care vor fi susținute în cadrul Conferinței.
24 aprilie 2018: plata taxei de participare.

Vizitati site-ul conferintei: www.alpaconference.ro

Vă rugăm să adresați orice întrebare privind conferința la adresa de email: catalin.sararu@alpaconference.ro