Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice: Valenţe contemporane ale raportului dintre administraţie, justiţie şi politică / 25-26 mai 2018, Sibiu

Institutul de Ştiinţe Administrative „Paul Negulescu”, Institutul de Drept Public şi Ştiinţe Administrative al României și Universitatea Româno-Germană din Sibiu organizează

Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice: Valenţe contemporane ale raportului dintre administraţie, justiţie şi politică

Sibiu

25-26 mai 2018

Secţiuni ştiinţifice
Secţiunea I: Preocupări doctrinare
Secţiunea II: Abordări jurisprudenţiale

Cerinţe privind lucrările ştiinţifice
Sub condiţia remiterii lor cu respectarea cerinţelor stabilite de organizatori, lucrările admise în programul ştiinţific al sesiunii şi susţinute se publică în Caietul Ştiinţific al I.S.A. „Paul Negulescu” nr. 19/2018
► Termen: Textul integral al fiecărei lucrări ştiinţifice, în limba română, engleză sau franceză (între 6-10 pagini) va fi expediat electronic pe adresa de e-mail: isa.paulnegulescu@yahoo.com, până la data de 5 mai 2018, cu un rezumat în limba engleză sau franceză (între 1-2 pagini).
► Cerinţe minime de redactare: Formatul de Tipar al Lucrării Ştiinţifice: Word, cu caractere de 12, la un rând, font Times New Roman; dimensiunile paginii: 17,5 cm. lăţime şi 25 cm. înălţime; marginile paginii – sus, jos, stânga, dreapta – 2 cm.
► Potrivit deciziei Consiliului ştiinţific, un participant poate înscrie numai o lucrare ştiinţifică, ca unic autor sau în coautorat.
► Programul general al sesiunii va fi comunicat participanţilor prin e-mail, până la data de 23 mai 2018.

Referitor la taxa de înscriere şi participare
Plata taxei de înscriere şi participare la lucrările reuniunii ştiinţifice conferă participantului la Sesiunea ştiinţifică anuală a I.S.A. „Paul Negulescu” dreptul de a primi mapa cu documentele sesiunii, precum şi de a participa la activităţile cuprinse în program.
Taxa include şi costurile pentru editarea Caietului Ştiinţific nr. 19/2018, pe care participanţii îl vor primi gratuit.
Sub condiţia înscrierii participării în programul sesiunii, taxa de înscriere la lucrările reuniunii ştiinţifice va fi achitată până la data de 23 aprilie 2018:
– prin virament bancar în contul Institutului de Ştiinţe Administrative „Paul Negulescu”, cod de înregistrare fiscală (C.I.F.): 7308050, deschis la BANCA TRANSILVANIA – SUCURSALA SIBIU, cod IBAN RO16BTRL03301205S48152XX (cu precizarea numelui persoanei pentru care se face viramentul şi a sumei care trebuie să ajungă în cont – 200 lei sau, după caz, 300 lei)
Taxa pentru participarea la cina festivă (100 lei) se achită odată cu taxa de înscriere la lucrările reuniunii ştiinţifice.

:: Programul
:: Formularul de înscriere și oportunităţile de cazare

Evenimente conexe