662 citiri

Societatea întemeiată pe cunoaștere. Norme, valori și repere contemporane (ed. 14) / 8-9 iunie 2018, Târgoviște

Universitatea din Pitești, Facultatea de Științe Economice și Drept și Consiliul Județean Dâmbovița organizează conferința internațională

Societatea întemeiată pe cunoaștere. Norme, valori și repere contemporane (ed. 14)

Târgoviște, Universitatea Valahia din Târgoviște, Institutul de Cercetare Științifică și
Tehnologică Multidisciplinară

8-9 iunie 2018

Comitet Științific
Prof. univ. dr. Ion M. ANGHEL – Societatea Română de Drept European, România
Prof. univ. dr. Mircea DUȚU – Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu”, România
Prof. univ. dr. Martha Elisa MONSALVE CUELLAR – Universidad la Gran Colombia, Columbia
Prof. univ. dr. Eduardo OLIVA GÓMEZ – Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Mexic
Prof. univ. dr. Victor CASTRILLON LUNA – Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Mexic
Prof. univ. dr. Dumitra POPESCU – Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu”, România
Prof. univ. dr. Marilena ULIESCU – Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu”, România
Prof. univ. dr. Sofia POPESCU – Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu”, România
Prof. univ. dr. Verginia VEDINAȘ – Universitatea București, România
Prof. univ. dr. Smaranda ANGHENI – Universitatea Titu Maiorescu, București, România
Prof. univ. dr. Carmen PARASCHIV – Universitatea Titu Maiorescu, București, România
Prof. univ. dr. Alexandru ȚICLEA – Universitatea Ecologică din București, România
Prof. univ. dr. Dan ȚOP – Universitatea Valahia din Târgoviște, România
Prof. univ. dr. Sache NECULAESCU – Universitatea Valahia din Târgoviște, România
Prof. univ. dr. Eugen CHELARU – Universitatea din Pitești, România
Prof. univ. dr. Ionel DIDEA – Universitatea din Pitești, România
Prof. univ. dr. Veronica STOICA – Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” din București, România
Prof. univ. dr. Vlad BARBU – Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” din București, România
Prof. univ. dr. Carmen BOLDÓ RODA – Universidad Jaume I, Spania
Conf. univ. dr. Constanța MĂTUȘESCU – Universitatea Valahia din Târgoviște, România
Conf. univ. dr. Livia MOCANU – Universitatea Valahia din Târgoviște, România
Conf. univ. dr. Ilioara GENOIU – Universitatea Valahia din Târgoviște, România
Conf. univ. dr. Ana Isabel COSTA, PhD – Polytechnic Institute of Santarém, Portugal
Conf. univ. dr. Nikitas-Spiros KOUTSOUKIS, University of Peloponnese, Grecia
Conf. univ. dr. Gheorghe GHEORGHIU – Universitatea Valahia din Târgoviște, România
Conf. univ. dr. Andreea Simona UZLĂU – Universitatea Dimitrie Cantemir, București, România
Conf. univ. dr. Marc RÎCHEVEAUX – Université Littoral Côte d’Opale, Franța
Conf. univ. dr. Andreea DRĂGHICI – Universitatea din Pitești, România
Conf. univ. dr. Cezar MANDA – SNSPA București, România
Conf. univ. dr. Maria Soledad CAMPOS DIEZ – Universidad de Castilla-La Mancha, Spania
Conf. univ. dr. Milena BOGONI – Universidad de Castilla-La Mancha, Spania
Conf. univ. dr. Cristina RODRIGUEZ YAGUE – Universidad de Castilla-La Mancha, Spania
Conf. univ. dr. Tomas VIDAL MARÍN – Universidad de Castilla-La Mancha, Spania
Conf. univ. dr. Rafael SÁNCHEZ DOMINGO – Universidad de Burgos, Spania
Conf. univ. dr. Julia ROPERO CARASCO – Universidad Rey Juan Carlos, Spania
Conf. univ. dr. Miryam GONZÁLEZ RABANAL – Universidad Nacional de Educación a Distancia, Spania
Conf. univ. dr. Rafael JUNQUERA DE ESTÉFANI – Universidad Nacional de Educación a Distancia, Spania
Conf. univ. dr. María MARTÍN SÁNCHEZ – Universidad de Castilla-La Mancha, Spania
Conf. univ. dr. Carmen NENU – Universitatea din Pitești, România
Lect. univ. dr. Ivan Vasile IVANOFF – Universitatea Valahia din Târgoviște, România
Lect. univ. dr. Bogdan PĂTRAȘCU – Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu”, România
Dr. Elena PINERO POLO – Universidad Rey Juan Carlos, Spania

Comitet de Organizare
Conf. univ. dr. Constanța MĂTUȘESCU – Universitatea Valahia din Târgoviște
Conf. univ. dr. Rada POSTOLACHE – Universitatea Valahia din Târgoviște
Conf. univ. dr. Claudia GILIA – Universitatea Valahia din Târgoviște
Conf. univ. dr. Lavinia VLĂDILĂ – Universitatea Valahia din Târgoviște
Lect. univ. dr. Steluța IONESCU – Universitatea Valahia din Târgoviște
Lect. univ. dr. Mihai GRIGORE – Universitatea Valahia din Târgoviște
Lect. univ. dr. Manuela NIȚĂ – Universitatea Valahia din Târgoviște
Lect. univ. dr. Daniela IANCU – Universitatea din Pitești
Lect. univ. dr. Andra PURAN– Universitatea din Pitești
Lect. univ. dr. Olivian MASTACAN – Universitatea Valahia din Târgoviște
Lect. univ. dr. Danil MATEI – Universitatea Valahia din Târgoviște
Lect. univ. drd. Ioana POPA – Universitatea Valahia din Târgoviște
Lect. univ. dr. Lavinia SAVU – Universitatea Valahia din Târgoviște
Lect. univ. dr. Cristian MAREȘ – Universitatea Valahia din Târgoviște
Lect. univ. dr. Nicoleta ENACHE – Universitatea Valahia din Târgoviște
Lect. univ. dr. Denisa BARBU – Universitatea Valahia din Târgoviște
Lect. univ. dr. Ramona DUMINICĂ– Universitatea din Pitești
Lect. univ. dr. Sorina BARBU ȘERBAN – Universitatea din Pitești
Asist. univ. dr. Dan GUNĂ – Universitatea Valahia din Târgoviște
Asist. univ. dr. Emilian BULEA – Universitatea Valahia din Târgoviște
Dr. Doru Lucian TUDOR – Camera Notarilor Publici Ploiești
Jud. drd. Dragoș POPOIAG – Tribunalul Dâmbovița
Asist. jud. dr. Marius MIHĂLĂCHIOIU – Tribunalul Dâmbovița

۩ Calendarul conferinței
● 1 martie 2018: difuzarea apelului
● 15 aprilie 2018: termenul limită pentru trimiterea formularului de înscrire
● 15 mai 2018: trimiterea lucrării in extenso în limba română și în limba engleză
● 22 mai 2018: acceptul Comitetului Științific
● 29 mai 2018: termenul pentru plata taxei de participare
● 5 iunie 2018: difuzarea programului conferinței
● 8-9 iunie 2018: lucrările conferinței

۩ Informații despre înscriere și publicarea lucrărilor
Formularul de înscriere și lucrarea in extenso vor fi comunicate la următoarea adresă de e-mail:
conferinta_fdssp@yahoo.com.

Lucrarea in extenso va fi elaborată cu respectarea următoarelor cerințe
– Studiile vor fi redactate în limba română și în limba engleză și vor avea între 6 și 8 pagini;
– Formatarea paginii: Pagină A4: (Setup: Top – 2 cm, Bottom – 2 cm, Left – 3 cm, Right – 2 cm);
– Titlul lucrării se va redacta cu font Times New Roman, size 14, majuscule, bold, centrat;
– La două rânduri (de 12) distanță de titlul lucrării, se va scrie prenumele integral și numele, cu font Times New Roman, size 12, bold, aliniate dreapta; numai numele va fi scris cu majuscule;
– După nume se va introduce o notă de subsol, iar la subsol se va indica titlul științific, sau, după caz, profesia și, pentru ambele, afilierea;
– După nume, la două rânduri (de 12) distanță, se va redacta rezumatul lucrării (max. 300 de cuvinte), cu font Times New Roman, size 10, italic, la un rând, aliniere justify;
– După rezumat, la un rând (de 12) distanță, se vor introduce cuvintele cheie (3-5), cu font Times New Roman, size 10, italic, la un rând, aliniere justify;
– Conținutul lucrării se va dispune la două rânduri (de 12) distanță față de cuvintele cheie și va fi redactat cu font Times New Roman, size 12, la un rând, aliniere justify;
– Pentru sublinieri în text, se folosește numai fontul italic, nu bold sau underline;
– Notele de subsol se numerotează în ordinea utilizării lor în text și vor fi redactate cu font Times New Roman, size 10, la un rând, aliniere justify. Acestea vor avea forma: Autorul (Nume, prenume), Titlul, editura, locul, anul, precizarea paginii (p./pp.). Indicațiile în latină (idem, op. cit., ibid., sqq etc.) vor fi scrise în font italic. Pentru notele care trimit la publicații periodice, intrările vor avea forma: Autorul, „Articolul citat“, Numele publicației, numărul, locul, anul, p./pp. În aceeași formă vor apărea trimiterile la capitole de carte sau la contribuțiile din lucrările colective: Autorul A, „Capitolul citat“, în Autorul B (coord./ed.), Titlul lucrării, editura, locul, anul, p./pp. Fiecare notă se încheie cu punct;
– După textul lucrării, la un rând (de 12) distanță, va fi înscrisă Bibliografia, redactată cu font Times New Roman, size 10, la un rând, aliniere justify.
Lucrările transmise în termenul stabilit (15 mai 2018) sunt supuse unui proces de peer review realizat de referenții științifici ai conferinței în conformitate cu standardele științifice internaționale în domeniu.
Comitetul științific își rezervă dreptul de a refuza acceptarea lucrărilor care nu se încadrează în aria tematică a Conferinței, care nu se supun exigențelor de evaluare științifică (nivel științific corespunzător, actualitatea temei lucrării, noutate față de doctrina existentă, relevanța cazuisticii analizate, conținutul lucrării concordant cu legislația în vigoare în momentul predării) ori pe cele care nu se reconsideră și nu se refac în termen rezonabil, potrivit observațiilor și sugestiilor Comitetului științific.
Lucrările acceptate vor fi publicate, în limba engleză, în volumul conferinței – supliment al Revistei ”Valahia University Law Study”, revistă de specialitate indexată BDI: EBSCO, WorldCat, Index Copernicus, acreditată CNCSIS.

۩ Informații despre plata taxei de participare
Taxa de participare este de 200 lei. Taxa se achită pe articol și nu pe autori. Un autor va putea participa cu cel mult două lucrări (unic autor/coautor). Taxa de participare include: accesul la lucrările conferinței, mapa conferinței, un exemplar din volumul conferinței (suplimentul Revistei „Valahia University Law Study”), Certificatul de Participare, pauza de cafea, prânzul și alte cheltuieli ocazionate de organizarea evenimentului.
Taxa de participare se achită în contul Universității Valahia din Târgoviște, RO31 TREZ 27120F365000XXXX, cod fiscal 4279685, cu mențiunea „Taxă Conferința Internațională – FDA – 2018”, urmat de numele autorului, după primirea acceptului Comitetului științific și până cel mai târziu la 29 mai 2018. Includerea în programul conferinței va fi confirmată numai după transmiterea, prin e-mail la adresa conferinta_fdssp@yahoo.com, a dovezii de plată a taxei.

:: Formularul de înscriere

Evenimente conexe