979 citiri

100 de ani de Românie Unită în context internațional / 17-18 mai 2018, Bucureşti

Universitatea „Spiru Haret”, Facultatea de Științe Juridice, Politice și Administrative, Centrul de Cercetări Juridice, Politice și Administrative organizează conferinţa internațională

100 de ani de Românie Unită în context internațional

Bucureşti

17-18 mai 2018

TERMENE
3 mai 2018 – data limită pentru trimiterea talonului de participare;
15 iulie 2018 – data limită pentru trimiterea lucrărilor in extenso.

Taxa de participare cu publicarea în revista Facultății de Științe Juridice, Politice și Administrative, Universitatea Spiru Haret este de 100 lei.

FORMATUL CONFERINȚEI
Vă rugăm să respectaţi următoarele cerinţe:
– limbile conferinței sunt Româna și Engleza, (lucrările se pot redacta în oricare din cele două, cu preferință în Engleză);
– abstractul şi cuvintele cheie vor fi redactate doar în limba engleză;
– pagină A4: (Setup: Top – 2 cm, Bottom – 2 cm, Left – 2 cm, Right – 2 cm);
– textul de bază – font Times New Roman, corp 12, la un rând și jumătate;
– notele (se acceptă numai note de subsol!) – font Times New Roman, corp 10;
– bibliografia – la finalul studiului, font Times New Roman, corp 10;
– pentru sublinieri în text se folosesc numai italicele (nu bold sau underline);
– referinţele bibliografice au forma: Autor, Titlu, editura, locul, anul, sau o altă formă consacrată (Oxford, Harvard etc.) – respectată în întreaga lucrare;
– precizarea paginii: „p.“ cînd este vorba despre o singură pagină, „pp.“ cînd este vorba despre mai multe;
– indicaţiile în latină (idem, op. cit., ibid., sqq. etc.): cu italice;
– într-o listă bibliografică fiecare intrare se încheie cu punct;
– pentru referinţele bibliografice care trimit la publicaţii periodice intrările vor avea forma: Autorul, „Articolul citat“, Numele publicaţiei, numărul, locul, anul, p. (pp.) xx-xx. În aceeaşi formă vor apărea trimiterile la capitole de carte sau la contribuţiile din lucrările colective: Autorul A, „Capitolul citat“, în Autorul B (coord./ed.), Titlul lucrării, editura, locul, anul.


TALON DE PARTICIPARE
1. Nume:
2. Prenume:
3. Instituţia:
4. Titlul studiului:
5. Abstract(în engleză):
6. Cuvinte cheie:


* mai multe detalii la adresa de e-mail: centruljuridic@spiruharet.ro

Evenimente conexe