Aspecte cheie în activitatea financiar-bancară / 18-20 aprilie 2018, Bucureşti

Asociaţia Consilierilor Juridici din Sistemul Financiar Bancar, Asociaţia Europeană de Drept Bancar și Financiar și Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir” organizează conferinţă internaţională

Aspecte cheie în activitatea financiar-bancară

Bucureşti, Aula Magna a Universităţii Dimitrie Cantemir, Splaiul Unirii 176, Bucureşti

18-20 aprilie 2018

Partener media: JURIDICE.ro

Agenda
Miercuri, 19 aprilie 2018
10:00-11:15 Deschiderea Lucrărilor
Dr. Ianfred Silberstein – Preşedintele ACJSFB, AEDBF – România
Prof. dr. Corina Dumitrescu – Preşedintele Senatului Universităţii Creştine Dimitrie Cantemir
Prof. univ. dr. Tudorel Toader – Ministrul Justiţiei
Prof. univ. dr. Florin Georgescu – Prim-Viceguvernator Banca Naţională a României
Florin Dănescu – Preşedinte Executiv al Asociaţiei Române a Băncilor
Av. Dan Barna – Deputat, VicePreşedinte al Comisiei de politică externă, Membru al Comisiei pentru Afaceri Europene din Camera Deputaţilor
11:15-11:35 Pauză
11:35-13:45 SESIUNEA I
Alina Sonia Grosu – Banca Centrală Europeană
Greu de prins. De ce implementarea interdicţiei de finanţare monetară este diferită
Hanna Lena Schweiss – Bundesbank
Un cadru legal pentru redresarea şi rezoluţia contrapărţilor centrale
Dr. Petre Lăzăroiu – Judecător la Curtea Constituţională a României
Interferenţe între activitatea jurisdicţională a Curţii Constituţionale şi procesul de legiferare al Parlamentului cu referire la legislaţia fiscală. Abordări contextuale contemporane
Dr. Ianfred Silberstein – Preşedinte ACJSFB, AEDBF – România
Rolul Băncii Naţionale a României ca autoritate competentă în procesul de pregătire a rezoluţiei instituţiilor de credit
Carlos Bosque – Banca Spaniei
Competenţele de sancţionare ale Băncii Spaniei în contextul MUS. Privire de ansamblu şi provocări
Dr. Nela Petrişor – Avocat Partener la “Muşat şi Associaţii”
Riscul în contractele de credit. O abordare din perspectiva Centrului de soluţionare alternativă a litigiilor în domeniul bancar
Av. Alin C Pop – Preşedinte al Curţii de Arbitraj Comercial Ilfov, Preşedinte al Institutului Arbitrar Român
Arbitrajul: drept vs libertate
13:45-15:00 Pauză
15:00-17:45 SESIUNEA II
Prof. univ. dr. Eugen Nicolaescu – Viceguvernator al Băncii Naţionale a României, Decan al Facultăţii de Finanţe, Bănci şi Contabilitate – Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir
Modificarea Statutului Băncii Naţionale a României în contextul aderării la zona euro
Dr. Kovacs Tibor & Teodora Ninof – OTP Bank
Jurisprudenţa recentă a CJUE în materia creditării în monedă străină din Ungaria şi România
Shenaaz Meer – Banca Centrală a Africii de Su
Regulamentul 9 din 2017. Vărfurile gemene împing înainte în Africa de Sud
Richard Berkhout & Antonio Hyman Boucherou – Departamentul Juridic al Fondului Monetar Internaţional
Videoconferinţă
Prof. univ. dr. Dan Drosu Şaguna & lect. univ. dr. Alice Maria Zdanovschi – Facultatea de Drept, Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir
Consideraţii privind contribuţiile sociale obligatorii
Eugenia Vocheci – Judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Acţiunea în declararea caracterului abuziv şi în constatarea nulităţii absolute a unor clauze dintr-un contract de credit încheiat de un profesionist cu un consumator
Av. Diana Deleanu
Prevalenţa economicului asupra juridicului – cu accent pe procedura insolvenţei

Joi, 19 aprilie 2018
9:30-11:30 SESIUNEA III
Prof. univ. dr. Lucian Bercea – Decan al Facultăţii de Drept, Universitatea din Timişoara
A perfect storm? O discuţie despre plafonarea dobânzilor la credite în România
Prof. univ. dr. Thiery Bonneau – Universitatea Sorbona Paris
Legislaţia europeană în materia prevenirii spălării banilor
Conf. univ. dr. Marius Eugen Radu & lect. Vlad Mihai Dorel – Facultatea de Drept, Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir
Sistemul European al Băncilor Centrale – pilon de funcţionare al politicii monetare
Conf. univ. dr. Radu Rizoiu – Facultatea de Drept, Universitatea Bucureşti
Obiectiv vs. Subiectiv în evaluarea bonităţii clientului de credit
Lect. univ. dr. Sergiu Golub – Facultatea de Drept, Universitatea Babeş Bolyai din Cluj-Napoca
Cambia – 10 ani de digitalizare. Scurte consideraţii
Lect. univ. dr. Radu Sorin – Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir
Costurile şi beneficiile aderării la zona euro pentru cetăţenii români
11:30-11:50 Pauză
11:50-13:45 SESIUNEA IV
Prof. univ. dr. Lucian Săuleanu & Răzvan Scafeş – Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova
Necesitatea reformării dreptului contractelor în contextul evoluţiei teoriei clauzelor abuzive
Prof. univ. dr. Jose Carlos Laguna – Universitatea din Madrid
Contestarea pe cale adminsitrativă şi judiciară a deciziilor de supraveghere la nivel European în materia dreptului financiar-bancar
Prof. univ. dr. Marieta Avram – Facultatea de Drept, Universitatea Bucureşti
Cesiunea de creanţă în materia creditelor de consum şi defunctul retract litigios
Asistent cercetător dr. Dan-Adrian Caramidariu – Facultatea de Drept, Universitatea de Vest Timişoara
Toate drumurile duc la bancă: despre noua reglementare a costurilor de plăţi cu servicii de bază
13:45-15:00 Pauză
15:00-17:00 SESIUNEA V
Dr. Elena Georgescu – Consilier al Prim-Viceguvernatorului Băncii Naţioanale a României, Vicepreşedinte AEDBF – România
Inovaţia tehnologică în domeniul serviciilor financiare – repere privind implicaţiile asupra politicilor globale în materia reglementării şi supravegherii prudenţiale
Av. partener Stan Târnoveanu – “Zamfirescu, Racoţi şi Partenerii”, Secretar General al AEDBF – Romania
Analiza ultimelor decizii ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi ale Curţii Constituţionale în privinţa sechestrului asigurător instituit în vederea acoperirii prejudiciului
Av. Monica Livescu – “Livescu şi Asociaţii”
Între Scila şi Caribda – Legea dării în plată
Av. Cristian Ionuţ Muşat – Impreviziunea în executarea contractului de credit
Ciprian Chiorean – Director Direcţia Juridică Bancpost S.A, Vicepreşedinte ACJSFB
Funcţionarul bancar – funcţionar public în sensul legii penale
Av. Voicu Cheta
Evoluţia Jurisprudenţei în materia impreviziunii în contractele de credit bancar
Dr. Andrei Rădulescu – Economist-şef Banca Transilvania S.A
Performanţa financiară a sectorului bancar din România – evoluţii recente şi perspective
17:00-18:00 Lansare de carte – Integritatea în domeniul juridic educativ şi privat
Editura All Beck va fi reprezentată de Andreea Stănciulescu – redactor şef
Participă coordonator Aida Rodica Popa – Judecător la ICCJ şi unii dintre autori

Vineri, 20 aprilie 2018
9:30-11:30 SESIUNEA VI
Beatrice-Tanţa Strat – ICCJ & Lect. univ. dr. Mirela Niculae – Facultatea de Finanţe, Bănci şi Contabilitate – Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir
Jurisprudenţa instanţelor judecătoreşti cu privire la Legea nr. 77/2016 privind darea în plată, raportată la teoria impreviziunii
Beatrice Dragomir – Expert, National Bank of Romania
Mecanismul Deciziei Comune în contextul cadrului european privind redresarea şi rezoluţia instituţiilor de credit
Conf. univ. dr. Roxana Arabela Dumitraşcu & conf. univ. dr. Vadim Dumitraşcu – Facultatea de Finanţe, Bănci şi Contabilitate – Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir
Studiul proceselor financiare neregulate: premize teoretice şi metodologice
Dr. Bernd Krauskopf – Bundesbank
Controlul judiciar al măsurilor neconvenţionale ale BCE în materie de politică monetară
Av. Catherine Houssa – Preşedinte al AEDBF Europa
Viitorul reglementării UE în materia inovaţiei tehnologice în domeniul serviciilor financiare
Av. Roberto Ferretti – Vicepreşedinte al AEDBF Europa
Servicii de plăţi inovative în contextul cadrului legal european
Pauline Begase – Banca Naţională a Belgiei
Perturbări de ordin digital în domeniul financiar – provocări legale şi de reglementare
Dinu Nicolae – Expert Banca Naţională a României
Economia subterană/din umbră vs. economia neobservată. Scurtă retrospectivă critică privind unele dintre cele mai recente evoluţii în materie
11:30-12:00 Pauză
12:00-13:30 SESIUNEA VII
Prof. univ. dr. Brânduşa Ştefănescu – Vicepreşedinte AEDBF-România
Contractele de prestare de servicii de plată în lumina ultimelor modificări legislative
Conf. univ. dr. Liliana Aurora Constantinescu – Facultatea de Finanţe, Bănci şi Contabilitate – Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir
Drepturile fundamentale ale membrilor cooperatori din sistemul bancar cooperatist
Eric Cadihlac – Banca Centrală a Luxemburgului
Poziţia Curţii Generale a Uniunii Europene în ceea ce priveşte competenţa exclusivă a ECB în materie de supraveghere bancară (Case T-122/15)
Adelina Stan – Consilier juridic Banca Transilvania
Protecţia Consumatorului în contextul evoluţiilor concurenţei în sistemul bancar din România
Vlad Nedelea – Şef serviciu la Direcţia Juridică CEC Bank
Obligaţiunile ipotecare-apa caldă a atragerii ieftine de capital
Bogdan Bicică – Director Banca Feroviară
Răspunderea patrimonială a băncii sub aspectul culpei în creditarea incorectă
13:30-14:00: Concluzii. Încheierea lucrărilor conferinţei

INFORMAȚII PRIVIND CONDIȚIILE DE PARTICIPARE
Taxa de participare – 500 lei
·Pentru 2 participanți din aceeași organizație – 400 lei/persoana;
·Pentru 3 sau mai mulți participanți din aceeași organizație – 300 lei/persoana.

Taxa se poate achita la sediul asociațiilor organizatoare din str. Negru Voda nr.3 (sediul Institutului Bancar Român) sau la locul de desfăşurare al conferinței – Aula Magna a Universității Dimitrie Cantemir, Splaiul Unirii 176, Bucureşti.

Detalii pot fi solicitate de la Elena Jiurjiu (secretarul Asociatiilor organizatoare)
– numere de telefon: 021320337, 0721451497;
– adresa email : aedbf.ro@gmail.com.

Evenimente conexe