591 citiri

Challenges of Doing Business in the Global Economy – CBGE 2018 / 16-17 mai 2018, București

Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale în parteneriat cu Institutul de Cercetări Economice, Academia Bulgară de Științe, Academia de Studii Economice din Moldova organizează conferința internațională

Challenges of Doing Business in the Global Economy – CBGE 2018

București, Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”

16-17 mai 2018

Reviste
Academic Journal of Economic Studies
Economic Studies Journal
Economic Thought
Revista de Economie Mondială
Global Economic Observer

Preşedinţi de onoare
– prof. univ. dr. Momcilo LUBURICI – Preşedinte fondator, Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”
– prof. univ. dr. Corina Adriana DUMITRESCU – Preşedinte Senat, Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”
– prof. univ. dr. Cristiana CRISTUREANU – Rector, Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”

Invitaţi de onoare
– acad. prof. univ. dr. hab. Grigore BELOSTECINIC – Rector Academia de Studii Economice, Republica Moldova
– acad. prof. univ. dr. Lucian Liviu ALBU – Academia Română Comitet ştiinţific
– prof. univ. dr. Georgeta ILIE – Prorector, Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” (UCDC)
– prof. univ. dr. Marinella TURDEAN – Prorector Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”
– conf. univ. dr. Gratiela GHIC – Prorector Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”
– prof. univ. dr. Cristian DUMITRESCU, REI, UCDC
– prof. univ. dr. Mircea COŞEA, UCDC
– acad. Dumitru MOLDOVAN, Republica Moldova
– acad. Serghei GREBENICOV, Federaţia Rusă
– acad. Nikolay SUKHACEV, Federaţia Rusă
– acad. Vasil PENCHEV, Rousse, Bulgaria
– dr. Valeriu-Ioan FRANC, CS I, Director adjunct, INCE, Academia Română
– prof. dr. Iskra Christova-Balkanska, Institutul de Cercetări Economice, Academia Bulgară de Ştiinţe (ERI, BAS)
– prof. dr. Tatiana Houbenova-Delisivkova, ERI, BAS
– dr. Simona MOAGAR POLADIAN, CS I, Director IEM
– dr. Napoleon POP, CS I, Director științific IEM
– prof. univ. dr. Luigi DUMITRESCU, Prorector, ULB Sibiu
– dr. Petre PRISECARU, CS I, IEM
– dr. Iulia Monica OEHLER-ŞINCAI, CS II, IEM
– dr. Alina Ligia DUMITRESCU, CS II, IEM
– prof. univ. dr. Florence Benoit ROHMER, Franţa
– prof. univ. dr. Jan SADLAK, UNESCO Bucureşti
– prof. univ. dr. Borys BUDKA, Katowice, Poland
– prof. univ. dr. Cezmi KARASU, Ankara, Turcia
– prof. univ. dr. Vulfs KOZLINSKI, Riga, Letonia
– prof. univ. dr. Laszlo BORBAS, Budapesta, Ungaria
– prof. univ. dr. Herve DEFALVARD, Université Paris – Est, Marne – La – Vallée, Franţa
– prof. univ. dr. Filomena MAGGINO, Florenţa, Italia
– prof. univ. dr. Constanţa CHIŢIBA, REI , CS I
– prof. univ. dr. Gheorghe LEPĂDATU, Director ICSM, UCDC
– prof. univ. dr. Viorica IONAŞCU, Director adjunct ICSM, UCDC
– conf. univ.dr. Cezar MILITARU, MTC, UCDC
– prof. univ. dr. Dragoş RĂDULESCU, REI, UCDC
– conf. univ. dr. Narcisa ISĂILĂ, REI, UCDC
– conf. univ. dr. Irina NICOLAU, REI, UCDC
– conf. univ. dr. Doina Maria TILEA, REI, UCDC
– conf. univ.dr. Oana MIONEL, REI, UCDC
– conf. univ. dr. Violeta RĂDULESCU, ASE
– conf. univ. dr. Nely MILITARU, ASE
– lect. univ. dr. Iuliana POP, ASE
– lect. univ. dr. Viorel MIONEL, ASE
– lect. univ. dr. Ana-Maria DINU, REI, UCDC
– lect. univ. dr. Anca COSTEA-DUNARINTU, MTC, UCDC
– lect. univ. dr. Adriana ZANFIR, REI, UCDC
– lect. univ. dr. Andreea Monica NAE PREDONU, REI, UCDC
– lect. univ. dr. Elena BOGAN, Universitatea din Bucureşti

Comitet de organizare
-prof. univ. dr. Georgeta ILIE, REI, UCDC
– prof. univ. dr. Daniel Mihai ŞANDRU, REI, UCDC
– dr. Alina Ligia DUMITRESCU, CS II, IEM
– dr. Iulia Monica OEHLER-ŞINCAI, CS II, IEM
– prof. univ. dr. Dragoş RĂDULESCU, REI, UCDC
– prof. univ. dr. Nicoleta BUZATU, SJA, UCDC
– conf. univ. dr. Narcisa ISĂILĂ, REI, UCDC
– conf. univ. dr. Irina NICOLAU, REI, UCDC
– conf. univ. dr. Oana MIONEL, REI, UCDC
– lect. univ. dr. Ana-Maria DINU REI, UCDC
– lect. univ. dr. Anca COSTEA DUNARINTU, MTC, UCDC
– lect. univ. dr. Adriana ZANFIR, REI, UCDC
– lect. univ. dr. Alexandra MORARU, LLS, UCDC
– lect. univ. dr. Constantin GEORGESCU, REI, UCDC
– lect. univ. dr. Andreea Monica NAE PREDONU, REI, UCDC
– dr. Dragoş ZAHARIA, CS II, INCDSB

Program
16 mai 2018
10:00-10:30 Înregistrarea participanţilor, distribuirea mapelor şi a programului conferinţei
10:30-12:30 Deschiderea şi prezentarea lucrărilor în plen
12:30-13:00 Coffee break
13:00-14:30 Continuarea lucrărilor în plen
14:30-15:00 Pauză
15:00-17:00 Susţinerea lucrărilor în secţiuni paralele
17:00-17:30 Coffee break
17:30-19:00 Continuarea susţinerii lucrărilor în secţiuni paralele

17 mai 2018
9:00-11:00 Continuarea lucrărilor în plen
11:00-11:30 Coffee break
11:30-13:00 Reunire în plen. Concluzii.

Lucrările conferinţei internaţionale se vor desfăşura la sediul Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir” din Bucureşti, Splaiul Unirii, nr. 176, sector 4.

Toate informaţiile necesare privind repartizarea lucrărilor pe secţiuni vor fi comunicate în timp util.

Persoane de contact
Conf. univ. dr. Narcisa ISĂILĂ
Conf. univ. dr. Oana MIONEL
Conf. univ. dr. Irina NICOLAU
Lect. univ. dr. Ana-Maria DINU
Lect. univ. dr. Adriana ZANFIR

Adresă de corespondenţă
E-mail: conferintarei@gmail.com

Înscriere
Înscrierea se face la adresa conferintarei@gmail.com. În mesajul transmis pentru înscriere se va menţiona „Conferinţă internaţională” şi se vor preciza:
– titlul lucrării (în engleză şi română),
– numele autorului/autorilor, gradul didactic şi ştiinţific, afilierea şi adresele de email ale autorilor. Se vor accepta maximum două lucrări pentru fiecare participant în calitate de autor sau co-autor.

Instrucţiuni privind redactarea lucrărilor
Lucrările in extenso se vor redacta în limba engleză. Lucrările prezentate şi acceptate după evaluare vor fi publicate în revistele Academic Journal of Economic Studies, Economic Studies, Economic Thought, Revista de Economie Mondială și Global Economic Observer, indexate BDI.

Redactarea lucrărilor se va face respectând condiţiile fiecărei publicaţii:
– Revista Academic Journal of Economic Studies: http://www.ajes.ro/guide_for_authors/; – Economic Studies Journal, Economic Thought: https://www.iki.bas.bg/en/economic-studies-journal-0; https://www.iki.bas.bg/en/economic-thought-journal-0; – Revista de Economie Mondială și Global Economic Observer: – https://ideas.repec.org/s/iem/journl.html; – http://www.globeco.ro/authors-guidelines/.

Condiţii de participare şi publicare
Lucrările conferinţei se vor susţine atât în sesiune plenară, cât şi în secţiuni paralele. Participanţii înscrişi în programul conferinţei vor primi o diplomă de participare.
Lucrările susţinute în cadrul conferinţei vor fi publicate numai după procesul de selecţie în condiţiile respectării normelor de redactare ale publicaţiilor menţionate anterior.

Termene importante
1 mai 2018 – înscrierea în programul conferinţei
10 mai 2018 – notificarea acceptării lucrărilor

Obiective
a) Stimularea procesului inovării, ca efect al implementării rezultatelor cercetării ştiinţifice şi promovarea relaţiilor economice ale României cu celelalte ţări.
b) Crearea de punţi de legătură între cercetarea fundamentală şi deciziile de politică economică, pe baza analizelor empirice.
c) Creşterea vizibilităţii cercetării ştiinţifice româneşti, a Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir” (prin intermediul Institutului de Cercetări Ştiinţifice Multidisciplinare şi a Facultăţii de Relaţii Economice Internaţionale).
d) Integrarea comunităţii ştiinţifice româneşti în sistemul european şi internaţional al cercetării.
e) Elaborarea de studii comparative între nevoia de dezvoltare şi nivelurile atinse în domeniile prioritare.
f) Identificarea de soluţii viabile la problemele globale. g) Crearea unui mediu de cooperare transnaţional şi interdisciplinar şi formarea de parteneriate, în vederea participării la proiecte finanţate din programe europene (spre exemplu – Orizont 2020).

Secţiuni
I. Economie mondială şi relaţii economice internaţionale
Economie şi afaceri internaţionale, Comerţ internaţional, Investiţii străine directe, Conjunctura economiei mondiale, Responsabilitate socială şi dezvoltare durabilă, Etică în afacerile internaţionale.
II. Cadrul actual al mediului de afaceri global
Politici economice, e-business, Cercetări de piaţă, Politici şi programe de marketing, Finanţe, Contabilitate şi Audit Sisteme informatice
III. Noua ordine economică internaţională Provocările mediului economic global Reforma organizaţiilor internaţionale Noi centre de putere economică la nivel mondial
IV. Mediul socio-juridic și educaţional global
Drept, Mediere, Ştiinţe administrative, Ştiinţe politice Istorie, Filologie, Ştiinţe ale comunicării

:: Programul

Evenimente conexe