1,996 citiri

Conferinţa Anuală de Achiziţii Publice din România (ed. 12) / 10-11 mai 2018, București

Expert Aktiv Group organizează

Conferinţa Anuală de Achiziţii Publice din România (ed. 12)

– Prevenție, nereguli și soluții în materia Achizițiilor Publice –

București, Hotel Intercontinental

10-11 mai 2018

Evenimentul va fi moderat de conf. univ. dr. Petrică-Mihail MARCOCI

AU FOST INVITAŢI
Rovana PLUMB, Ministrul Fondurilor Europene, tbc
Dănuț ANDRUȘCĂ, Ministrul Economiei, tbc
Bogdan PUȘCAȘ, Preşedinte Agenția Națională pentru Achiziții Publice, ANAP, tbc
Liviu-Cozmin STOICA, Președinte, cu rang de secretar de stat, al Agenției pentru Agenda Digitală a României, confirmat
Silviu-Cristian POPA, Preşedinte Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (C.N.S.C.), confirmat
Cristina BREDEN, director al Direcției Achiziții Curtea de Conturi a României, tbc
Bogdan STAN, Președinte Agenţia Naţională de Integritate (A.N.I.), confirmat
Marius Cătălin VARTIC, Șeful Departamentul pentru luptă antifraudă (D.L.A.F.), tbc
Bogdan DUMITRACHE, Formator la Institutul Naţional al Magistraturii, membru al Comisiei de redactare a Noului Cod Civil şi al Comisiei de redactare a Legii de punere în aplicare a Noului Cod Civil, confirmat
Mircea COTOROŞ, director general Patara România, confirmat
Cicerone STAN, expert achiziții publice, tbc
Florentina DRĂGAN, confirmat
Marius GOGESCU, specialist achiziţii publice, confirmat
Gelu CAZAN, consultant achiziţii publice, confirmat
● avocat Monica RAȚIU, cabinet de avocatură RAȚIU & RAȚIU, tbc
● avocat Călin ALEXE, Partener în cadrul Mihăilă și Asociații S.C.A., tbc
● avocat Daniel STIGER, SCPA Cunescu, Balaciu și Asociații, tbc

PREZENTĂRI ȘI DEZBATERI PRIVIND
Analiză și interpretări în baza celor mai noi modificări legislative, inclusiv notificări/precizări ANAP, Regulamente europene.
Strategia de implementare a programului anual al achizițiilor publice.
Modalitatea de stabilire a valorilor estimate care se cumulează în scopul determinării procedurii de atribuire.
O nouă abordare a achizițiilor directe, inclusiv definirea unor praguri intermediare.
Ajustarea valorii contractelor pe parcursul execuției.
Schimbări aduse de strategia de contractare, pe etape:
Pregătirea procesului de achiziţie şi derularea procedurii; serviciile auxiliare achiziţiei şi recurgerea la expertiza externă; Detalierea regulilor de calcul a valorii estimate a achiziţiei; fişa de date şi documentele suport (DEAU); alegerea criteriilor de atribuire „calitate-preţ” şi „costul cel mai scăzut”; obligativitate şi tehnici uzuale de calcul; Evaluarea ofertelor; defalcarea procesului pe faze finalizate cu rezultate intermediare ce sunt comunicate ofertanţilor; documentarea deciziilor comisiei de evaluare pentru asigurarea trasabilităţii acestora; Eliminarea rigidităţii “preţului neobişnuit de scăzut”; identificarea de către comisia de evaluare a elementelor de preţ ce diferă cu mult de ale pieţei.
Bune practici privind organizarea, planificarea achizițiilor, forma și conținutul contractelor de achiziție publică: Obligațiile compartimentului intern specializat în achiziţii; serviciile auxiliare achiziţiei şi expertiza externă; Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de achiziţie publică şi a organizării concursurilor de soluţii; noile praguri valorice pentru proceduri şi pentru achiziţia directă; modalităţile de aplicare a procedurii simplificate; Detalierea regulilor de calcul a valorii estimate a achiziţiei şi strategia de contractare; împărţirea pe loturi; Modificarea contractului de achiziție publică; DEAU pentru îndeplinirea cerinţelor de calificare; instrumente şi tehnici specifice de atribuire.
Practica alegerii criteriilor de selecție/calificare; rolul factorilor de evaluare în cadrul contractelor cu o componentă de servicii intelectuale; subcontractarea; atribuirea contractelor sau organizarea concursurilor de soluţii cu o valoare estimată mai mare decât pragurile menţionate.
Existența interesului în contestarea ofertelor altor competitori.
Bune practici privind utilizarea mijloacelor electronice SEAP.
Mecanismul de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor – Legea nr.184/2016 în vigoare din iunie 2017.
OUG nr. 104/2017 – modificarea şi completarea Legii nr. 233/2016 privind parteneriatul public-privat – analiză de interes.
Clarificări şi soluţionarea contestaţiilor; noi modificări legislative privind întocmirea contestaţiei; cererea de recurs împotriva deciziei CNSC. Competenţe de soluţionare a litigiilor în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică şi a contractelor de concesiune; Notificarea prealabilă; Contestaţia formulată pe calea administrativ-jurisdicţională; Contestarea pe cale judiciară. Suspendarea procedurii de atribuire. Calea de atac împotriva deciziilor Consiliului; Cauţiunea.
Controlul și verificarea achizițiilor publice:
Controlul ex-ante al procesului de atribuire a contractelor de achiziţie în lumina OUG 98/2017.
Controlul exercitat de Curtea de Conturi și controlul exercitat de ANAP.
Evaluarea ex-ante a documentaţiilor de atribuire transmise prin intermediul SEAP; regularitatea şi calitatea procesului de achiziţii – impactul în contextul simplificării controlului ex-ante şi ex-post, a îmbunătăţirii şi extinderii sistemelor de prevenţie a conflictelor de interese.
Impactul noului Regulament privind protecția datelor personale în materia achizițiilor publice.

CERTIFICĂRI
Certificat de participare eliberat de Revista de Achiziţii Publice și Certificat europass – suplimentul descriptiv de competenţe dobândite în urma participării la eveniment care se eliberează la cerere posesorilor de certificate Expert Achizitii Publice în conformitate cu Ordinul comun MMFPS/MECTS, nr. 4469/12 iunie 2012 şi a Deciziei PE şi CE nr. 2241/2004/CE.

TARIFUL DE PARTICIPARE: 520 lei/participant (exclusiv TVA) cuprinde:
participarea la eveniment, materiale informative,coffee break, lunch.
10% DISCOUNT LA TARIFUL DE PARTICIPARE PENTRU ABONAŢII REVISTEI DE ACHIZIŢII PUBLICE!

În speranţa că veţi da curs invitaţiei noastre, aşteptăm să ne contactaţi până la data de 4 mai 2018 la e-mail: office@revista-achizitii.ro, eag.bucuresti@gmail.com, office@expertaktiv.ro sau la telefon/fax: 021 311.71.01.

DIRECTOR EVENIMENT: Anca VASILOIU – 0753 025 982;
COORDONATOR EVENIMENT: Adina BARBU – 0753 025 980.

:: Formularul de înscriere

Evenimente conexe