984 citiri

[ Cum a fost ] Conferința Națională de Drept și Afaceri în Transilvania / 12 aprilie 2018, Târgu Mureș

Cum a fost

Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu Mureș, prin Centrul de Cercetări Aplicative în Drept și Afaceri, Societatea Română de Cercetare pentru Afaceri Publice și Private din Tîrgu Mureș și Fundația ADEPT Transilvania au organizat, în data de 12 aprilie 2018, la Tîrgu Mureș, Conferința Națională de Drept și Afaceri în Transilvania.

Evenimentul științific, organizat în parteneriat cu E.CECA S.R.L. și Asociația Asura, a avut loc în Aula „Tudor Drăganu” a Facultății de Științe Economice, Juridice și Administrative din cadrul Universității „Petru Maior”.

La acest eveniment au participat teoreticieni și practicieni ai dreptului (cadre didactice universitare, cercetători, avocați, practicieni în insolvență) precum și reprezentanți ai mediului de afaceri, pentru a dezbate principalele noutăți legislative și economice atât la nivel național, cât și la nivel european, precum și impactul acestora asupra mediului de afaceri local și asupra perspectivelor de dezvoltare a regiunii.

Conferința s-a bucurat și de prezența unui public numeros, alcătuit din aproximativ 150 de studenți, masteranzi și cadre didactice de la Universitatea „Petru Maior”, precum și din antreprenori interesați de subiectele incluse în programul Conferinței.


Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu Mureș – Centrul de Cercetări Aplicative în Drept și Afaceri, Societatea Română de Cercetare pentru Afaceri Publice și Private, Fundația ADEPT Transilvania, în parteneriat cu E.CECA S.R.L. și Asociația Asura, organizează

Conferința Națională de Drept și Afaceri în Transilvania

Târgu Mureș, Facultatea de Științe Economice, Juridice și Administrative, Aula „Tudor Drăganu”

12 aprilie 2018

Comitet științific – organizatoric
– Dr. Irina ALEXE, cercetător ştiinţific asociat, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române
– Conf. dr. Ioan LAZĂR, Universitatea „1 Decembrie 1918”, Alba Iulia
– Lector dr. Ioan-Ovidiu SPĂTĂCEAN, prodecan științific, Facultatea de Științe Economice, Juridice și Administrative, Universitatea „Petru Maior”, Tîrgu Mureș
– Lector dr. Raul-Felix HODOȘ (coordonator organizare), Director executiv, Centrul de Cercetări Aplicative în Drept și Afaceri, Universitatea „Petru Maior”, Tîrgu Mureș

Agenda
12:00-12:15 Deschiderea Conferinței
– Lector dr. Ioan-Ovidiu SPĂTĂCEAN, prodecan științific, Facultatea de Științe Economice, Juridice și Administrative, Universitatea „Petru Maior”, Tîrgu Mureș
Ben MEHEDIN, manager Comunități Rurale, Fundația Adept Transilvania.
12:15-13:45 Comunicări în plen.
Moderator:
– Lector dr. Raul-Felix HODOȘ, Universitatea „Petru Maior”, Tîrgu Mureș, director executiv, Centrul de Cercetări Aplicative în Drept și Afaceri.
Speakeri:
– Dr. Irina ALEXE, cercetător ştiinţific asociat, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române, București
Relația operator – împuternicit, în domeniul protecției datelor personale.
– Prof. dr. Daniel-Mihail ȘANDRU, coordonator, Centrul de Studii de Drept European al Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române, București
Protecția datelor personale: surse legislative, jurisprudențiale și soft law.
– Conf. dr. Manuela Rozalia GABOR, lector dr. Flavia Dana OLTEAN, Universitatea „Petru Maior”, Tîrgu Mureș
Produse inovative în turism – oportunități pentru antreprenori.
– Conf. dr. Mihaela KARDOS, Director, Departamentul de Management – Economie, Universitatea „Petru Maior”, Tîrgu Mureș
Rolul educației în implementarea strategiilor de dezvoltare sustenabilă la nivel global și local
– Lector dr. Mihaela Daciana NATEA, Director, Departamentul Istorie și Științe Politice; Universitatea „Petru Maior”, Tîrgu Mureș
Indicațiile geografice ca element de identitate transilvăneană.
– Ec. dr. Brăduț Vasile BOLOȘ, profesor asociat, Universitatea „Petru Maior”, Tîrgu Mureș; antreprenor
Mediul antreprenorial în Transilvania
– Dr. Florin LUDUȘAN, avocat, Baroul Mureș
Caracterele creanţei unui creditor îndreptăţit să ceară deschiderea procedurii insolvenţei
– Asist. dr. Lacrima Bianca LUNTRARU, Universitatea „Petru Maior”, Tîrgu Mureș
Scurte consideraţiuni asupra clauzelor abuzive cuprinse în contractele bancare
– Lector dr. Lucian SĂCĂLEAN, Universitatea „Petru Maior”, Tîrgu Mureș; antreprenor
Cum să reușești într-o comunitate multietnică.
– Lector dr. Raul-Felix HODOȘ, Universitatea „Petru Maior”, Tîrgu Mureș, director executiv, Centrul de Cercetări Aplicative în Drept și Afaceri
Riscul legislativ în activitatea antreprenorială.
KIS Attila, practician în insolvență, Hodoș Business Recovery S.P.R.L., Tîrgu Mureș
Răspunderea pentru intrarea în insolvenţă în reglementarea art. 169 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.
13:45-14:00 Pauză de cafea
14:00-15:45 Workshop „Antreprenoriatul Dezvoltă Ardealul”
Moderator:
Ben MEHEDIN, manager Comunități Rurale, Fundația Adept Transilvania
15:45-16:00 Concluzii. Închiderea Conferinței.

Comunicări
– Dr. Irina ALEXE, cercetător ştiinţific asociat, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române, București
Relația operator – împuternicit, în domeniul protecției datelor personale
Abstract: Regulamentul general privind protecția datelor cu caracter personal (GDPR) stabilește, atât pentru operator, cât și pentru persoana împuternicită de acesta, obligații în ceea ce privește conformarea activității cu prevederile regulamentului. Analizăm, în cuprinsul articolului, reglementările speciale cuprinse în GDPR, ce vizează relația contractuală dintre operator și persoana împuternicită, precum și cele privind desemnarea responsabilului cu protecția datelor sau cele privind răspunderea pentru neîndeplinirea obligațiilor.

– Asist. dr. Lacrima Bianca LUNTRARU, Universitatea „Petru Maior”, Tîrgu Mureș
Scurte consideraţiuni asupra clauzelor abuzive cuprinse în contractele bancare.
Abstract: Evoluţia sistemului juridic în condiţiile societăţii moderne a condus inevitabil la perfecţionarea mecanismulului de protecţie a consumatorilor în faţa practiciilor abuzive ale profesioniştiilor. Diversitatea serviciilor şi produselor introduse pe piaţă a generat noi reguli de încheiere a raporturilor juridice, determinând caracterul predominant al contractelor de adeziune, ceea ce reclamă o atenţie sporită asupra poziţiei consumatorului. În acest context, se remarcă o practică jurisprudenţială abundentă, dezvoltată cu precădere, vis-a-vis de contractele bancare. În studiul de faţă ne propune să surprindem principalele coordonate al materiei clauzelor abuzive specifice acestor contracte, axându-ne în preponderenţă pe orientările statornicite de către Curtea de Justiţie a Uniunii Europene.

– Conf. dr. Manuela Rozalia GABOR, lector dr. Flavia Dana OLTEAN, Universitatea „Petru Maior”, Tîrgu Mureș
Produse inovative în turism – oportunități pentru antreprenori.
Abstract: Oamenii nu mai călătoresc în secolul XXI doar pentru relaxare sau în cadrul tradiţionalelor vacanţe de Crăciun, de Paşti, 1 Mai şi mult-aşteptata vacanţă de vară. Doresc…experienţe, auto-cunoaştere, doresc ca „banii lor să aibă valoare” (turismul de lux), adrenalină (turismul de aventură), „re-încărcarea bateriilor” prin practicarea city – break-urilor, întreţinerea sănătăţii prin conectarea la cele mai bune centre „welness” şi „spa”, doresc pentru copii lor forme de educaţie moderne şi practice, distracţie (turismul muzeal, turismul în parcuri tematice), etc. Este bine cunoscut faptul că, în foarte multe ţări din străinătate, dar şi în România muzeele au „porţile deschise” elevilor şi studenţilor şi au îmbinat într-un mod armonios şi cu succes tehnologia de vârf, educaţia, cultura şi istoria, ne relaxăm în Varşovia pe…bănci digitale, Muzeul Chopin din Varşovia este cel mai modern muzeu din Europa, muzeul Antipa are propria aplicaţie pentru iPhone şi tablete, cu numele „Fii informat!”, etc. Dezvoltarea domeniului turismului s-a făcut predominant prin inovări:
– inovări conceptuale – turism roşu în China comunistă, un succes economic şi educaţional….utopic, dar…real!
– inovări ştiinţifice – înfiinţarea Institutului de Cercetare a Turismului Sumbru de către doi dintre cei mai mari autori şi cercetători ai „dark tourism”;
– inovări de produs – muzee neobişnuite, hoteluri „fashion” sau „”boutique” de lux, „glamping”, festivaluri culinare, etc.
– inovări de servicii – welness, spa, shopping cu asistent personal la Armani, drive-test cu Ferrarari pe circuitul de la Feragamo, etc.
– inovări în abordarea personalului – celebrele conferinţe ale…zâmbetului asiatic din domeniul turismului;
– inovări în abordarea turistului – rezervări online, bloguri, consultanţă online, tururi complete de 3600 ale camerelor sau spaţiilor de cazare;
– inovări educaţionale – combinarea (cu succes) a tehnologiei digitale cu istoria, cultura, legendele, mitul, etc.
– inovări ale publicaţiilor de profil – topul celor mai romantice oraşe din lume, topul celor mai vizitate muzee, topul celor mai scumpe hoteluri, topul celor mai mari companii de parcuri de distracţii, etc., toate realizate de publicaţii de renume mondial;
– inovări organizatorice – servicii de ghid turistic oferite, de exemplu, în 19 limbi străine de către Muzeul Memorial Auschwitz – Birkenau din Polonia;
– inovări de finanţare – accesarea fondurilor europene pentru finanţarea muzeelor, ca de exemplu, Muzeul Memorial Auschwitz – Birkenau din Polonia;
– inovări legate de implicarea directă şi susţinută a unui partid politic – turismul roşu în China;
– inovări de etică – includerea voluntariatului ca formă de susţinere a „thanatourismului”/”danger zone toruism” în cazuri de dezastre naturale ca de exemplu: cutremurul din Pakistan din anul 2005 şi tsunami din Asia din anul 2004;
– inovări de brand (marcă) – obiectivele de tip „patrimoniu mondial UNESCO”, etc.
Referitor strict potenţialul României, se pot dezvolta numeroase forme noi de turism: turismul de aventură, turismul dentar, turismul gastronomic, turismul uval, turismul ”dark”, turismul de tip babymoon, wildlife, silver, gastronomic, ciclo – tursimul, turismul patrimoniului comunist, turismul industrial, comunity tourism, etc.

– Lector dr. Raul-Felix HODOȘ, Universitatea „Petru Maior”, Tîrgu Mureș
Riscul legislativ în activitatea antreprenorială.
Abstract: De la momentul 1 ianuarie 2007, data de la care România este parte a Uniunii Europene, legislația antreprenorială s-a aflat într-o continuă schimbare și nu întotdeauna într-un sens pozitiv. Statisticile relative la mediul de afaceri nu îndreptățește legiuitorul român să își aroge merite cu privire la crearea unei stabilități care să încurajeze asumarea riscurilor de către actorii tineri ai pieței. Autorul își propune trecerea în revistă a principalelor riscuri de natură legislativă și identificarea soluțiilor care se impun.

KIS Attila, practician în insolvență, Hodoș Business Recovery S.P.R.L., Tîrgu Mureș
Răspunderea pentru intrarea în insolvenţă în reglementarea art. 169 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.
Abstract: Procedurile de insolvență, datorită percepțiilor propagate și înrădăcinate în România, sunt primite de societate cu o oarecare scepticism, considerându-se că insolvența reprezintă o cale de scăpare a insolventului perceput în cvasitotalitatea situațiilor ca fiind unul fraudulos, de la plata datoriilor. Mecanismul introdus de art. 169 din Legea nr. 85/2014 permite practicianului în insolvență și, în anumite situații, creditorilor să formuleze în fața instanței de judecată o cerere prin care să urmărească tragerea la răspundere a persoanei care a cauzat sau care a contribuit la apariția stării de insolvență. Pe lângă faptul că, în acest fel, se urmărește îndestularea creditorilor, această formă de răspundere are și alte consecințe, materializate prin anumite interdicții speciale aplicate persoanei vizate.

– Dr. Florin LUDUȘAN, avocat, Baroul Mureș
Caracterele creanţei unui creditor îndreptăţit să ceară deschiderea procedurii insolvenţei
Abstract: Dreptul creditorului de a solicita deschiderea procedurii insolvenţei reprezintă una dintre modalităţile pe care legiuitorul i le-a pus la îndemână pentru a-şi materializa dreptul de creanţă deţinut împotriva debitorului său. Deschiderea procedurii insolvenţei nu prezintă caracteristica unei executări silite propriu-zise, întrucât insolvenţa nu-i oferă garanţia satisfacerii efective a dreptului de creanţă deţinut în contra debitorului. Creditorul îndreptăţit să solicite deschiderea procedurii insolvenţei, trebuie să deţină în contra debitorului său o creanţă certă, lichidă şi exigibilă de mai mult de 60 de zile, care să fie într-un cuantum minim stabilit de lege. Studiul de faţă îşi propune să analizeze caracterele creanţei unui creditor îndreptăţit să solicite deschiderea procedurii insolvenţei, respectiv caracterul cert, lichid şi exigibil.

– Lector dr. Mihaela Daciana NATEA, Director, Departamentul Istorie și Științe Politice; Universitatea „Petru Maior”, Tîrgu Mureș
Indicațiile geografice ca element de identitate transilvăneană.
Abstract: Indicațiile geografice reprezintă o carte de vizită pentru Transilvania. Vinurile din regiune sunt cunoscute și atestate documentar, și au reprezentat și reprezintă un avantaj economic pe care regiunea îl are. Protejarea acestor drepturi arondate dreptului de proprietate intelectuală este de o importanță crucială pentru dezvoltarea regiunii. Extinderea protecției și la alte produse tradiționale locale prezintă un avantaj competitiv care poate fi utilizat de producătorii locali.

– Prof. dr. Daniel-Mihail ȘANDRU, coordonator, Centrul de Studii de Drept European al Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române, București.
Protecția datelor personale: surse legislative, jurisprudențiale și soft law.
Abstract: Protecția datelor personale are surse diferite, poate cea mai cunoscută sursă este Regulamentul 2016/679/UE (GDPR). În prezentul material GDPR are un rol central, în funcție de care sunt analizate relațiile cu alte surse din domeniul protecției datelor: legislative (naționale și europene), jurisprudențiale și soft law.

Evenimente conexe