546 citiri

[ Cum a fost ] Facultatea de Drept din Timișoara. Conferința de drept bancar, 30 martie 2018

Cum a fost

Facultatea de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara a organizat, în data de 30 martie 2018, prin Centrul de Dreptul Afacerilor Timișoara, cea de-a șaptea ediție a Conferinței de drept bancar, dedicată alternativelor la banking (law). Conferința face parte din prestigiosul ciclu Colocviile juridice ale Băncii Naționale a României, fiind organizată în colaborare cu Direcția Juridică din cadrul Băncii Naționale a României.

La conferință au participat, în calitate de intervenienți, profesori de la facultăți de drept, precum și reputați specialiști în drept bancar care își desfășoară activitatea în Banca Națională a României, instituții financiare și societăți de avocatură.

Despre politicile și tehnicile de banking au vorbit Alexandru Păunescu (directorul Direcției Juridice a Băncii Naționale a României, co-organizator al conferinței), Radu Rizoiu (Universitatea din București), Sergiu Golub (Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca) și Sergiu Popovici (Universitatea de Vest din Timișoara). Alexandru Păunescu s-a referit la politicile generale și rolul băncilor centrale în incluziunea financiară, Radu Rizoiu a vorbit despre tehnicile de creditare aflate la limita legii, Sergiu Golub a analizat contractul de report prin prisma valenței sale de instrument de creditare, iar Sergiu Popovici a pus în discuție vânzarea la valoarea reziduală și dreptul de preempțiune din perspectiva operațiunilor de leasing financiar ca tehnici alternative de creditare.

În cel de-al doilea panel al conferinței, dedicat alternativelor procedurale la banking, au intervenit Marieta Avram (Universitatea din București), Nela Petrișor (avocat partener, Mușat & Asociații) și Ianfred Silberstein (președintele Asociaţiei Europene pentru Drept Bancar şi Financiar – România). Marieta Avram și Nela Petrișor au împărtășit audienței experiența acumulată în cadrul Centrului de Soluționare Alternativă a Litigiilor în Domeniul Bancar, vorbind despre tehnica și arta concilierii ca negociere asistată, respectiv despre riscul în contractele de credit bancar. Ianfred Silberstein a subliniat importanța procedurilor de soluționare alternativă a litigiilor în domeniul bancar, analizând cadrul juridic aplicabil acestora.

În centrul celui de-al treilea panel s-au aflat inovațiile în banking, vorbitorii fiind Gabriela Anton (avocat partener, Țuca, Zbârcea & Asociații), Ciprian Chiorean (directorul Direcției Juridice a Bancpost) și Elena Iacob (avocat partener, Zamfirescu, Racoți & Partners). Gabriela Anton a analizat, din perspectiva Directivei (UE) 2015/2366 privind serviciile de plată, noii actori pe piața serviciilor financiar-bancare, iar Ciprian Chiorean a întregit această perspectivă, luând în discuție, printre altele, incidența noului Regulament general privind protecția datelor cu caracter personal. Elena Iacob a analizat implicațiile pe care dreptul concurenței le poate avea asupra creditelor sindicalizate.

Al patrulea panel al conferinței a fost dedicat restricțiilor în banking. Bogdan Dumitrache (executor judecătoresc) a pus în lumină posibilele consecințe ale Deciziei Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 2/2018, pronunțată pe calea unui recurs în interesul legii, privind efectele sechestrului asigurător penal asupra imobilelor în privința suspendării executării silite, iar Alexandru Berea (directorul Direcției Juridice a Băncii Comerciale Române) a făcut o analiză critică a noilor demersuri legislative privind plafonarea ratei dobânzii în contractele dintre profesioniști și consumatori. În sfârșit, Lucian Bercea și Dan-Adrian Cărămidariu (Universitatea de Vest din Timișoara) au analizat piața creditelor acordate de instituțiile financiare nebancare, dezbătând caracterul potențial lezionar al dobânzilor practicate pe această piață.

Conferințele de drept bancar de la Timișoara se adresează atât juriștilor specializați în materie bancară, cât și altor specialiști interesați de problematica abordată (avocați, magistrați, consilieri juridici, notari publici, executori judecătorești), fiind organizate în parteneriat media cu JURIDICE.ro și susținute financiar de Banca Comercială Română.

Asist. cercet. dr. Dan-Adrian Cărămidariu

Evenimente conexe