1,500 citiri

Perspective juridice asupra Internetului (ed. 2) / 27 octombrie 2018, Iași

Facultatea de Drept din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, în parteneriat cu Facultatea de Informatică și Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – Centrul Teritorial Iași organizează conferinţa națională/internațională

Perspective juridice asupra Internetului (ed. 2)

Iași

27 octombrie 2018

Utilizarea Internetului interferează cu toate domeniile dreptului, public și privat, și dă naștere unor probleme juridice. La prima ediție a conferinței, care a avut loc în 28 octombrie 2017, specialiști juriști și informaticieni au căutat și au găsit soluții pentru unele dintre aceste probleme. Tehnologia evoluează, însă, atât de rapid încât apar noi și diversificate provocări pentru lumea dreptului, care așteaptă soluții. Ne propunem să le abordăm în cea de a doua ediție a conferinței, care va avea loc la data de 27 octombrie 2018.

Conferința se adresează juriştilor din mediul universitar, doctoranzilor și practicienilor, precum și informaticienilor preocupați de latura juridică a muncii lor, reprezentând o oportunitate pentru dezbateri și pentru identificarea unor idei de rezolvare a complicatelor conexiuni interdisciplinare determinate de utilizarea Internetului.

Comitetul de organizare invită participanţii la o prezentare orală a lucrărilor care se circumscriu temei. Pot fi abordate subiecte din orice domeniu legat de utilizarea Internetului, urmând ca lucrările elaborate să fie publicate, după peer review, în Analele Științifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, seria Științe Juridice, revistă indexată în bazele de date internaționale Hein Online și CEEOL.

Următoarele subiecte reprezintă o enumerare exemplificativă: criminalitatea informatică, drepturile omului (dreptul la viața privată, dreptul la libera exprimare, ș.a.), e-guvernare și administrația online, protecția salariatului, comerțul electronic intern și internațional, e-banking, concurența neloială, protecția consumatorilor, protecția datelor cu caracter personal, protecția proprietății intelectuale ș.a.

Înscrierea la conferinţă
Fiecare participant la conferinţă se poate înscrie cu o singură lucrare.
Nu se percepe taxă de participare la conferință.
Termenul pentru inscrierea la conferinta este 10 octombrie 2018.

:: Formularul de înscriere

Evenimente conexe