1,033 citiri

Probleme actuale în procesul civil și în procesul penal / 5 mai 2018, Timișoara

Baroul Timiș, Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților și Facultatea de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara, în parteneriat cu Editura Universul Juridic, organizează conferința

Probleme actuale în procesul civil și în procesul penal

Timișoara, Facultatea de Drept din cadrul Universității de Vest, Amfiteatrul A2

5 mai 2018

Program
8:30-9:00 Înscrierea participanților
9:00-9:20 Deschiderea Conferinței

SECȚIUNEA DREPT CIVIL ȘI PROCEDURĂ CIVILĂ
9:20-10:00 Av. dr. Gheorghe FLOREA, Președinte UNBR: Probleme actuale privind reprezentarea convențională în procesul civil
10:00-10:40 Prof. univ. dr. av.  Traian BRICIU – Vicepreședinte UNBR, Director INPPA: Aspecte teoretice și practice privind aplicarea legislației taxelor judiciare de timbru
10:40-11:20 Conf. univ. dr. av. Claudiu DINU: Considerații cu privire la căile de atac în procesul civil – aspecte teoretice și practice
11:20-12:00 Executor Judecătoresc Bogdan DUMITRACHE – Camera Executorilor Judecătorești de pe lângă Curtea de Apel București, membru în comisia de elaborare a NCC, în comisia de elaborare a Legii de punere în aplicare a NCC și în comisia de elaborare a Legii de punere în aplicare NCPC: Aspecte privind întoarcerea executării silite
12:00-12:40 Lect. univ. dr. av. Florina POPA – Lector INPPA, Consilier în Baroul Timiș: Aspecte de ordin procesual în materia clauzelor considerate nescrise
12:40-13:40 Pauză de masă

SECȚIUNEA DREPT PENAL ȘI PROCEDURĂ PENALĂ
13:40-14:20 Conf. univ. dr. av. Petruț CIOBANU – Vicepreședinte UNBR, Lector INPPA, Prodecan Baroul București: Metode speciale de supraveghere sau cercetare
14:20-15:00 Prof. univ. dr. av. Mihai HOTCA – Lector INPPA, membru în comisia de elaborare a proiectului legii de punere în aplicare a NCP: Probleme de drept privind corelația dintre evaziunea fiscală și spălarea banilor
15:00-15:40 Judecător Mircea CREȚU – Curtea de Apel Timișoara, Secția Penală: Cererea de redeschidere a procesului penal în cazul judecării în lipsă a persoanei condamnate. Jurisprundență națională și europeană
15:40-16:20 Lect. univ. dr. av. Flaviu CIOPEC – Lector INPPA, Baroul Timiș: Probleme privind aplicarea principiului nemijlocirii în procesul penal
16:20 Închiderea Conferinței

Taxa de participare
– gratuit pentru avocații stagiari din Baroul Timiș;
100 de lei pentru avocații definitivi membri ai Baroului Timiș și, respectiv, avocații care au înregistrat sediul secundar în Baroul Timiș;
150 de lei pentru ceilalți participanți.

Taxa de participare se poate achita în numerar la casieria Baroului Timiș, de luni până vineri, între orele 8:00 – 15:00 sau prin transfer bancar în contul: RO15BREL0002001437590100, deschis la Banca Libra Internet Bank Timișoara, titular Baroul Timiș, CIF 4759527, pe ordinul de plată făcându-se mențiunea “taxă conferință Baroul Timiș 05.05.2018“.

Taxa de participare include cafea și apă pe toată durata evenimentului, masa de prânz, mapa conferinței.

Înscrierile se pot face în perioada 05.04.2018 – 04.05.2018, la Secretariatul Baroului Timiș sau prin e-mail (contact@baroul-timis.ro și corespondenta.avocati@baroul-timis.ro), atașându-se dovada plății taxei de participare (acolo unde este cazul).

Pentru mai multe detalii: contact@baroul-timis.ro sau telefon/fax: +40256498055.

Se acordă puncte pentru asigurarea obligațiilor de pregătire profesională continuă, conform Programelor întocmite de organele profesiei.

Evenimente conexe