930 citiri

Protecţia Datelor cu Caracter Personal: obligații legale, implementarea şi impactul Regulamentului General privind Protecţia Datelor Personale / 31 mai – 3 iunie 2018, Brașov

Expert Aktiv Group organizează cursul

Protecţia Datelor cu Caracter Personal: obligații legale, implementarea şi impactul Regulamentului General privind Protecţia Datelor Personale

Brașov, Hotel Ambient

31 mai – 3 iunie 2018

OBIECTIVE
Din 25 mai 2018 se vor produce schimbări importante în legislaţia privind protecţia datelor personale în Europa, odată cu intrarea în vigoare a Regulamentului (UE) 679/2016, cunoscut drept Regulamentul General privind Protecţia Datelor Personale (RGPD). În acest context, reglementarea legislativă a prelucrării datelor cu caracter personal s-a modificat, adaptându-se noilor cerinţe legale. Noul Regulament, înlocuieşte Directiva 95/46/EC şi actele legislative din statele membre prin care aceasta fusese implementată. Prezentul eveniment se adresează autorităţilor publice centrale şi locale, companiilor de drept public şi privat, organizaţiilor/firmelor private, spitale, sindicate, ONG-urilor care procesează date cu caracter personal, pentru adaptarea la noile cerinţe legislative şi implementarea noilor măsuri tehnice şi organizatorice menite să asigure o protecţie adecvată a acestora, referindu-ne la: datele angajaţilor, datelor clienţilor în scopuri de marketing, a datelor de sănătate, cazier fiscal sau judiciar etc., toate aceste situaţii transformând organizaţia/compania/instituţia într-un subiect al RGPD. Obiectivul principal al acestui curs este să familiarizeze participanţii într-un mod rapid şi practic cu noile reglementări şi cerinţe în materie de protecţia datelor şi să gestioneze cu succes riscurile asociate protecţiei datelor cu caracter personal.

TRAINERI
• Experţi în domeniul protecției și prelucrării datelor cu caracter personal;
• Specialiști practicieni din cadrul Direcției pentru evidența persoanelor și administrarea bazelor de date.

AVANTAJE!!!
La participarea a 4 PERSOANE din cadrul aceleiaşi organizaţii vă oferim a 5-a taxă de instruire, GRATUIT!
Cazarea şi micul dejun pentru însoţitor sunt oferite de organizator.

CERTIFICARE
În urma evaluării, se acordă CERTIFICAT DE PERFECŢIONARE A.N.C. pentru ocupaţia „MANAGER” Cod COR 112029, însoţit de supliment descriptiv în care sunt înscrise competenţele dobândite in legatura cu Protectia Datelor cu Caracter Personal. Certificatele sunt eliberate în conformitate cu prevederile O.G. 129/2000 republicată. Certificat de participare pentru RESPONSABIL CU PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL, eliberat de furnizorul autorizat de formare profesională.

TEMATICA ABORDATĂ
Impactul Regulamentului privind protecţia datelor cu caracter personal asupra răspunderii civile; Protecţia juridică a numelui şi a pseudonimului în reglementarea noului Cod Civil; alte reglementări legale.
Principalele tipuri de date cu caracter personal şi clasificarea lor; legislaţie europeană şi naţională.
Datele cu caracter personal şi principiul libertăţii contractuale; consimţământul pentru prelucrarea datelor personale; retragerea consimţământului.
Drepturile şi obligaţiile părţilor implicate în domeniul protecţiei datelor: persoanele vizate, operatorul de date, persoanele împuternicite.
Responsabilul/ ofiţerul de protecţie a datelor, (DPO – Data Protection Officer): rol şi responsabilităţi, profil şi bune practici:
• desemnare şi principii: desemnare obligatorie; desemnarea unui DPO extern; desemnarea DPO în domeniul public/ în domeniul privat;
• semnificaţie practică privind: „Autoritate publică sau organism public”, „Activităţi principale”, „Pe scară largă”, „Monitorizarea periodică şi sistematică” „Monitorizarea conformității”, „Categorii speciale de date”;
• expertiza şi abilităţile responsabilului cu protecţia datelor;
• publicarea şi comunicarea datelor de contact ale responsabilului cu protecţia datelor;
• resursele necesare; instrucţiuni şi „îndeplinirea atribuţiilor şi sarcinilor în mod independent”;
• demiterea sau sancţionarea DPO pentru îndeplinirea sarcinilor sale; conflict de interese; demisia şi/sau demiterea DPO;
• sarcinile DPO; abordarea bazată pe risc; rolul DPO în păstrarea evidenţei;
• reguli de monitorizare a respectării RGPD;
• cooperarea cu autoritatea de supraveghere şi asumarea rolului de punct de contact. Managementul riscurilor şi al incidentelor:
• evaluarea impactului asupra protecţiei datelor;
• măsuri de reducere a riscurilor în procesarea de date personale; îndatoririle operatorilor în cazul incidentelor de date.
Corelarea principiilor de protecţie a datelor, cu prevederile Standardelor din cadrul Sistemului de Control Intern Managerial SCI/M.
Protecţia datelor cu caracter personal din perspectiva mediului IT.
Exemple practice privind monitorizarea periodică şi sistematică a persoanelor vizate:
• profilare şi scoring în evaluarea riscurilor (acordarea unui credit, stabilirea primelor de asigurare, prevenirea fraudelor, detectarea spălării banilor);
• monitorizarea stării de sănătate prin intermediul dispozitivelor portabile; prelucrarea datelor pacienţilor in spital;
• prelucrarea datelor de conţinut, locaţie, trafic de către furnizorii de servicii de internet; prelucrarea datelor personale de către companii de asigurări; publicitate comportamentală.
Sarcini speciale ale responsabilului cu protecţia datelor, tehnici şi metode practice de:
• informare şi consiliere a operatorului, sau persoana împuternicită de operator, precum şi angajaţii care se ocupă de prelucrările de date;
• monitorizarea respectării Regulamentului, a legislaţiei naţionale şi europene sau de drept intern, referitoare la protecţia datelor;
• consilierea operatorului în realizarea unei analize de impact asupra protecţiei datelor şi monitorizarea execuării acesteia;
• cooperarea cu Autoritatea Naţională de Supraveghere.
Răspunderea juridică şi sancţiunile potenţiale la care se expun atât operatorii de date, persoanele împuternicite de aceştia si pentru nerespectarea prevederilor RGPD.

TARIF DE INSTRUIRE – 820 LEI/PARTICIPANT
Include mapă de lucru şi suport de curs în format electronic pe stick USB.
La tariful de instruire nu se aplică TVA conform LEGII 227/2015 art.  292 alin. 2 lit. f. Costul cursului se deduce din impozitul pe profit/venit conform OG 129/2000, republicată, art. 34.

TARIF SERVICII HOTELIERE – hotel AMBIENT 1.360 lei/participant sau hotel APOLLONIA 1.300 lei/participant
Include cazarea şi pensiunea completă pe toată durata evenimentului.
(TVA 9% inclus în conf. cu LEGEA 227/2015 art. 291 alin.2 lit. d)
serviciile hoteliere sunt opţionale

ÎNSCRIERI
Participarea are loc în baza fişei de înscriere solicitată la coordonatorul de curs: Ligia MUSCELEANU – 0753.025.995, 021.311.71.01, 0234.313.320, e-mail: ligia.musceleanu@eag.ro, office@expertaktiv.ro, eag.bucuresti@gmail.com, expert_audit_group@hotmail.com.

TERMEN DE ÎNSCRIERE
24 mai 2018, în limita locurilor disponibile

:: Formularul de înscriere

Evenimente conexe