Acțiunile în despăgubire în materie de concurență în România: Provocări post-implementare / 14 mai 2018, București

CMS România, în colaborare cu Consiliul Concurenței din România și participarea Comisiei Europene, organizează

Acțiunile în despăgubire în materie de concurență în România: Provocări post-implementare

București, Hotel Athénée Palace Hilton, Salonul Regina Maria, str. Episcopiei, nr. 1-3

14 mai 2018

Avem deosebita plăcere să vă invităm să participați la evenimentul din data de 14 mai 2018 privind Despăgubirile în materie de concurență, organizat de CMS România, în colaborare cu Consiliul Concurenței din România și participarea Comisiei Europene.

Prin puncte de vedere oferite de oficiali ai Consiliului Concurenței din România și ai Comisiei Europene, precum și prin intermediul grupului de discuții la care vor participa practicieni și experți juridici, evenimentul va aborda aspecte strategice referitor la acțiunile în despăgubire în materie de concurență în România din perspectivă multidisciplinară. Bazându-ne pe experiența vastă a distinșilor invitați, intenționăm să explorăm subiecte de interes, ce vor include printre altele:
– punctul de vedere al Comisiei Europene cu privire la despăgubirile în materie de concurență după implementarea Directivei în UE;
– abordarea recomandată de Consiliul Concurenței din România privind aspectele de fond și procedură în legătură cu cererile de despăgubire în materie de concurență;
– experiență practică din litigiile în domeniul concurenței în Germania care tratează aspecte privind probele, accesul la dosar, cuantificarea daunelor și apărarea de tip passing-on (transferul prejudiciului);
– perspectiva judiciară cu privire la cerințele aplicabile pentru formularea cererilor în instanță, calitatea procesuală în cererile privind despăgubirile în domeniul concurenței, aspecte privind probele (inclusiv divulgarea informațiilor și admisibilitatea probelor prin experți), jurisdicție în cauzele trans-frontaliere și legea aplicabilă în litigiile cu element de extraneitate.

Participanții la eveniment vor fi:
Bogdan Chirițoiu, Președinte, Consiliul Concurenței din România
Loredana Criveanu, Director Adjunct, Direcția Juridică din cadrul Consiliului Concurenței din România
Hugues Parmentier, Policy Officer, Comisia Europeană, Direcția de concurență (DG COMP)
Cristina Farcaș, Judecător, Tribunalul Municipiului București
Tim Reher, Avocat Partener, CMS Hamburg, Germania
Gabriel Sidere, Partener Coordonator, CMS București, România
Cristina Popescu, Avocat Asociat Senior, CMS București, România

Agenda
9:00-9:30 Cafea și înregistrarea participanților
9:30-9:40 Cuvânt de bun-venit și introducere | Gabriel Sidere
9:40-10:00 Keynote speech | Bogdan Chiriţoiu
10:00-10:30 Speech: După implementarea Directivei privind despăgubirile – Ce urmează? | Hugues Parmentier
10:30-11:00 Speech: Experiența practică în litigii privind despăgubirile în materie de concurență în Germania | Tim Reher
11:00-11:30 Pauză de cafea
11:30-12:45 Masă rotundă
12:45-13:00 Concluzii și închiderea conferinței | Cristina Popescu
13:00-13:30 Gustări și Networking

Evenimentul se va desfășura în limbile română și engleză – va fi asigurată traducerea simultană.

Evenimentul este gratuit, dar locurile sunt limitate și înregistrarea se va efectua pe baza principiului “primul venit, primul servit”. Vă rugăm nu ezitați să transmiteți această invitație colegilor dumneavoastră care ar putea fi interesați.

Pentru orice întrebări, vă rugăm luați legătura cu Nicoleta Constantin la adresa: nicoleta.constantin@cms-cmno.com.

Sperăm că veți putea să participați alături de noi la acest eveniment informativ.


CMS Romania in collaboration with the Romanian Competition Council and with the participation of the European Commission organizes

Antitrust damages actions in Romania: Post implementation challenges

Bucharest, Athénée Palace Hilton Hotel, Regina Maria Room, 1-3 Episcopiei Street

May 14, 2018

We are pleased to invite you to attend the Antitrust Damages event organised on 14 May 2018 by CMS Romania in collaboration with the Romanian Competition Council and with the participation of the European Commission.

Through insight from the Romanian Competition Council and the European Commission as well as a panel discussion featuring practitioners and legal experts, the event will address strategic issues of antitrust damages litigation, from a variety of perspectives. Drawing on the vast expertise of our distinguished guests, we aim to explore topics of interest, including:
– the European Commission’s view on antitrust damages after the implementation of the Antitrust Directive across the EU;
– the Romanian Competition Council’s recommended approach to substantive and procedural aspects related to claims for antitrust damages;
– practical experience from German competition litigation addressing evidentiary issues, access to the file, quantification of damages and the passing-on defence;
– judicial insight on Romanian filing requirements and legal standing in competition damages claims, evidentiary issues (including disclosure of evidence and admissibility of experts’ submissions), jurisdiction in cross-border cases and applicable law in international litigation.

Speakers and panellists at the event will include:
Bogdan Chirițoiu, President, Romanian Competition Council
Loredana Criveanu, Deputy Director, Legal Directorate of the Competition Council in Romania
Hugues Parmentier, Policy Officer, European Commission Directorate General for Competition
Cristina Farcaș, Judge, Bucharest Tribunal
Tim Reher, Partner, CMS Hamburg, Germany
Gabriel Sidere, Managing Partner, CMS Bucharest, Romania
Cristina Popescu, Senior Associate, CMS Bucharest, Romania

Agenda
9:00-9:30 Coffee and registration
9:30-9:40 Welcome | Gabriel Sidere
9:40-10:00 Keynote speech | Bogdan Chiriţoiu
10:00-10:30 Speech: After the Implementation of the Damages Directive – What now? | Hugues Parmentier
10:30-11:00 Speech: Practical Experience in Competition Damages Litigation in Germany | Tim Reher
11:00-11:30 Coffee break
11:30-12:45 Panel Discussion
12:45-13:00 Conclusions and closing remarks | Cristina Popescu
13:00-13:30 Refreshments & Networking

The event will be held in both Romanian and English – simultaneous translation will be provided.

The event is free of charge, however places are limited and registration is on a first come first served basis. Please feel free to pass this invitation on to your colleagues who may be interested.

For any questions, please contact Nicoleta Constantin at nicoleta.constantin@cms-cmno.com.

We hope you will be able to join us and very much look forward to welcoming you at this informative event.

Evenimente conexe