727 citiri

Egalitatea votului / 3-4 mai 2018, Sinaia

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) în parteneriat cu Comisia Europeană pentru Democraţie prin Drept a Consiliului Europei (Comisia de la Veneția) organizează conferinţa știinţifică

Egalitatea votului

Sinaia

3-4 mai 2018

Evenimentul își propune să faciliteze discuții și dezbateri academice legate de un aspect definitoriu al alegerilor libere și corecte și o componentă esențială a democrației: egalitatea votului. La discuții participă specialiști de marcă ai domeniului electoral din țară și din străinătate, reprezentanți ai organismelor electorale de pe toate continentele și ai unor prestigioase organizații de profil, precum: Comisia de la Veneția; Institutul Internațional pentru Democrație și Asistență Electorală (International IDEA); Fundația Internațională pentru Sisteme Electorale (IFES); Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNDP); Asociația Mondială a Organismelor Electorale (A-WEB); Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa – Biroul pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului (OSCE – ODIHR) și Centrul Internațional pentru Studii Parlamentare (ICPS).

Conferinţa știinţifică este a doua întâlnire de acest fel organizată în România de AEP în parteneriat cu Comisia de la Veneția, după cea din aprilie 2016, care a avut ca temă ”Codificarea Dreptului Electoral”.

Lucrările Conferinței științifice se vor desfășura în cadrul a patru sesiuni plenare, având următoarele subteme:
Sesiunea plenară 1: Diferitele aspecte ale principiului egalității și implicațiile acestuia în domeniul electoral
Sesiunea plenară 2: Puterea unui vot și repartizarea mandatelor în circumscripțiile electorale
Sesiunea plenară 3: Egalitatea și paritatea de gen
Sesiunea plenară 4: Egalitatea și observarea alegerilor

Dezbaterile din cadrul celor patru sesiuni plenare vor putea fi urmărite în direct pe canalul oficial de YouTube al AEP.

Evenimente conexe