691 citiri

Evoluţia, involuţia sau revoluţia legislaţiei muncii? Modificări legislative 2018: impactul asupra relaţiilor de muncă din România / 29 mai 2018, București

Uniunea Națională a Experților în Legislația Muncii organizează

Evoluţia, involuţia sau revoluţia legislaţiei muncii? Modificări legislative 2018: impactul asupra relaţiilor de muncă din România

București, Hotel Rin Central

29 mai 2018, 14:00-18:00

Tematică
OUG nr. 53/2017 pentru modificarea Codului muncii:
– situaţii speciale ale lucrătorilor cu timp parţial;
– obligaţia angajatorului de a păstra la locul de muncă o copie a CIM;
– pontajul – evidenţierea orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat;
– situaţii speciale privind acordarea zilelor libere legale;
– condiţii în care inspectorul de muncă ar putea dispune sistarea activităţii locului de muncă controlat.

Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activităţii de telemuncă:
– contractul de muncă al telemuncitorului;
– forma contractului de muncă;
– condiţii speciale privind organizarea şi prestarea muncii de către telesalariat;
– condiţiile în care angajatorul, inspectorii de muncă, reprezentanţii sindicatelor sau ai salariaţiilor au acces la locul de desfăşurare a activităţi telesalariatului.

HG 905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor (REVISAL):
– informaţiile completate în registru şi caracterul lor confidenţial ;
– termenele de transmitere a registrului;
– dosarul de personal;
– condiţii privind emiterea documentelor care atestă activitatea salariaţilor.

Dezbateri susținute de:
Corneliu Benţe, preşedintele Uniunii Naţionale a Experţilor în Legislaţia Muncii şi fondatorul LexAcademy – Institulul pentru Studii Administrative şi de Legislaţia Muncii. Este specializat în managementul resurselor umane, restructurare organizaţională, răspundere disciplinară, răspundere patrimonială si concilierea conflictelor de muncă.

Anca Mihalache, vicepreşedintele Uniunii Naţionale a Experţilor în Legislaţia Muncii, jurist de profesie, cu o experienţă de peste 18 ani ca inspector de muncă în cadrul Inspecţiei Muncii. A participat la grupurile de lucru privind elaborarea sau modificarea actelor normative din domneiul muncii şi securităţii sociale, inclusiv la elaborarea REVISAL. În prezent, işi utilizează expertiza în domeniul relaţiilor de muncă în cadrul Direcţiei de Resurse Umane din Camera Deputaţilor.

· Taxă de participare – 350 lei
· Membrii U.N.E.L.M. – 200 lei
· Pentru doi participanți din aceeași organizație – 300 lei/persoană
· Gratuit Codul Muncii – actualizat martie 2018

Înscriere
E-mail: office@unelm.ro;
Tel: 0720548029 / 0749971489.

Evenimente conexe