1,385 citiri

Noutăţi în dreptul Uniunii Europene (ed. 5) / 24 mai 2018, București

Societatea Civilă de Avocaţi STOICA & Asociaţii, Facultatea de Drept a Universităţii Bucureşti şi Colegiul Juridic Franco-Român de Studii Europene organizează conferinţa

Noutăţi în dreptul Uniunii Europene (ed. 5)

București, Facultatea de Drept, Sala Constantin Stoicescu

24 mai 2018, 9:00-17:00

Invitaţi speciali
· Prof. em. dr. Vlad Constantinesco, Universitatea din Strasbourg;
· Conf. univ. dr. Anne Rigaux, Şcoala de drept de la Sorbonne, Universitatea Paris 1 Panthéon Sorbonne;
· Prof. univ. dr. Denys Simon, Şcoala de drept de la Sorbonne, Universitatea Paris 1 Panthéon Sorbonne;
· Prof. univ. dr. Philippe Merle, Universitatea Paris 2 / Panthéon-Assas;
· Sorin Ioniță, expert ȋn reforma administraţiei publice, dezvoltare şi politici locale – Expert Forum, România;
· Sorin Cucerai, publicist, România.

Moderatori
· Prof. em. dr. Vlad Constantinesco, Universitatea din Strasbourg;
· Prof. univ. dr. Valeriu Stoica, Founding Partner, STOICA & Asociaţii.

Agenda
9:00-9:30 Înregistrarea participanţilor / Accueil des participants
9:30-9:45 Discurs de întâmpinare / Discours de bienvenue
Prof. univ. dr. Flavius-Antoniu Baias, Decan al Facultăţii de Drept, Universitatea Bucureşti
Prof. univ. dr. Valeriu Stoica, Founding Partner, STOICA & Asociaţii
9:45-10:15 Apărarea valorilor fundamentale ale Uniunii prin ”condiționalitate democratică” / La sauvegarde des valeurs fondamentales de l‘Union par la « conditionnalité démocratique »
Prof. em. dr. Vlad Constantinesco, Universitatea din Strasbourg
10:15-10:45 Dreptul Uniunii şi drepturile constituționale naționale / Droit de l’Union et droits constitutionnels nationaux
Prof. univ. dr. Denys Simon, Şcoala de drept de la Sorbonne, Universitatea Paris 1 Panthéon Sorbonne
10:45-11:15 Acțiunea în constatarea neîndeplinirii obligațiilor și consecințele asupra drepturilor justițiabililor / Le recours en constatation de manquement d’Etat, ses conséquences sur les droits des justiciables
Conf. univ. dr. Anne Rigaux, Şcoala de drept de la Sorbonne, Universitatea Paris 1 Panthéon Sorbonne
11:15-11:45 Pauză de cafea / Pause-café
11:45-13:00 Masă rotundă / Table ronde: Uniunea Europeană – încotro (Între deziderate și posibilități)? Où va l’Union européenne (Entre objectifs et possibilités)?
Sorin Ioniță, expert ȋn reforma administraţiei publice, dezvoltare şi politici locale – Expert Forum, România
Sorin Cucerai, publicist, România
Prof. em. dr. Vlad Constantinesco, Universitatea din Strasbourg
Conf. univ. dr. Anne Rigaux, Şcoala de drept de la Sorbonne, Universitatea Paris 1 Panthéon Sorbonne
Prof. univ. dr. Denys Simon, Şcoala de drept de la Sorbonne, Universitatea Paris 1 Panthéon Sorbonne
Prof. univ. dr. Valeriu Stoica, Founding Partner, STOICA & Asociaţii
13:00-14:00 Masă de prânz și degustare de vinuri AVINCIS, domeniul viticol Vila Dobruşa, Drăgăşani, România – Sala de Consiliu a Facultăţii de Drept
14:00-14:45 Ar trebui să introducem un nou tip de societate în sânul Uniunii Europene? (societate privată europeană, societas unius personae, societate pe acțiuni simplificată? / Faut-il introduire un nouveau type de société au sein de l’Union européenne? (société privée européenne, societas unius personae, société par actions simplifiée?)
Prof. univ. dr. Philippe Merle, Universitatea Paris 2 / Panthéon-Assas
14:45-15:30 Repararea prejudiciului în cazul contrafacerii mărcilor. Câteva aspecte din jurisprudenţa CJUE / La réparation du préjudice causé par la contrefaçon des marques. Quelques aspects de la jurisprudence CJUE
Av. Andreea Micu, Partner, STOICA & Asociaţii
Av. Ramona Elena Bădescu, Associate, STOICA & Asociaţii
Dreptul de comunicare publică a operei în jurisprudența CJUE / Le droit de communication publique de l’œuvre dans la jurisprudence CJUE
Av. Dragoş Bogdan, Senior Partner, STOICA & Asociaţii
15:30-15:45 Pauză de cafea / Pause-café
15:45-16:15 Provocări practice în respectarea prevederilor GDPR, în lumina jurisprudenței CJUE și CEDO / Défis pratiques en matiere de mise en oeuvre des dispositions du Règlement général sur la protection des données a la lumiere de la jurisprudence de la CJUE et de la CEDH
Av. Mircea Bogdan Popescu, Managing Associate, STOICA & Asociaţii
Av. Constantin Cosmin Pintilie, Associate, STOICA & Asociaţii
16:15-17:00 Networking

RSVP pană pe 21 mai 2018, la evenimente@stoica-asociatii.ro, cu indicarea numelui complet şi a funcţiei deţinute.

Precizăm că nu se percepe taxă de participare la conferinţă, iar locurile, fiind limitate, se vor ocupa în ordinea confirmării participării.

:: VIDEO

Evenimente conexe