743 citiri

Aplicarea codurilor fundamentale în Anul Centenarului Marii Uniri / 16 iunie 2018, Constanța

Baroul Constanța în colaborare cu Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor organizează conferința

Aplicarea codurilor fundamentale în Anul Centenarului Marii Uniri

Constanța, Hotel Ibis, Sala Ovidiu (str. Mircea cel Bătrân nr. 39B-41)

16 iunie 2018

Program
Secţiunea de drept civil/procesual civil
9:30-9:30 Înregistrarea participanților
9:30-12:30 Dezbateri pe teme de drept civil şi procedură civilă
12:30-13:30 Pauză de masă

Secţiunea de drept penal/procesual penal
13:30-16:30 Dezbateri pe teme de drept penal şi procedură penală

Prezentarea lectorilor
Civil şi procedură civilă:
• av. dr. Traian Cornel BRICIU – Vicepreşedinte U.N.B.R., Director I.N.P.P.A.;
Temă: Probleme privind aplicarea în practică a regulilor și trimiterea la efectul devolutiv al apelului. Schimbarea cauzei/obiectului/părților. Explicitarea pretențiilor în apel. Cazuri în care apelul nu are caracter devolutiv. Probele în apel. Cereri noi în apel. Participarea terților în apel. Limitele aplicării principiului “non reformation in peius”
• av. dr. Claudiu Constantin DINU – avocat Baroul Prahova;
Temă: Cheltuielile de judecată si cheltuielile de executare. Stabilire și cenzurare de către instanța de judecată. Reguli aplicabile
• jud. dr. Mirela STANCUjudecător Tribunalul Bucureşti, conf. univ. dr. la Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti, formator I.N.M
Temă: Probleme privind aplicarea practică a dispozițiilor legale privind contestația la executare

Penal şi procedură penală:
• av. dr. Petruţ CIOBANU – Vicepreşedinte al U.N.B.R., Prodecan al Baroului Bucureşti, conf. univ. dr. la Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti;
Temă: Metode speciale de supraveghere sau cercetare
• av. dr. Anastasiu CRIŞU – avocat Baroul Bucuresti, lector I.N.P.P.A.;
Temă: Câteva considerții cu privire la importanța actului de sesizare în cauzele penale
• av. dr. Bogdan BULAI – avocat Baroul Bucureşti;
Temă: Infracțiuni contra înfăptuirii justiției

Taxa de participare este 200 de lei şi se poate achita la casieria Baroului Constanţa sau în contul Baroului Constanţa: RO90RZBR0000060011461845 deschis la Raiffeisen Bank Constanţa, Cod Fiscal 2987081.
În situaţia achitării în cont, vă rugăm să transmiteţi o copie a OP-ului pe e-mail-ul: barouct@baroulconstanta.ro.

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să contactaţi secretariatul Baroului la numărul de telefon: 0727984039.

Se acordă puncte pentru asigurarea obligațiilor de pregătire profesională continuă, conform Programelor întocmite de organele profesiei.

Evenimente conexe