1,163 citiri

Conferința doctoranzilor în drept: Protecția drepturilor și a libertăților în dreptul public și privat / 21-22 septembrie 2018, Craiova

Universitatea din Craiova – Şcoala Doctorală a Facultăţii de Drept, Centrul de Cercetări Juridice Fundamentale şi Centrul de Studii şi Cercetări de Drept Privat Ion Dogaru organizează

Conferința doctoranzilor în drept: Protecția drepturilor și a libertăților în dreptul public și privat

Craiova

21-22 septembrie 2018

În contextul actual, în care drepturile şi libertăţile persoanei sunt flagrant încălcate şi restrânse, uneori cu bună-ştiinţă, alteori dintr-o culpă de reglementare şi interpretare, prin acţiuni ce au drept scop plasarea în prim-plan a unui bine general şi protecţia unor valori morale prestabilite, este de datoria noastră, a tinerilor cercetători să ne mobilizăm pentru a sublinia şi demonstra caracterul fundamental al acestor drepturi şi libertăţi care au conturat idealurile Revoluţiei de la 1989.

Mai mult decât atât, având în vedere jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului care a mers în sensul afirmării acestor drepturi şi libertăţi şi protecţiei lor prin numeroasele condamnării pronunţate împotriva statelor care au săvârşit astfel de încălcării, este evidentă importanţa acordată acestora în ultima perioadă prin tratatele şi convențiile internaţionale ce au drept scop protecţia Drepturilor Omului.

Universitatea din Craiova – Şcoala Doctorală a Facultăţii de Drept, Centrul de Cercetări Juridice Fundamentale şi Centrul de Studii şi Cercetări de Drept Privat Ion Dogaru îşi propun ca prin această manifestare ştiinţifică să-i determine pe participanţi, ca într-un cadru plăcut şi degajat să îşi expună părerile cu privire la modalităţile prin
care această protecţie poate fi sporită în favoarea persoanei şi nu a unor noţiuni meta-juridice şi să găsească împreună soluţii pentru efectivizarea acestei protecţii.

Lucrările conferinţei se vor desfăşura pe următoarele secţiuni:
I. Drept public;
II. Drept privat.

Taxa de participare este de 200 de lei de şi va fi achitată în contul Centrului de Cercetări Juridice Fundamentale, RO02BTRL01701205470459XX deschis la Banca Transilvania, Sucursala Craiova, până la data de 15 iulie 2018, cel târziu.

Condițiile de redactare a lucrării
Lucrarea trebuie să conțină un număr de minim 7 pagini și maxim 15 pagini, incluzând bibliografia aferentă.
Referinţele bibliografice folosite în text vor fi numerotate automat, în subsolul paginii.

Recomandare pentru lista bibliografică de la sfârşitul lucrării
Exemplu: Dan Claudiu DĂNIȘOR, Drept constituțional și instituții politice, Vol.I. Teoria generală, Editura C.H. Beck, București, 2007.

Lucrarea va fi redactată cu font Times New Roman, corp de literă 12, text aliniat la dreapta, format A4.
Titlul lucrării se va scrie cu majuscule, font Times New Roman, Bold, corp de literă 14, centrat.
Sub titlul lucrării se va menționa numele doctorandului și Instituția la care autorul este înscris la doctorat (caractere italice, bold, centrat 12).

Lucrarea trebuie să conțină un rezumat și termenii cheie (font Times New Roman, corp de literă 12).

Lucrarea trebuie transmisă pe e-mailul conferintadoctoranzilor@gmail.com până la data de 15 iulie 2018, cel târziu, împreună cu dovada achitării taxei de participare.

În cadrul secţiunilor, durata de susţinere a fiecărei lucrări este de 15 minute.

Textele lucrărilor prezentate (maxim 15 pagini, format A4) vor fi publicate în volumul lucrărilor conferinţei, cu condiţia ca dovada plății taxei de participare, rezumatul și lucrarea să fie trimise până la data de 15 iulie 2018. Lucrarea va fi publicată într-un volum Ebook.

:: Formularul de înscriere

Evenimente conexe