Linguistics seminar on the vocabulary of Asylum and Refugees Law / 26-28 noiembrie 2018, Scandicci

Rețeaua Europeană de Formare Judiciară (EJTN) organizează seminarul

Linguistics seminar on the vocabulary of Asylum and Refugees Law

Scandicci (Italia)

26-28 noiembrie 2018

DESCRIERE
Cursul își propune dezvoltarea cunoștințelor juridice și lingvistice ale participanților, prin combinarea, într-o manieră practică și dinamică, a informației juridice cu exercițiile de dezvoltare a abilităților lingvistice. În acest scop, participanții vor fi împărțiți în 3 grupe – 2 de limba engleză și 1 de franceză.
Fiecare grupă va lucra cu o echipă de formatori compusă dintr-un expert lingvist și unul judiciar. Cursul va combina sesiunile teoretice cu cele practice, în vederea dezvoltării celor 4 competențe de bază – citire, scriere, vorbire și ascultare, cu integrarea terminologiei juridice.

Detalii și agenda seminarului pot fi obținute pe pagina dedicată a website-ului EJTN http://www.ejtn.eu/Catalogue/EJTN-funded-activities-2018/Linguistics-Seminar-on-the-Vocabulary-of-Asylum-and-Refugees—LI201811/

FINANŢARE
EJTN rambursează participanţilor costurile de transport (în limita a 400 Euro) şi acordă diurnă pentru acoperirea costurilor aferente cazării și meselor.
Conform regulilor financiare ale EJTN, diurnele vor fi acordate pentru fiecare din zilele seminarului şi pentru noaptea de dinaintea seminarului (dacă se justifică). Pentru ultima zi a seminarului se acordă 50% din cuantumul diurnei, aceeași regulă aplicându-se şi seminariilor cu durata de 1 zi. O diurnă completă poate fi plătită pentru ultima zi a seminarului/seminar de 1 zi dacă participantul demonstrează că nu există un mijloc de transport disponibil pentru retur în acea zi.
De asemenea, în situația în care organizatorii acoperă costurile aferente meselor sau orice alte cheltuieli sunt plătite sau oferite de organizatori, diurna se reduce proporţional.
Costul total eligibil pentru un drum dus-întors (în care sosirea are loc în după-amiaza/seara anterioară primei zile a seminarului, iar plecarea în ultima zi a seminarului, după finalizarea lucrărilor) este de maxim 400 €. Orice depăşire a acestei sume va fi suportată de participant.

Prin depunerea documentelor de candidatură, candidații acceptă că, în ipoteza selectării în vederea participării, acesta se va face exclusiv în condițiile financiare aprobate la nivelul EJTN.

CUI SE ADRESEAZĂ
Judecătorilor și procurorilor din statele membre ale UE care instrumentează/soluționează cauze în domeniul dreptului la azil și refugiaților, cu un nivel de cunoaștere a limbii străine B2-C1 (conform Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi)

NUMĂR DE LOCURI
1-2 locuri/grupele de limbă engleză
1-2 locuri/grupa de limba franceză
INM va alcătui şi o listă de rezervă (maxim 2 persoane/grupă), la care se va apela în situaţia renunţării magistratului selectat, precum şi în situaţia în care România va primi mai multe locuri ca urmare a renunţărilor din partea altor membri EJTN.

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE
– CV actualizat-cuprinzând date de contact (telefon, fax, e-mail) – limba română;
– scrisoare de intenţie – limba română, cu precizarea grupei pentru care se realizează înscrierea (engleză sau franceză);
– certificat de competenţă lingvistică – limba engleză, franceză (în măsura în care candidatul posedă un astfel de certificat) nivel minim B2;
– avizul colegiului de conducere al instanţei sau parchetului la care aceştia îşi desfăşoară activitatea, iar în caz de urgenţă, avizul preşedintelui secţiei/procurorului şef secţie în care judecătorul sau procurorul îşi desfăşoară activitatea sau, dacă nu există secţii, avizul conducătorului instanţei sau parchetului (potrivit art. 6 din Regulamentul privind drepturile şi obligaţiile persoanelor trimise în misiune temporară în străinătate de către Consiliului Superior al Magistraturii, Inspecţia Judiciară, Institutul Naţional al Magistraturii şi Şcoala Naţională de Grefieri, precum şi pentru stabilirea procedurii de aprobare a acestor misiuni, aprobat prin hotărârea Plenului CSM nr. 335/13.03.2014).

Documentele solicitate vor fi transmise exclusiv în format electronic la adresa de e-mail programe-ejtn@inm-lex.ro, în atenția Nadiei Simona ȚĂRAN.
Candidaturile incomplete sau depuse peste termenul de înscriere nu vor fi incluse în procedura de selecție.

TERMEN ÎNSCRIERE
27 iunie 2018 (ora 16:00)

CRITERII DE SELECŢIE
INM va efectua selecţia participanților în funcţie de următoarele criterii:
– relevanţa programului pentru activitatea profesională a magistratului candidat/specializarea cerută pentru curs;
– neparticiparea la seminare organizate în cadrul programului Lingvistic sau la alte forme de pregătire internaţională;
– posibilitatea şi disponibilitatea magistratului de a disemina informaţiile la care va avea acces prin participarea la programul de pregătire.
Fiecare criteriu de selecţie va fi analizat corelativ cu condiţia cunoaşterii temeinice a uneia din limbile străine în care se desfăşoară programul de pregătire, atestată, în principal, prin documente oficiale depuse de candidat.

PERSOANA DE CONTACT
Persoana de contact pentru acest program este Nadia-Simona ȚĂRAN, personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor, Departamentul de formare profesională continuă, tel. 021/40.76.264, nadia.taran@inm-lex.ro.

IMPORTANT!
Magistraţii selectaţi vor iniția demersurile necesare în vederea organizării deplasării (achiziționarea biletelor de transport, rezervarea hotelului etc.) numai după primirea invitației oficiale din partea EJTN, cu respectarea condițiilor administrative și financiare specificate în documentele anexate corespondenței EJTN.

În termen de 15 zile de la finalizarea programului persoanele selectate pot transmite INM un raport privind activităţile desfăşurate în cadrul programului de formare, problemele de drept dezbătute, soluţiile relevate precum şi orice alte informaţii de natură să permită o evaluare a calităţii şi eficacităţii programului.

Evenimente conexe