Medierea pentru judecători și procurori / 14-15 iunie 2018, Bucureşti

Institutul Național al Magistraturii organizează seminarul

Medierea pentru judecători și procurori

Bucureşti

14-15 iunie 2018

Formatori/Trainers
Denis GHERVASE, Tribunalul Constanţa
Ana Maria Lucia ZAHARIA, Curtea de Apel Bucureşti

Agenda
Joi 14 iunie 2018/Thursday, 14th of June 2018
9:15-9:30 Sosirea si înregistrarea participanţilor/ Arrival and registration.
9:30-9:45 Deschiderea seminarului. Prezentarea formatorilor şi a participanţilor. Enunţarea temelor de dezbatere/Opening the seminar. Introduction of the experts and of the participants.
9:45-10:30 Metodele alternative de rezolvare a disputelor/Alternative dispute resolution methods.
Medierea – noţiune,principii şi etape/Mediation. Principles and stages.
Discuţii/Discussions
10:30-11:30 Legislaţie şi jurisprudenţă naţională privind medierea cauzelor civile/ National legislation and jurisprudence regarding mediation in civil cases.
Discuţii
11:30-12:00 Pauza de cafea/Coffee break
12:00-13:00 Medierea conflictelor de natură penală în legislaţia naţională/Mediation of criminal cases in the national legislation
Discuţii/Discussion
13:00-14:00 Pauza de prânz/Lunch
14:00-15:00 Informarea părţilor şi recomandarea medierii. Situaţii posibile în sala de judecată(Exerciţii practice)/ Informing the parties and recommending mediation in the court room.
Discuţii/Discussions
15:00-15:15 Pauză de cafea/Coffee break
15:15-16:00 Avantajele medierii în raport cu alte metode de soluţionare a disputelor/The advantages of mediation in connection with other dispute resolution methods
Concluziile primei zile de dezbateri/Conclusions of the first day.

Vineri, 15 iunie 2018/Friday, 15th of June 2018
9:00-9:45 Legislaţia şi experienţa europeană a medierii în materie penală/European legislation and experience of mediation in criminal matters
Discuţii/Discussions
9:45-10:30 Medierea civilă transfrontalieră. Reglementare şi jurisprudenţa europeană. Discuţii/Civil cross-border mediation. European regulation and jurisprudence. Discussions
10:30-10:45 Pauza de cafea/Coffee break
10:45-11:30 Prezentarea acordului de mediere la instanţă/parchet. Posibile erori cuprinse în acordurile de mediere şi în hotărârile judecătoreşti ce consfinţesc aceste acorduri (Exerciţii practice)/Presenting the mediation agreement in the court room. Possible erorrs in the mediation agreements and in court decisions
11:30-12:30 Mediere simulată
12:30-13:30 Pauză de prânz/Lunch
13:30-14:30 Rolul judecătorului/procurorului în mediere. Modalităţi şi dificultăţi de aplicare a dispoziţiilor legii medierii/ The role of the judge/prosecutor in mediation. Difficulties in applying the provisions of the mediation law.
Discuţii, concluzii şi propuneri/Discussions. Conclusions