1,755 citiri

Școala de vară: Achiziții Publice 2018 / 15-19 august 2018, Bulgaria

Expert Aktiv Group organizează

Școala de vară: Achiziții Publice 2018

Bulgaria, centrul de conferințe Hotel Arena Mar, Nisipurile De Aur

15-19 august 2018

Eveniment moderat de Aron Ioan POPA, consultant în managementul și controlul fondurilor europene și achizițiilor publice

INVITAŢI
● specialişti din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice (A.N.A.P.)
● specialişti din cadrul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (C.N.S.C.)
● Gelu CAZAN, consultant în achiziţii publice
consultanți specializați în controlul achizițiilor publice

TEME ABORDATE
HG iunie 2018/Noile norme metodologice referitoare la domeniul achiziţiilor publice adoptate în data de 8 iunie 2018, privind simplificarea procedurilor și descurajarea contestațiilor nejustificate.
OUG nr. 45/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice.
OUG nr.46/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Achiziţii Centralizate.
HG nr. 419/2018 privind Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 98/2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii.
Procedurile de atribuire pentru care este obligatorie publicarea unui anunț de participare și/sau de atribuire în JOUE.
Ordin nr. 314/2018 pentru aprobarea Metodologiei de control ex-post în vigoare de la 14 martie 2018.
Aspecte legate de modificarea și simplificarea legislației și aplicații ale Legii privind achizițiile sectoriale.
Procedurile de atribuire în curs de desfășurare la data intrării în vigoare a OUG nr.45/04.06.2018; modificări ulterioare.
Schimbări aduse de strategia de contractare, pe etape:
● procesului de achiziţie şi derularea procedurii; serviciilor auxiliare achiziţiei şi recurgerea la expertiza externă;
● detalierea regulilor de calcul a valorii estimate a achiziţiei; detalierea modalităţilor de consultare a pieţei; fişa de date şi documentele suport (DEAU); obligaţii privind încărcarea documentaţiei de atribuire în SICAP;
● alegerea criteriilor de atribuire „calitate-preţ” şi „costul cel mai scăzut”; obligativitate şi tehnici uzuale de calcul;
● procedurile desfăşurate integral prin mijloace electronice (on-line) ca regulă pentru toate tipurile de proceduri; procedura simplificată iniţiată prin publicarea în SICAP a unui anunţ de participare simplificat;
● evaluarea ofertelor; procesul pe faze finalizate cu rezultate intermediare; asigurarea trasabilității deciziilor comisiei de evaluare;
● eliminarea rigidităţii “preţului neobişnuit de scăzut”; evaluarea elementelor
de preţ ce diferă cu mult de ale pieţei.
Managementul procedurii de atribuire și managementul derulării contractului, raportat inclusiv la modificările contractului:
Bune practici privind organizarea, planificarea achizițiilor, forma și conținutul contractelor de achiziție publică;
● Bune practici privind alegerea criteriilor de selecție/calificare;
● Bune practici privind utilizarea SICAP începând cu 2 aprilie 2018;
● Existența interesului în contestarea ofertelor altor competitori;
● Bune practici privind alegerea criteriilor de selecție/calificare; rolul factorilor de evaluare în cadrul contractelor cu o componentă de servicii intelectuale; subcontractarea.
Mecanismul de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică – Legea nr.184/2016 în vigoare din iunie 2017.
Contestații, procese și cereri aflate în curs de soluționare în fața CNSC, a instanțelor judecătorești, la data intrării în vigoare a OUG nr.45/ 2018:
● Clarificări şi soluţionarea contestaţiilor; noi modificări legislative privind întocmirea contestaţiei; cererea de recurs împotriva deciziei CNSC.
● Competenţe de soluţionare a litigiilor în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică şi a contractelor de concesiune. Notificarea prealabilă. Contestaţia formulată pe calea administrativ-jurisdicţională. Contestarea pe cale judiciară.
● Suspendarea procedurii de atribuire. Calea de atac împotriva deciziilor Consiliului. Cauţiunea.
Evaluarea ex-ante a documentaţiilor de atribuire transmise prin intermediul SICAP.
OUG nr.39/ 10.05. 2018 privind Parteneriatul Public-Privat – analiză de interes.
Transparența și integritatea procesului de achiziții publice.
Controlul și verificarea achizițiilor publice, controlul ex-ante și ex-post; constatarea contravențiilor de către Curtea de Conturi.
Achiziții publice din fonduri europene, nereguli, corecții financiare – legislație comparată.

CERTIFICĂRI
Certificat de participare la ȘCOALA DE VARĂ Achiziții publice 2018 eliberat de furnizorul autorizat de formare profesională.

TAXĂ DE PARTICIPARE: 380 euro/participant (TVA inclus) în lei la cursul BNR din data emiterii facturii.
Include mapă de lucru, materiale informative în format electronic, coffee break și consiliere pe toată perioada desfășurării evenimentului.
La participarea a 4 PERSOANE din cadrul aceleiaşi organizaţii vă oferim a 5-a taxă de instruire, GRATUIT!
La taxa de participare se scordă 10 % discount pentru abonații Revistei de Achiziţii Publice 2018!

TARIF SERVICII HOTELIERE (opțional): 670 euro/participant (TVA inclus) în lei la cursul BNR din data emiterii facturii.
Include cazare în cameră dubla și servicii de masă all inclusive (TVA 9% inclus în conf. cu HG nr. 20/2015), în limita locurilor disponibile
TRANSPORT: Pentru persoanele interesate, se asigură transportul din București către Nisipurile de Aur și retur; pentru detalii contactați organizatorul.

Termen de înscriere
3 august 2018

Mai multe informații la adresa de e-mail: office@revista-achizitii.ro, eag.bucuresti@gmail.com, office@expertaktiv.ro sau la telefon/fax: 021.311.71.01.

DIRECTOR EVENIMENT: Nadina COJOCARU – 0753.025.978
COORDONATOR EVENIMENT: Anca VASILOIU – 0753.025.982

:: Formularul de înscriere

Evenimente conexe