[ Cum a fost ] Stadiul pregătirilor României privind preluarea Președinției anuale a Strategiei UE pentru Regiunea Dunării. Importanța dialogului dintre autoritățile publice și societatea civilă din România / 28 iunie 2018, București

Cum a fost

În ajunul marcării Zilei Internaționale a Dunării (29 iunie), la Sala ”Grigore Gafencu” a Ministerului Afacerilor Externe, a avut loc o consultare publică cu membrii instituționali și partenerii Asociației ”Comunitățile Locale Riverane Dunării” (CLDR), în parteneriat cu Fundația EUROLINK-Casa Europei, în scopul evaluării preliminare a stadiul pregătirilor României privind preluarea Președinției anuale a Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (SUERD).

Deschiderea lucrărilor a fost onorată de Ministrul Delegat pentru Afaceri Europene – dr. Victor NEGRESCU. Acesta a ținut să remarce că reuniunea găzduită de MAE coincide cu adoptarea noii Hotărâri de Guvern privind funcționarea Sistemului de Coordonare la nivel național a implementării Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (SUERD) și fixează mecanismele de coordonare și noile responsabilități aferente ce vor face legătura între centru și administrațiile județene/locale. Întrucât s-a stabilit o nouă structură de guvernanță SUERD în România și noi responsabilități ce revin fiecărui nivel decizional corespunzător în mod direct cadrului instituțional stabilit anterior, Ministrul Victor Negrescu a declarat că este extrem de importantă actualmente o mai bună explicare și interconectare între toți decidenții la nivel central, județean și local, în special în vederea inițiativelor și acțiunilor ce urmează a fi realizate în cursul Președinției rotative SUERD, pe care România urmează să o preia în luna octombrie a acestui an, cu ocazia Forumului Anual al Dunării de la Sofia. În același context, vorbitorul a declarat că această Hotărâre va reuși să deblocheze discuția inițiată în urmă cu mai bine de trei ani asupra necesității realizării unui mecanism structural de coordonare SUERD. Acest moment a fost apreciat  drept ”un pas extrem de important în ideea de a revigora această strategie, atât la nivel național, cât și la nivel european”, precum și o ”inițiativă de succes a României care, împreună cu Austria a construit această strategie macro-regională.”

Totodată, vorbitorul a considerat oportun să reliefeze faptul că este importantă convocarea Consiliului Consultativ SUERD deoarece există deja în jurul acestei strategii ”foarte multe alte strategii, foarte mulți oameni implicați care trebuie să fie atrași în a sprijini acest proiect de revigorare”. De asemenea, în urma stabilirii noilor axe centrale SUERD pentru Președinția României, începând cu luna noiembrie, Ministrul Delegat pentru Afaceri Europene a anticipat că vor fi organizate mai multe reuniuni în țară cu ministerele de resort și cu organizațiile societății civile implicate în aceste demersuri.

Menționăm că Președinția României se va axa, în special, pe rolul clusterelor și hub-urilor și pe favorizarea cooperării transnaționale între acestea. Domeniile predilecte, selectate de către MAE, sunt cele în care mediul de afaceri românesc excelează: fitofarmacie, IT&C, textile, industria lemnului, bioeconomie, industrii creative etc.

Așa cum a precizat relatarea difuzată de Radio România Actualități, Comisarul Regional Dunărean din partea CLDR, Sever AVRAM, a susținut că proiectele dunărene ar fi putut să atragă mai multe fonduri, atât prin intermediul Axei SUERD din cadrul POR, cât și din anvelopa europeană mai mare a fondurilor comunitare, inclusiv prin Programul EFSI, finanțat de Banca Europeană de Investiții. Pe de altă parte, reprezentantul CLDR a scos în relief faptul că asociația a depus considerabile eforturi pentru a atrage atenția de a nu se rata oportunitățile oferite de SUERD și a solicita o implicare sporită a autorităților locale în special în a realiza proiecte cu real impact social și economic.

În continuare, invitații prezenți, reprezentând prestigioase instituții precum Academia Română, Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate, SNSPA, ISOCARP, Organizația Patronală Mamaia-Constanța, USH Pro Business etc., au evocat și comentat setul de metode unitare și eficiente de guvernanță și implementare SUERD care să fie realizabile în cursul Președinției României: trecerea de la etapa declarativă la aceea a transformărilor efective în plan strategic macro-regional; reformarea paradigmei educaționale prin valorizarea reală a specializărilor inteligente (”smart”); demararea realizării planurilor de acțiune urbană în spiritul standardizării procesului de inovare/regenerare subsumată conceptului ”smart city”; facilitarea dezvoltării întreprinderilor mixte, mai ales a start-up-urilor prin acces extins la finanțare prin SUERD; trecerea la o coordonare și guvernanță flexibilă de tip multi-nivel care să conducă la depășirea barierelor artificiale de tip decizional, managerial și al planificării financiare.

La finalul dezbaterii, gazda reuniunii, Coordonatorul Biroului Național SUERD, Dl Radu GORINCIOI, a anunțat pregătirea desfășurării în acest an atât a unei noi conferințe a Consiliului Consultativ SUERD, cât și a Forumului Național al Strategiei. În vederea atingerii acestor obiective de lucru, vorbitorul a menționat că vor fi revitalizate grupurile de acțiune din cadrul Consiliului Consultativ, unde CLDR, prin parteneriatul cu Fundația EUROLINK-Casa Europei, coordonează dimensiunea ”Dezvoltare Integrată: Dunăre Marea Neagră”, precum și stimulată participarea unei delegații românești puternice și coerente la Forumul Anual SUERD de la Sofia. În acest sens, parteneriatul cu CLDR va facilita o mai bună inter-comunicare și va fi de natură să sprijine inițiative și evenimente relevante pe tot parcursul anului în care România va prezida SUERD. Totodată, reprezentantul Biroului SUERD a menționat importanța inventarierii resurselor de expertiză românească în cadrul SUERD, context în care CLDR și-a manifestat disponibilitatea să colaboreze prin Rețeaua Națională a Ofițerilor Dunăreni a căror formare a fost și este realizată în continuare de către Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” în sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (CIO-SUERD).

În partea a doua a evenimentului, Departamentul de Tineret și Studenți al Asociației CLDR a decernat, pentru al doilea an consecutiv, Diplomele de Excelență unor tinere personalități care s-au remarcat în promovarea cetățeniei pro-active europene în România, provenind din cele mai diferite domenii de activitate profesională/civică: Cătălina AGHINIȚEI – Asociația EuroDEMOS; Mădălina ANDREI – Asociația Masterclass; Daniel BADEA – Agerpres; Gabriel Ion CARNARIU – Federația Tinerilor din Bacău; Eliza CHIRILĂ – American Councils for International Education – România; Daniel COMAN – TVR1; Gabriela Ioana COSMA – Fundația ”Pro Educația David”; Marian DRAGOMIR – Asociația MasterPeace – România; Mihai DRAGOȘ – Consiliul Tineretului din România; Simona KADAS – Asociația ”Simona Kadas”; Ștefan IANCU – Actor; Anca NEDEA PAVEL – Organizația Patronală Mamaia-Constanța; Adrian SOCACIU – Institutul Sportiv Român; Ciprian VĂCARU – Sindicatul pentru Tineret al Blocului Național Sindical.

La finalul evenimentului, în onoarea invitaților și participanților, a fost oferit un Vin D’Honneur, cu sprijinul Organizației Somelierilor din România – Crama Viișoara și al Fundației SO.SI.SE.SA. Evenimentul a fost asemenea organizat în cooperare cu Centre Européen Robert Schuman in Scy-Chazelles (Franța) și cu sprijinul financiar al Programului European ”Europa pentru Cetățeni”.


Asociatia ”Comunitatile Locale Riverane Dunarii” (​​CLDR), in calitate de reprezentant in Romania al Consiliului Orașelor si Regiunilor Dunarii (CoDCR), in parteneriat cu ​​Fundatia EUROLINK-Casa Europei, membra a Retelei European Network for Education and Training (EUNET), organizeaza dezbaterea publica

Stadiul pregatirilor Romaniei privind preluarea Presedintiei anuale a Strategiei UE pentru Regiunea Dunarii. Importanta dialogului dintre autoritatile publice si societatea civila din Romania

– Cu ocazia marcarii Zilei Internationale a Dunarii

Bucuresti, sediul ​​Ministerului Afacerilor Externe

28 iunie 2018, 10:00-12:00

In pregatirea preluarii de catre Romania a Presedintiei SUERD, CLDR a initiat si sintetizat o serie de sugestii si propuneri destinate sa ridice cat mai mult nivelul initiativelor, evenimentelor si al implementarii acestei strategii macroregionale in cursul mandatului din perioada octombrie 2018-octombrie 2019. Pe baza acestora, in cele de mai jos, enumeram pe scurt, de fapt, asteptarile membrilor si partenerilor consultati, care considera odata ca noi ca se impune adoptarea unui set de modalitati si masuri finantabile, care sa conduca la transpunerea in viata a viziunii parintilor fondatori ai Strategiei:

1. sa se produca o trecere decisiva de la etapa general declarativa , de “baleyage” sau scanare prospectiv-diplomatica la aceea a tranformarilor strategice efective in plan strategic macro-regional si al competitivitatii social-economice cu efect cumulativ, in spiritul valorii dunarene adaugate ca si concept-cheie de lucru;

2. sa se creeze efectiv premisele unui Hub Regional Dunarean in stransa corelare cu institutiile finantatoare si de ghidaj precum Comisia Europeana, Banca Europeana de Investitii, Institutul European pentru Tehnologie si Inovare, Axa Prioritara 10 – Municipalitatea Viena, etc.;

3. sa aiba loc o depasire a abordarilor fragmentariste, ingust egoiste si contraproductive in plan zonal in favoarea unei noi paradigme educational-tranformative prin valorizarea reala a specializarilor inteligente in practica de zi cu zi;

4. sa demareze un proces gradual de consultari intre edilii si expertii urbani pentru formularea unor planuri de actiune care sa tina cont atat de criterii si standarde cat mai armonizate, cat si de asteptarile cetatenilor in planul sporirii contactelor si schimburilor multiple mai ales in plan tranfrontalier, dar si in mod realmente integrativ;

5. sa fie facilitata dezvoltarea intreprinderilor mixte inclusiv prin deschiderea fondului special pentru IMM-uri in special inovative si start-up-uri, promis inca de la fondarea SUERD si odata cu definirea proiectelor-fanion mari;

6. sa se realizeze pasajul catre o coordonare si guvernanta flexibila de tip multi-nivel la nivel macro-regional care sa permita treptat o depasire a barierelor artificiale de tip decizional, managerial si al planificarii financiare;

7. sa fie regandit temeinic sistemul de tip crowfunding cat si modalitatile de acces la finantare bine tintita geografic si ca obiective majore comune al tuturor tipurilor de beneficiari potentiali, mai ales al celor mici si mijlocii;

8. sa fie puse bazele unei formari de tip dunarean, atat in planul dezvoltarii invatamantului vocational cat si in acela creerii unei Universitati a Inovarii Integrale pe baze antreprenoriale solide, deja propusa public la Bratislava de CLDR (2016) si a sprijinirii unor abordari vizionare si in pas cu procesul digitalizarii in curs;

9. sa se declanseze procesul de instituire a unor modalitati de consultare cu reprezentantii societatii civile care sa dez-instrumentalizeze dialogul si sa ofere posibilitatea marcarii unor progrese palpabile in planul democratizarii si tratarii adecvate a provocarilor comune in plan global, in special migratiile, riscurile climatice, economia circulara, combaterea crizei si risipei alimentare, eficientizarea energetica etc;

10. sa fie riguros si inteligent activate resursele acumulate prin Reteaua Comisarilor Dunareni coordonata de CoDCR in special prin interconectare profunda cu coordonatorii ariilor prioritare SUERD si prin institutionalizarea si in plan administrativ a retelelor nationale in sprijinul promovarii unui nou concept de cetatenie europeana pro-activa actualizata pe fundamente consensual axiologice comune si spre evitarea adancirii clivajelor, divergentelor si controverselor existente sau care pot aparea pe viitor.

Remarcile, comentariile si alte observatii in favoarea perfectionarii documentului de lucru prezentat sunt binevenite la adresa secretariat@cldr.ro.

Evenimente conexe