1,404 citiri

Conferinţa naţională a doctoranzilor în drept penal şi procedură penală / 26-27 octombrie 2018, Cluj-Napoca

Facultatea de Drept a Universităţii Babeş-Bolyai organizează

Conferinţa naţională a doctoranzilor în drept penal şi procedură penală

Cluj-Napoca

26-27 octombrie 2018

La conferinţă sunt invitaţi să participe doctoranzii facultăţilor de drept din România a căror teză se înscrie prin tematică în domeniul dreptului penal sau al dreptului procesual penal.

Organizatorii asigură participanţilor selectaţi cazarea şi masa, cheltuielile de transport urmând a fi suportate de către participanţi.

În vederea selectării participanţilor, aceştia vor trimite la adresa dnitu@law.ubbcluj.ro (în atenţia lect. univ. dr. Daniel Niţu) textul integral al materialului ce urmează a fi prezentat, sub forma unui articol (inclusiv rezumat în limba română şi engleză, respectiv cuvinte cheie în limbile română şi engleză).
Materialul expediat va fi examinat de cel puţin două persoane din comitetul ştiinţific al conferinţei, urmând ca doctoranzii să fie anunţaţi prin e-mail de rezultatul procedurii de selecţie.

Ulterior conferinţei, toate materialele susţinute vor fi publicate în paginile revistei Caiete de Drept Penal, revistă indexată BDI.

Calendar
1 august – 17 septembrie 2018: Transmiterea materialelor la adresa dnitu@law.ubbcluj.ro
1 octombrie 2018: Anunţarea rezultatelor procedurii de selecţie
15 octombrie 2018: Publicarea programului conferinţei
26-27 octombrie 2018: Desfăşurarea conferinţei

Evenimente conexe